Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Rodzina 500 plus

Prezydent RP 17 lutego 2016 roku podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, czyli tzw. program „Rodzina 500 plus”.

więcej o informacji: Rodzina 500 plus

Tablica ogłoszeń

Zawiadomienie

Zgodnie z art.127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Andrzeja Gajdzika zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Informacja Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że 10 maja 2016 r. odbyło się głosowanie na wybór członków Rady Seniorów Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Informacja Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju podaje do publicznej wiadomości informację że w dniu 16.05.2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa pola kablowego 110 kV oraz przebudowa pola sprzęgła stacji elektroenergetycznej SE 110/6kV Zofiówka"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej - budowa zatok autobusowych ul. Powstańców Śl. - zatoki przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Śl. z ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju".

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej - budowa zatok autobusowych ul. Powstańców Śl. - zatoki przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Śl. z ul. 3 Maja i ul. Osadników w Jastrzębiu-Zdroju".

Praca

stanowisko: Główny księgowy - 3/4 etatu

stanowisko Główny księgowy - 3/4 etatu

miejsce pracy Dom Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Dom Pomocy Społecznej, ul. Kaszubska 6, Jastrzębie-Zdrój

stanowisko: Referent - cały etat

stanowisko Referent - cały etat

miejsce pracy Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

stanowisko Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych - 3 etaty

stanowisko Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych - 3 etaty

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Informatyk

stanowisko Informatyk

miejsce pracy Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego ul. Harcerska 12, Jastrzębie-Zdrój

stanowisko: Stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik-kierowca)

stanowisko Stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik-kierowca)

miejsce pracy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju

termin składania ofert

miejsce składania ofert Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Jagiełły 4

stanowisko: Dyrektor

stanowisko Dyrektor

miejsce pracy Publiczne Przedszkole nr 2, Szkoła Podstawowa nr 4, Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, pokój 404A lub 420A

Przetargi i inne oferty

zamówienie na: Zakup ciągnika kompaktowego z kabiną oraz pługiem do odśnieżania

zamówienie na Zakup ciągnika kompaktowego z kabiną oraz pługiem do odśnieżania

nr sprawy S.0151.9.2016

zamawiający Jastrzębski Zakład Komunalny

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Jastrzębski Zakład Komunalny, ul.Dworcowa 17D, pokój nr 3

zamówienie na: Budowa parkingu przy ul. Ks. Płonki w Jastrzębiu-Zdroju.

zamówienie na Budowa parkingu przy ul. Ks. Płonki w Jastrzębiu-Zdroju.

nr sprawy IKI.271.32.2016

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, pok. 503B

zamówienie na: Dzierżawa pomieszczenia handlowo – gastronomicznego wraz z zapleczem i tarasem o łącznej powierzchni 175 m² bez wyposażenia położonego na terenie „ Kąpieliska Zdrój” przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Dzierżawa pomieszczenia handlowo – gastronomicznego wraz z zapleczem i tarasem o łącznej powierzchni 175 m² bez wyposażenia położonego na terenie „ Kąpieliska Zdrój” przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju

zamawiający Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju

rodzaj przetargu Grunty i budynki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju ul. Harcerska 14b, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

zamówienie na: Wykonanie prac rozbiórkowych obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce 977/139 przy ul. Okrzei 1A w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Wykonanie prac rozbiórkowych obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce 977/139 przy ul. Okrzei 1A w Jastrzębiu-Zdroju

zamawiający Jastrzębski Zakład Komunalny

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Jastrzębski Zakład Komunalny, ul.Dworcowa 17D

zamówienie na: Dostawa piasku płukanego 0,2-2mm (w ilości maksymalnie 2000 ton)

zamówienie na Dostawa piasku płukanego 0,2-2mm (w ilości maksymalnie 2000 ton)

zamawiający Jastrzębski Zakład Komunalny

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Jastrzębski Zakład Komunalny, ul.Dworcowa 17D

Uchwały

uchwała nr: VI.67.2016

uchwała nr VI.67.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.34.2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.

Status Obowiązująca

uchwała nr: VI.66.2016

uchwała nr VI.66.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr III.14.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

uchwała nr: VI.65.2016

uchwała nr VI.65.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych przy ul. Spółdzielczej, stanowiących własność Gminy Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

uchwała nr: VI.64.2016

uchwała nr VI.64.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu Zdroju za rok 2015

Status Obowiązująca

uchwała nr: VI.63.2016

uchwała nr VI.63.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2015 r.

Status Obowiązująca

uchwała nr: VI.62.2016

uchwała nr VI.62.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.266.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.266.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

temat w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury oraz jej wysokości

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.265.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.265.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

temat w sprawie zmiany budżetu Miasta jastrzębie-Zdrój na 2016 rok, w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.264.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.264.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

temat w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Jastrzębie-Zdrój odrębnymi ustawami na 2016 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.263.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.263.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

temat w sprawie zmiany podziału planowanych na 2016 rok dochodów i wydatków między jednostkami budżetowymi

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.262.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.262.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

temat w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.261.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.261.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

temat w sprawie zmiany budżetu Miasta jastrzębie-Zdrój na 2016 rok

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij