Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Ogłoszenie o konkursie

Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju ogłasza konkurs pisemnych ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni 73,23 m2 usytuowanego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 12 w Jastrzębiu-Zdroju przeznaczonego na działalność gospodarczą bez ograniczenia branży.

więcej o informacji: Ogłoszenie o konkursie

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Wojewoda Śląski podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez Panią Leokadię Michurę oraz Pana Janusza Kuśpita od decyzji Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 17 stycznia 2017 r. nr 1/ZRID/2017 dla zadania p.n.: "Rozbudowa ulicy Dubielec w Jastrzębiu-Zdroju" - uchylił zapis znajdujący się w sentencji na stronie 1 zaskarżonej decyzji, - uchylił zapis znajdujący się w pkt. VIII. zaskarżonej decyzji: „Inne ustalenia” lit. e - h, na stronie 6 decyzji,- uchylił załącznik nr 2 do zaskarżonej decyzji tj. mapę w skali 1:500

Zawiadomienie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pani Małgorzaty Łukaszek – działającej z pełnomocnictwa Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. z siedzibą przy ul. Chlebowej 22 w Jastrzębiu-Zdroju zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. przy ul. Chlebowej do ziemi.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, że na wniosek z 27 października 2017 r. Pani Iwony Majewskiej- Darjasz, działającej na mocy pełnomocnictwa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy AI. Jana Pawła II 4, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnieniu i przemysłowym zagospodarowaniu zasobów w obrębie złoża „Bzie-Dębina 2-Zachód” w związku z» projektowanym powiększeniem terenu górniczego”.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, że na wniosek z 27 października 2017r. Pani Iwony Majewskiej-Darjasz działającej na mocy pełnomocnictwa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 4, wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej, ze złoża „JAS-MOS1”.

Zawiadomienie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek wspólników Spółki cywilnej Alvic Investment z siedzibą przy ul. Północnej 30 w Jastrzębiu-Zdroju zostało wszczęte postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wód na działce nr 1076/60 przy ul. Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju.

Ogłoszenie o konkursie

Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju ogłasza konkurs pisemnych ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni 73,23 m2 usytuowanego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 12 w Jastrzębiu-Zdroju przeznaczonego na działalność gospodarczą bez ograniczenia branży.

Praca

stanowisko: Podinspektor ds. księgowości w Zespole Projektowym – 0,5 etatu

stanowisko Podinspektor ds. księgowości w Zespole Projektowym – 0,5 etatu

miejsce pracy Ośrodek Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, pokój 57

stanowisko: Specjalista ds. finansowych i rozliczeń w projektach

stanowisko Specjalista ds. finansowych i rozliczeń w projektach

miejsce pracy Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, budynek Urzędu Miasta, al. Piłsudskiego 60, pokój 414A

stanowisko: Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych

stanowisko Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent w Wydziale Polityki Społecznej i Mieszkaniowej

stanowisko Referent w Wydziale Polityki Społecznej i Mieszkaniowej

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent w Wydziale Informacji, Promocji i Rozwoju

stanowisko Referent w Wydziale Informacji, Promocji i Rozwoju

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Podinspektor ds. księgowości w Zespole Projektowym – 0,5 etatu

stanowisko Podinspektor ds. księgowości w Zespole Projektowym – 0,5 etatu

miejsce pracy Ośrodek Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, pokój 57

Przetargi i inne oferty

zamówienie na: Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

zamówienie na Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

nr sprawy IKI.271.95.2017

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie–Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B503

zamówienie na: Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

zamówienie na Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

nr sprawy GK.271.9.2017

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, pok. B511B

zamówienie na: Utrzymanie zimowe

zamówienie na Utrzymanie zimowe

nr sprawy DL.4221.10.2017.MK

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Budowa wybiegu dla psów w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Budowa wybiegu dla psów w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy GK.271.12.2017

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60,44-335 Jastrzębie-Zdrój, Wydział Gospodarki Komunalnej pok. 511B

zamówienie na: Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju - ul. Żwirki i Wigury

zamówienie na Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju - ul. Żwirki i Wigury

nr sprawy IKI.271.100.2017

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie–Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B503

zamówienie na: Część 1: Całoroczna, całodobowa obsługa instalacji i urządzeń elektrycznych Część 2: Kontrola i pomiary stanu technicznego instalacji elektrycznych oraz urządzeń piorunochronnych

zamówienie na Część 1: Całoroczna, całodobowa obsługa instalacji i urządzeń elektrycznych Część 2: Kontrola i pomiary stanu technicznego instalacji elektrycznych oraz urządzeń piorunochronnych

nr sprawy DL.4221.8.2017.AWP

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Wykonanie prac rozbiórkowych obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce 1053/139 przy ul. Okrzei 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

zamówienie na Wykonanie prac rozbiórkowych obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce 1053/139 przy ul. Okrzei 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

nr sprawy SC.273.5.2017

zamawiający Jastrzębski Zakład Komunalny

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Jastrzębski Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 17 D, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

zamówienie na: Budowa dróg publicznych - ul. Gołębia na osiedlu domów jednorodzinnych w rejonie ul. Młyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Budowa dróg publicznych - ul. Gołębia na osiedlu domów jednorodzinnych w rejonie ul. Młyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy IKI.271.99.2017

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B503

Uchwały

uchwała nr: XXI.154.2017

uchwała nr XXI.154.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zawierania porozumień dotyczących zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych pomiędzy miastem Jastrzębie-Zdrój a innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXI.153.2017

uchwała nr XXI.153.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta do nabycia gruntów i budynków niezbędnych na potrzeby rewitalizacji linii kolejowej Jastrzębie-Zdrój – Pawłowice

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXI.152.2017

uchwała nr XXI.152.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wystąpienia Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z apelem do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXI.151.2017

uchwała nr XXI.151.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego Miasta Jastrzębie-Zdrój od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Komuny Paryskiej w Jastrzębiu-Zdroju

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXI.150.2017

uchwała nr XXI.150.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju, oznaczonego symbolem C91

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXI.149.2017

uchwała nr XXI.149.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2017-2020”

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.653.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.653.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonych przy ulicy 1 Maja z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.652.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.652.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.651.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.651.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.650.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.650.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie likwidacji kart przydziału do formacji obrony cywilnej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.649.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.649.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Jastrzębie-Zdrój odrębnymi ustawami na 2017 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.648.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.648.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok, w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij