Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Zmiana godzin pracy

W wigilię Bożego Narodzenia, czyli 24 grudnia Urząd Miasta będzie nieczynny. Z kolei w czwartek 31 grudnia Urząd Miasta czynny będzie od 7.30 do 15.30. Za utrudnienia przepraszamy.

więcej o informacji: Zmiana godzin pracy

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Jastrzębiu-Zdroju, obręb Ruptawa

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam, że w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.) Prezydent Miasta na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój wydał decyzję ustalającą odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Jastrzębie-Zdrój, obręb Ruptawa,

Praca

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Księgowości Budżetowej

stanowisko Podinspektor w Wydziale Księgowości Budżetowej

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, pokój 020A

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Księgowości Budżetowej

stanowisko Podinspektor w Wydziale Księgowości Budżetowej

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pokój 020 A

stanowisko: Podinspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

stanowisko Podinspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pokój 020 A

stanowisko: Podinspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

stanowisko Podinspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Al. Józefa Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pokój 020 A

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Informatyki – 1 etat

stanowisko Podinspektor w Wydziale Informatyki – 1 etat

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego 60, pokój 020A

Przetargi i inne oferty

zamówienie na: Kompleksowe ubezpieczenie dla Miasta Jastrzębie-Zdrój

zamówienie na Kompleksowe ubezpieczenie dla Miasta Jastrzębie-Zdrój

nr sprawy Or.-II.271.17.2015

zamawiający Miasto Jastrzębie Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, pok. 008 B; 44-335 Jastrzębie-Zdrój

zamówienie na: Druk gazety Jastrząb

zamówienie na Druk gazety Jastrząb

nr sprawy IP.271.5.2015

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia zapytanie o cenę

rodzaj przetargu Usługi

zamówienie na: Dostawa urządzenia medycznego-lasera okulistycznego z wyposażeniem

zamówienie na Dostawa urządzenia medycznego-lasera okulistycznego z wyposażeniem

nr sprawy PSM.271.8.2015

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie - Zdrój, al. Piłsudskiego 60, pok. B402, 44-335 Jastrzębie - Zdrój

zamówienie na: Budowa placu do street workout przy ul. Krakowskiej w Jastrzębiu Zdroju

zamówienie na Budowa placu do street workout przy ul. Krakowskiej w Jastrzębiu Zdroju

nr sprawy IKI.271.42.2015

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 503B

zamówienie na: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy ulicy Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy ulicy Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy IKI.271.41.2015

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie - Zdrój, al. Piłsudskiego 60, pok. B503, 44-335 Jastrzębie - Zdrój.

zamówienie na: Budowa dwóch placów zabaw w Jastrzębiu-Zdroju z podziałem na części

zamówienie na Budowa dwóch placów zabaw w Jastrzębiu-Zdroju z podziałem na części

nr sprawy IKI.271.40.2015

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie - Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. B511, 44-335 Jastrzębie - Zdrój

Uchwały

uchwała nr: XVI.142.2015

uchwała nr XVI.142.2015

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany uchwały XV.114.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. 1 Maja oraz obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój służebnością gruntową

Status Obowiązująca

uchwała nr: XVI.141.2015

uchwała nr XVI.141.2015

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi osoby fizycznej

Status Obowiązująca

uchwała nr: XVI.140.2015

uchwała nr XVI.140.2015

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

uchwała nr: XVI.139.2015

uchwała nr XVI.139.2015

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa na rzecz Gminy Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

uchwała nr: XVI.138.2015

uchwała nr XVI.138.2015

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonych przy ul. Świerczewskiego

Status Obowiązująca

uchwała nr: XVI.137.2015

uchwała nr XVI.137.2015

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Jastrzębie-Zdrój darowizny w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiącej własność Skarbu Państwa

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.652.2015

zarządzenie nr Or-IV.0050.652.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie kultury w roku 2016

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or.IV.0050.651.2015

zarządzenie nr Or.IV.0050.651.2015

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki w roku 2016

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or.IV.0050.650.2015

zarządzenie nr Or.IV.0050.650.2015

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania powyżej progu unijnego pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej oraz nieruchomości mieszanych, tj. w części zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej a w części niezamieszkałych”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.649.2015

zarządzenie nr Or-IV.0050.649.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przyjęcia Regulaminu dotyczącego trybu postępowania o udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie zlecania realizacji zadań publicznych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.648.2015

zarządzenie nr Or-IV.0050.648.2015

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.647.2015

zarządzenie nr Or-IV.0050.647.2015

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie nieodpłatnego nabycia od osoby prawnej prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej pod budowę gminnej drogi publicznej ul. Rolniczej (KDD, 1KD-D, 3 KD-D)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij