Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Regulamin wykorzystania funduszu nagród za szczególne osiągnięcia pracowników administracji i obsługi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

1.     W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe tworzy się fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracowników administracji i obsługi szkoły.

2.     Fundusz nagród tworzy się w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenie dla pracowników administracji i obsługi.

3.     Fundusz nagród może być podwyższony przez dyrektora szkoły w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tej grupy pracowników.

4.     Nagrody przyznaje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek pracowników funkcyjnych odpowiedzialnych za pracę poszczególnych zespołów pracowniczych po zasięgnięciu opinii zakładowej komisji socjalnej.

5.     Do nagrody mogą być typowani pracownicy, którzy wzorowo realizują powierzone im obowiązki.

6.     Szczególne osiągnięcia pracownika w realizacji przydzielonych mu zadań stanowiące podstawę przyznania nagrody, powinny być udokumentowane wynikami systematycznie prowadzonej kontroli wewnętrznej, uwzględniającej w szczególności następujące kryteria oceny pracy:

 

a)     kryteria podstawowe dotyczące ogółu pracowników:

-         przestrzeganie dyscypliny pracy ze szczególnym uwzględnieniem obecności w pracy, terminowego rozpoczynania i zakończenia pracy, nie opuszczania stanowiska pracy bez uzyskania zwolnienia

-         wykonywanie dodatkowo zleconych prac nie objętych zakresem czynności pracownika,

-         szczególnie sumienne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań,

-         wykazywanie szczególnej troski o stan i zabezpieczenie powierzonego pracownikowi mienia,

b)    kryteria szczegółowe dotyczące pracownika administracyjnego

-         terminowe i właściwe załatwienie spraw wynikających z zakresu czynności

-         stan prowadzonej dokumentacji

-         samodzielność w podejmowaniu decyzji w zakresie wynikającym z przydziału czynności,

-         terminowość i jakość wykonywania sprawozdań,

-         znajomość aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie wynikającym z przydziału czynności,

-         realizacja planu kontroli wewnętrznej /odniesieniu do pracowników pełniących funkcje kierownicze/.

c)     kryteria szczegółowe dotyczące pracowników obsługi:

-         utrzymanie czystości i higieny pomieszczeń i obiektu,

-         stan ochrony i zabezpieczenia obiektu i pomieszczeń,

-         oszczędność materiałów i energii,

-         utrzymanie urządzeń i instalacji w pełnej sprawności, terminowe usuwanie zgłoszonych usterek.

7.     Termin składania pisemnych wniosków do nagród ustala się na 15 listopada, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski o przyznanie nagrody mogą być rozpatrywane w innych terminach.

8.     Wstępnego przydziału funduszy na nagrody dla poszczególnych grup pracowników dokonuje dyrektor szkoły na wniosek głównego księgowego zgodnie z postanowieniem pkt. 2 i 3 regulaminu.

9.     Wnioski o przyznanie nagród składają osoby odpowiedzialne za pracę poszczególnych zespołów pracowniczych z uwzględnieniem przydzielonych funduszy.

10.  Odpis decyzji o przyznaniu nagrody składa się do akt osobowych pracownika.

11.  Osoby pełniące funkcje kierownicze zapoznają z treścią niniejszego regulaminu podległych pracowników.

12.  Zmiany w regulaminie mogą być dokonane w trybie przewidzianym do jego ustalenia.

13.  Regulamin wykorzystania funduszu nagród za szczególne osiągnięcia pracowników administracji i obsługi obowiązuje od 1.12.1999r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij