Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Rodzina 500 plus

Prezydent RP 17 lutego 2016 roku podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, czyli tzw. program „Rodzina 500 plus”.

więcej o informacji: Rodzina 500 plus

Tablica ogłoszeń

Zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Pszczynie

Zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Pszczynie że z wniosku pełnomocnika Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawach o wydanie pozwoleń wodnoprawnych.

Praca

stanowisko: Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych - 3 etaty

stanowisko Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych - 3 etaty

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Informatyk

stanowisko Informatyk

miejsce pracy Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego ul. Harcerska 12, Jastrzębie-Zdrój

stanowisko: Stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik-kierowca)

stanowisko Stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik-kierowca)

miejsce pracy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju

termin składania ofert

miejsce składania ofert Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Jagiełły 4

stanowisko: Dyrektor

stanowisko Dyrektor

miejsce pracy Publiczne Przedszkole nr 2, Szkoła Podstawowa nr 4, Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, pokój 404A lub 420A

stanowisko: Informatyk

stanowisko Informatyk

miejsce pracy Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego ul. Harcerska 12, Jastrzębie-Zdrój

stanowisko: Referent w Dziale Usług 1 etat

stanowisko Referent w Dziale Usług 1 etat

miejsce pracy Ośrodek Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju pokój 57

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Księgowości Budżetowej

stanowisko Podinspektor w Wydziale Księgowości Budżetowej

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

Przetargi i inne oferty

zamówienie na: Dzierżawa pomieszczenia handlowo – gastronomicznego wraz z zapleczem i tarasem o łącznej powierzchni 175 m² bez wyposażenia położonego na terenie „ Kąpieliska Zdrój” przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Dzierżawa pomieszczenia handlowo – gastronomicznego wraz z zapleczem i tarasem o łącznej powierzchni 175 m² bez wyposażenia położonego na terenie „ Kąpieliska Zdrój” przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju

zamawiający Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju

rodzaj przetargu Grunty i budynki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju ul. Harcerska 14b, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

zamówienie na: Wykonanie prac rozbiórkowych obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce 977/139 przy ul. Okrzei 1A w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Wykonanie prac rozbiórkowych obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce 977/139 przy ul. Okrzei 1A w Jastrzębiu-Zdroju

zamawiający Jastrzębski Zakład Komunalny

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Jastrzębski Zakład Komunalny, ul.Dworcowa 17D

zamówienie na: Dostawa piasku płukanego 0,2-2mm (w ilości maksymalnie 2000 ton)

zamówienie na Dostawa piasku płukanego 0,2-2mm (w ilości maksymalnie 2000 ton)

zamawiający Jastrzębski Zakład Komunalny

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Jastrzębski Zakład Komunalny, ul.Dworcowa 17D

zamówienie na: Dzierżawa dwóch kawiarni wraz z zapleczem usytuowanych w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Witczaka w okresie od dnia 1 czerwca 2016 roku do dnia 31 maja 2019 roku.

zamówienie na Dzierżawa dwóch kawiarni wraz z zapleczem usytuowanych w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Witczaka w okresie od dnia 1 czerwca 2016 roku do dnia 31 maja 2019 roku.

zamawiający Miejski Ośrodek Kultury

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Lokale

miejsce składania ofert Sekretariat Miejskiego Ośrodka Kultury, 44-335 Jastrzębie-Zdrój Al. Piłsudskiego 27.

zamówienie na: Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 19 na cele biurowe

zamówienie na Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 19 na cele biurowe

nr sprawy IKI.271.30.2016

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie - Zdrój, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie - Zdrój, pok. B503.

zamówienie na: Remont budynku Domu Pomocy Społecznej DAR SERCA w Jastrzębiu-Zdroju ul. Kaszubskiej 6-ETAP III

zamówienie na Remont budynku Domu Pomocy Społecznej DAR SERCA w Jastrzębiu-Zdroju ul. Kaszubskiej 6-ETAP III

nr sprawy IKI.271.31.2016

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie - Zdrój, al. Piłsudskiego 60, pok. B503,

Uchwały

uchwała nr: IV.45.2016

uchwała nr IV.45.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Status Obowiązująca

uchwała nr: IV.44.2016

uchwała nr IV.44.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem C 91

Status Obowiązująca

uchwała nr: IV.43.2016

uchwała nr IV.43.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem C 90

Status Obowiązująca

uchwała nr: IV.42.2016

uchwała nr IV.42.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jastrzębie-Zdrój prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Jastrzębiu-Zdroju oraz prawa własności przepustu kolejowego

Status Obowiązująca

uchwała nr: IV.41.2016

uchwała nr IV.41.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Jastrzębie-Zdrój prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Jastrzębiu-Zdroju oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tym gruncie

Status Obowiązująca

uchwała nr: IV.40.2016

uchwała nr IV.40.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonych przy ul. Małopolskiej

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.234.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.234.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok, w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.233.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.233.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany podziału planowanych na 2016 rok dochodów i wydatków między jednostkami budżetowymi

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.232.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.232.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.231.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.231.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.230.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.230.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Jastrzębie- Zdrój przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.229.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.229.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok.

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij