Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Nabór wniosków w ramach programu Rodzina 500+ oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Od 1 sierpnia ruszy kolejny nabór wniosków w ramach programu Rodzina 500 plus, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego z dodatkami. Wnioski będzie można składać w Urzędzie Miasta przy al. Piłsudskiego 60 oraz w hali widowiskowo-sportowej przy al. Jana Pawła II 6.

więcej o informacji: Nabór wniosków w ramach programu Rodzina 500+ oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Tablica ogłoszeń

Zawiadomienie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Wojciecha Szulika – pełnomocnika Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. – Zakład Wsparcia Produkcji z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Towarowej 1, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych do „starego” koryta cieku Ruptawka z terenów byłej kopalni „Moszczenica” oraz terenów przyległych.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane o decyzji zn. WOOŚ.4207.68.2017.AS3.13 z dnia 17 lipca 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Polnej. w Jastrzębiu Zdroju"

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, że 17 lipca 2017 r. wydał decyzję zn. WOOŚ.4207.68.20i7.AS3.13 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Polnej w Jastrzębiu Zdroju".

Ogłoszenie o konkursie "Najem lokalu za 1 złoty"

Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, ogłasza konkurs pisemnych ofert na najem lokali użytkowych, położonych W Jastrzębiu-Zdroju, przeznaczonych na prowadzenie działalność gospodarczą podmiotom rozpoczynającym działalność po raz pierwszy.

Ogłoszenie o konkursie "Lokal na kulturę za 1 złoty"

Miejski Zarząd Nieruchomości ogłasza konkurs pisemnych ofert na n ajem lokali użytkowych, położonych w Jastrzębiu-Zdroju, przeznaczonych na prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej i twórczej pod nazwą „Lokal na kulturę za 1 złoty”.

Informacja Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój podaje do publicznej wiadomości że w dniu 12.07.2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: pn.: „Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych w ramach efektywnej dystrybucji ciepła na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój”

Praca

stanowisko: Referent w Wydziale Edukacji

stanowisko Referent w Wydziale Edukacji

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Dyrektor

stanowisko Dyrektor

miejsce pracy SP nr 9, SP nr 12, SP nr 17

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Edukacji Urzędu Miasta (pok. 403A lub 404A, IV piętro, budynek A)

stanowisko: Referent w Wydziale Podatków i Opłat

stanowisko Referent w Wydziale Podatków i Opłat

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Inspektor w Zespole ds. orzecznictwa i kontroli

stanowisko Inspektor w Zespole ds. orzecznictwa i kontroli

miejsce pracy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, pok. 505A, 506A

stanowisko: Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych

stanowisko Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Dyrektor

stanowisko Dyrektor

miejsce pracy ZS nr 2, ZS nr 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Wydział Edukacji, pokój 403A lub 404A

stanowisko: Referent w Wydziale Mienia

stanowisko Referent w Wydziale Mienia

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

Przetargi i inne oferty

zamówienie na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój

zamówienie na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój

nr sprawy GK.271.7.2017

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,Wydział Gospodarki Komunalnej pok. B511

zamówienie na: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy

zamówienie na Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy

nr sprawy DL.4221.3.2017.MK

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój – odnoga ul. Pomorskiej

zamówienie na Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój – odnoga ul. Pomorskiej

nr sprawy IKI.271.64.2017

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie–Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie–Zdrój, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B503

zamówienie na: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora agregatów tynkarskich w ramach projektu „O krok do przodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

zamówienie na Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora agregatów tynkarskich w ramach projektu „O krok do przodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

nr sprawy ZP.260.1.11.2017.RPO

zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9, Jastrzębie-Zdrój, pokój nr 57

zamówienie na: Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój – ul. Ludowa

zamówienie na Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój – ul. Ludowa

nr sprawy IKI.271.63.2017

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie–Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie–Zdrój, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B503

zamówienie na: Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój – odnoga ul. Karola Miarki

zamówienie na Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój – odnoga ul. Karola Miarki

nr sprawy IKI.271.65.2017

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie–Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie–Zdrój, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B503

zamówienie na: Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój – ul. Katowicka – ul. Północna

zamówienie na Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój – ul. Katowicka – ul. Północna

nr sprawy IKI.271.61.2017

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie–Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie–Zdrój, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B503

zamówienie na: Przewóz uczniów SP nr 14

zamówienie na Przewóz uczniów SP nr 14

nr sprawy Ed.271.2.2017

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Wydział Edukacji, pok. 404A

Uchwały

uchwała nr: XIV.110.2017

uchwała nr XIV.110.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIV.109.2017

uchwała nr XIV.109.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIV.108.2017

uchwała nr XIV.108.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przyjęcia Programu rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2020 z perspektywą do 2025

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIV.107.2017

uchwała nr XIV.107.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie uchylenia uchwały Nr XII.80.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2020 z perspektywą do 2025

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIV.106.2017

uchwała nr XIV.106.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIII.105.2017

uchwała nr XIII.105.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na II półrocze 2017r.

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.428.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.428.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przyznania dotacji na wsparcie zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.427.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.427.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok, w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.426.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.426.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany podziału planowanych na 2017 rok dochodów i wydatków między jednostkami budżetowymi

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.425.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.425.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.424.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.424.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.422.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.422.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij