Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Bezpłatne porady prawne

W styczniu 2016 roku w całym kraju uruchomione zostały 1524 punkty, gdzie można otrzymać bezpłatną poradę prawną. W Jastrzębiu-Zdroju powstały cztery takie punkty.

więcej o informacji: Bezpłatne porady prawne

Tablica ogłoszeń

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w dniu 28 lutego 2016 r.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. 2015 poz. 1485) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jastrzębiu-Zdroju informuje , że w dniu 28.01.2016 r otrzymano zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Zgodnie z art.53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 2015 roku poz. 199, z poźn. zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Wykonanie oświetlenia na ulicy Pszowskiej-boczna od nr 109 A do 111D w Wodzisławiu Śl." na działkach nr 3399/1, 2349/1, 525/111, 526/111, 164."

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 122 ust.1 pkt 1 i 3 oraz art. 140 ust, 1 ustawy Prawo wodne. Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, w Wydziale Ochrony Środowiska I Rolnictwa, budynek A, V piętro, pokój 514, gdzie można również zgłaszać wnioski i uwagi dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie do dnia 08.02.2016 roku, w godzinach pracy urzędu.

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.01.2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Podniesienie drag najazdowych oraz wiaduktu drogowego w ciągu DW 933 nad torami JSK Sp. z o. o. — jezdnia południowa"

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w dniu 15 stycznia 2016 r.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. 2015 poz. 1485) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jastrzębiu-Zdroju informuje , że w dniu 11.01.2016 r o godzinie 12.20 otrzymano zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego

Zgodnie z art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.469 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Grzegorza Niesłańczyka — Pełnomocnika Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Podhalańskiej 7, który uzupełniono w dniu 04.01.2015, zostało wszczęte postępowanie administracyjne

Praca

stanowisko: Inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

stanowisko Inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, pokój 020A

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

stanowisko Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Specjalista w Dziale Księgowości (0,4 etatu)

stanowisko Specjalista w Dziale Księgowości (0,4 etatu)

miejsce pracy Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, al. Piłsudskiego 60, pokój 414A

stanowisko: Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Rozwoju

stanowisko Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Rozwoju

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent w Dziale Czynszów i Windykacji

stanowisko Referent w Dziale Czynszów i Windykacji

miejsce pracy Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1 Maja 55

stanowisko: Strażnik w Wydziale Straży Miejskiej - 1 etat

stanowisko Strażnik w Wydziale Straży Miejskiej - 1 etat

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, pokój 020A

Przetargi i inne oferty

zamówienie na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielorodzinnymi oraz nieruchomości mieszanych, tj. w części zamieszkałych zabudowanych budynkami wielorodzinnymi a w części niezamieszkałych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój

zamówienie na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielorodzinnymi oraz nieruchomości mieszanych, tj. w części zamieszkałych zabudowanych budynkami wielorodzinnymi a w części niezamieszkałych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój

nr sprawy GK.271.1.2016

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, pok. B 511, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

zamówienie na: „Dostawa i rozruch fabrycznie nowej, z bieżącej produkcji 2016r., samojezdnej maszyny (Rolba) do czyszczenia i konserwacji tafli lodowej o wymiarach 30 x 60, na lodowisko JASTOR w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Leśnej 4"

zamówienie na „Dostawa i rozruch fabrycznie nowej, z bieżącej produkcji 2016r., samojezdnej maszyny (Rolba) do czyszczenia i konserwacji tafli lodowej o wymiarach 30 x 60, na lodowisko JASTOR w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Leśnej 4"

nr sprawy MOSIR

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 14 B - w sekretariacie

zamówienie na: Budowa placu do street workout przy ul. Krakowskiej w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Budowa placu do street workout przy ul. Krakowskiej w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy IKI.271.1.2016

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, pok. B 503, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

zamówienie na: Utrzymanie i remont wiat przystankowych na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju

zamówienie na Utrzymanie i remont wiat przystankowych na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju

nr sprawy IKI.271.2.2016

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, pok. B 503, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

zamówienie na: udzielenie schronienia bezdomnym mężczyznom, dzieciom

zamówienie na udzielenie schronienia bezdomnym mężczyznom, dzieciom

nr sprawy Us.260.2.1.2016

zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pokój nr 40

Uchwały

uchwała nr: I.14.2016

uchwała nr I.14.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr X1X.194.2015 z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na I półrocze 2016r.

Status Obowiązująca

uchwała nr: I.13.2016

uchwała nr I.13.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

uchwała nr: I.12.2016

uchwała nr I.12.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju na temat „Budżetu Obywatelskiego” Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

uchwała nr: I.11.2016

uchwała nr I.11.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

Status Obowiązująca

uchwała nr: I.10.2016

uchwała nr I.10.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ulicy Dworcowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Status Obowiązująca

uchwała nr: I.9.2016

uchwała nr I.9.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Dębina stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój na rzecz jej użytkowników wieczystych

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.54.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.54.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok, w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.53.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.53.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.52.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.52.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zatwierdzenia „Zasad finansowania przez Miasto Jastrzębie-Zdrój w 2016 roku odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy demontażu pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój, stanowiących własność osób fizycznych"

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.51.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.51.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie powołania Komisji Naboru w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.50.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.50.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia zasad odpłatności w mieszkaniach chronionych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.49.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.49.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania powyżej progu unijnego pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielorodzinnymi oraz nieruchomości mieszanych, tj. w części zamieszkałych zabudowanych budynkami wielorodzinnymi a w części niezamieszkałych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój"

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij