Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Tablica ogłoszeń

Informacja Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.03.2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia: pn.: „Rozbudowa, przebudowa i budowa ul. Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju"

Uwaga rolnicy

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu mając na uwadze coroczne przypadki wiosennego wypalanie traw na gruntach rolnych odłogowanych, łąkach, pastwiskach, nieużytkach oraz kompleksach leśnych położonych w sąsiedztwie terenów nieużytkowanych rolniczo, na których występują pozostałości roślin z lat ubiegłych, zwraca uwagę na konieczność przestrzegania warunków umowy dzierżawy, w tym o obowiązku przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Ponadto Oddział Terenowy Agencji prosi o współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, podejmowanych przez ochotnicze i zawodowe straże pożarne, organy samorządu terytorialnego i Lasy Państwowe, zwłaszcza w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasów i terenów śródleśnych.

Informacja Prezydenta Miasta

W związku z kończącą się pulą środków finansowych przeznaczonych w budżecie 2017 roku na dotacje dla osób fizycznych, na realizację przedsięwzięć proekologicznych z zakresu ochrony powietrza, informuję, że z dniem 01 marca 2017 r. Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój kończy przyjmowanie wniosków i zawieranie umów o udzielenie dotacji, na przedsięwzięcia proekologiczne z zakresu ochrony powietrza, tj. np. na zakup i montaż: kolektorów słonecznych, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych, kotłów grzewczych.

Obwieszczenie Starosty Wodzisławskiego

Starosta Wodzisławski obwieszcza, że na wniosek Miasta Jastrzębie-Zdrój zostało wszczęte administracyjne postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie 17 wylotów; budowę, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych - rowów przydrożnych wraz z przepustami oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia dróg: ulicy Kilińskiego i ulicy Wyzwolenia w Jastrzębiu - Zdroju, w związku z zadaniem polegającym na rozbudowie i przebudowie ww. dróg.

Zawiadomienie publiczne

Starosta Wodzisławski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Miasta Jastrzębie-Zdrój zostało wszczęte administracyjne postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie 17 wylotów; budowę, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych - rowów przydrożnych wraz z przepustami oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia dróg: ulicy Kilińskiego i ulicy Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju, w związku z zadaniem polegającym na rozbudowie i przebudowie ww. dróg.

Informacja Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju podaje do publicznej wiadomości że w dniu 22.02.2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia i ul. Kilińskiego w Jastrzębiu-Zdroju"

Praca

stanowisko: Inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

stanowisko Inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej

stanowisko Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Inspektor w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

stanowisko Inspektor w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

miejsce pracy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, pok. 505A, 506A

stanowisko: Dyrektor

stanowisko Dyrektor

miejsce pracy PP nr 3, PP nr 4, PP nr 11, PP nr 12, PP nr 15, PP nr 16, PP nr 20, PP nr 21, PP nr 23, PP nr 26, SP nr 6, SP nr 10, SP nr 18, ZS nr 3, ZS nr 6, CKP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Wydział Edukacji, pokój 403A lub 404A

stanowisko: Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych

stanowisko Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 20A

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent w Wydziale Edukacji

stanowisko Referent w Wydziale Edukacji

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki

stanowisko Referent w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

Przetargi i inne oferty

zamówienie na: Dostawa gadżetów miejskich dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

zamówienie na Dostawa gadżetów miejskich dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

nr sprawy IP.271.00001.2017

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie–Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie–Zdrój, Wydział Informacji, Promocji i Rozwoju, pok. 107A

zamówienie na: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia komputerowego prowadzącego do uzyskania kompetencji w zakresie ECDL Base w ramach projektu „O krok do przodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

zamówienie na Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia komputerowego prowadzącego do uzyskania kompetencji w zakresie ECDL Base w ramach projektu „O krok do przodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

nr sprawy ZP.260.1.4.2017.RPO

zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9, Jastrzębie-Zdrój, pokój nr 57

zamówienie na: Dostawa piasku płukanego 0,2-2mm

zamówienie na Dostawa piasku płukanego 0,2-2mm

nr sprawy S.0151.14.2017

zamawiający Jastrzębski Zakład Komunalny

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Jastrzębski Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 17D, Jastrzębie-Zdrój

zamówienie na: Utrzymanie letnie miasta

zamówienie na Utrzymanie letnie miasta

nr sprawy GK.271.2.2017

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Gospodarki Komunalnej, pok. B 511

zamówienie na: Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój – ul. Krasickiego

zamówienie na Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój – ul. Krasickiego

nr sprawy IKI.271.20.2017

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B503

zamówienie na: Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy IKI.271.17.2017

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B503

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa balkonów lub loggii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym WM ul. Szarych Szeregów 2-4 w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa balkonów lub loggii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym WM ul. Szarych Szeregów 2-4 w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy DL.4251.6.2017.MK

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i projektu wykonawczego) rewitalizacji i przebudowy przestrzeni publicznych wzdłuż Alei Piłsudskiego od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Cieszyńską w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i projektu wykonawczego) rewitalizacji i przebudowy przestrzeni publicznych wzdłuż Alei Piłsudskiego od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Cieszyńską w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy Ar.271.6.2017

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie – Zdrój, Wydział Architektury, pok. B 302

Uchwały

uchwała nr: VI.34.2017

uchwała nr VI.34.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: VI.33.2017

uchwała nr VI.33.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

uchwała nr: V.32.2017

uchwała nr V.32.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zamiaru utworzenia Klubu Seniora „Senior+"

Status Obowiązująca

uchwała nr: IV.31.2017

uchwała nr IV.31.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie umorzenia postępowania skargowego

Status Obowiązująca

uchwała nr: IV.30.2017

uchwała nr IV.30.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.161.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 r., w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Status Obowiązująca

uchwała nr: IV.29.2017

uchwała nr IV.29.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie powołania Ośrodka Szkolenia Stacjonarnego w tenisie stołowym w Jastrzębiu-Zdroju

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.208.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.208.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmian w komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn.: „Rozbudowa, przebudowa i termomodemizacja Zespołu Szkół nr 8 oraz adaptacja budynku na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu"

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.207.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.207.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój dot. osiedlenia się na terenie Gminy Jastrzębie-Zdrój jednego nieokreślonego imiennie repatrianta oraz członków jego najbliższej rodziny

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.206.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.206.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.205.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.205.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.204.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.204.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.203.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.203.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przedstawienia „Informacji o stanie mienia Miasta Jastrzębie-Zdrój" za 2016 rok

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij