Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Dotacje na wsparcie zadania z zakresu finansowania rozwoju sportu na 2018 rok

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie zadania z zakresu finansowania rozwoju sportu na 2018 r. Wnioski można składać do 15 listopada 2017 r. w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok. 020A), al. Piłsudskiego 60 – Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

więcej o informacji: Dotacje na wsparcie zadania z zakresu finansowania rozwoju sportu na 2018 rok

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą: „Budowa ulicy Chlebowej w Jastrzębiu-Zdroju".

Dotacje na wsparcie zadania z zakresu finansowania rozwoju sportu na 2018 rok

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie zadania z zakresu finansowania rozwoju sportu na 2018 r. Wnioski można składać do 15 listopada 2017 r. w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok. 020A), al. Piłsudskiego 60 – Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w. Katowicach informuje, że wpłynęły odpowiedzi JSW S.A. KWK Borynia - Zofiówka - Jastrzębie na bardzo liczne uwagi stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża Bzie - Dębina 1-Zachód, dla KWK „ Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" Ruch „Zofiówka.

Zawiadomienie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ZOK Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Bocznej 24 w Jastrzębiu-Zdroju zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu posesji przy ul. Bocznej 24 w Jastrzębiu-Zdroju.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, że na wniosek z 26 czerwca 2017r.` Pana Arkadiusza Surmy z firmy Usługi projektowe i realizacja inwestycji, działającego na mocy pełnomocnictwa Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Jastrzębiu- Zdroju przy ul. Podhalańskiej 7, wydał decyzję z 2 października 2017r. zn. WOOŚ.4260.18.2017.AS3.10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Gagrina iw Jastrzębiu-Zdroju”, oraz podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane o ww. decyzji. `

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, że na wniosek z 26 czerwca 2017r. Pana Arkadiusza Surmy z firmy Usługi projektowe i realizacja inwestycji, działającego na mocy pełnomocnictwa Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Podhalańskiej 7, wydał decyzję z 2 października 2017r. zn. WOOŚA260.19.2017.AS3.10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Rozwojowej w Jastrzębiu-Zdroju” oraz podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane o w/w decyzji.

Praca

stanowisko: Referent w Wydziale Informacji, Promocji i Rozwoju

stanowisko Referent w Wydziale Informacji, Promocji i Rozwoju

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Podinspektor ds. księgowości w Zespole Projektowym – 0,5 etatu

stanowisko Podinspektor ds. księgowości w Zespole Projektowym – 0,5 etatu

miejsce pracy Ośrodek Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, pokój 57

stanowisko: Starszy księgowy - 0,25 etatu

stanowisko Starszy księgowy - 0,25 etatu

miejsce pracy Zespół Szkół Zawodowych, ul. 11 Listopada 45, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Szkół Zawodowych, ul. 11 Listopada 45, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pokój nr 6

stanowisko: Referent – Administrator lokali użytkowych

stanowisko Referent – Administrator lokali użytkowych

miejsce pracy Miejski Zarząd Nieruchomości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

stanowisko: Podinspektor ds. księgowości w Zespole Projektowym – 0,5 etatu

stanowisko Podinspektor ds. księgowości w Zespole Projektowym – 0,5 etatu

miejsce pracy Ośrodek Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, pokój 57

stanowisko: Referent w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

stanowisko Referent w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

miejsce pracy Ośrodek Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, pokój 57

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej

stanowisko Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

Przetargi i inne oferty

zamówienie na: Adaptacja części obiektu budowlanego znajdującego się na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50 w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Adaptacja części obiektu budowlanego znajdującego się na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50 w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy SC.273.2.2017

zamawiający Jastrzębski Zakład Komunalny

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Jastrzębski Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 17 D, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

zamówienie na: Budowa parkingu przy ul. Wodeckiego

zamówienie na Budowa parkingu przy ul. Wodeckiego

nr sprawy IKI.271.96.2017

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie–Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B503

zamówienie na: Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój – ul. Norwida

zamówienie na Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój – ul. Norwida

nr sprawy IKI.271.90.2017

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie–Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B503

zamówienie na: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

zamówienie na Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

nr sprawy It.271.002.2017

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie–Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Informatyki, pok. 310A

zamówienie na: Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego

zamówienie na Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego

nr sprawy DL.4221.5.2017.AS

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju - ul. Grottgera

zamówienie na Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju - ul. Grottgera

nr sprawy IKI.271.92.2017

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie–Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B503

zamówienie na: Wykonanie placu składowego przy budynku magazynów nr 2-4 przy ul. Dworcowej 17D w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Wykonanie placu składowego przy budynku magazynów nr 2-4 przy ul. Dworcowej 17D w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy DT.273.2.2017

zamawiający Jastrzębski Zakład Komunalny

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Jastrzębski Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 17D, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, sekretariat

Uchwały

uchwała nr: XX.142.2017

uchwała nr XX.142.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. współpracy Rady Miasta z Prezydentem Miasta w celu realizacji uchwały Nr XIX.141.2017 zobowiązania Prezydenta Miasta do nabycia gruntów i budynków po kończącej działalność KWK „JAS-MOS”, uwzględniając przy tym Strategię Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz ustalenia jej składu osobowego

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIX.141.2017

uchwała nr XIX.141.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta do nabycia gruntów i budynków po kończącej działalność KWK „JAS-MOS”, uwzględniając przy tym Strategię Rozwoju Miasta

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIX.140.2017

uchwała nr XIX.140.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przyjęcia Statutu gazety „Jastrząb”

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIX.139.2017

uchwała nr XIX.139.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany załącznika nr 1 Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2014-2018

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIX.138.2017

uchwała nr XIX.138.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem Bz99

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIX.137.2017

uchwała nr XIX.137.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicą W. Reymonta a ulicą Okopową w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem P98

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.587.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.587.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Zespołu Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju do zastępowania Dyrektora tej placówki podczas jego usprawiedliwionej nieobecności

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.586.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.586.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany podziału planowanych na 2017 rok dochodów i wydatków między jednostkami budżetowymi

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.585.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.585.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.584.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.584.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.583.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.583.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie powołania komisji do ujawnienia środków trwałych i ujęcia ich w ewidencji Urzędu Miasta

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.582.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.582.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie powołania zespołu projektowego, w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego oraz realizacji projektu pn. „VI Polsko-czeskie spotkania branżowe”, który ubiegać się będzie o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska , Oś priorytetowa 4 „Współpraca instytucji i społeczności”

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij