Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Tablica ogłoszeń

Informacja Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój nr OŚ-II.6220.13.2014 z dnia 11.02.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: pn.: „Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce nr 280/50 w Jastrzębiu-Zdroju".

Ogłoszenie o dotacjach w edukacji

Na podstawie art. 78b ust. 1, 2, 3, art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) Miasto Jastrzębie-Zdrój ogłasza podstawowe kwoty dotacji na rok 2017:

Informacja Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji przetwarzania odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych) - w oparciu o proces zmiany ich właściwości chemicznych i parametrów fizycznych"

Zawiadomienie Prezedenta Miasta

Zgodnie z art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.469 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pani Grażyny Cygan, działającej w imieniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. nr 4308 przy Al. Piłsudskiego 66 w Jastrzębiu-Zdroju.

Zawiadomienie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Kazimierza Warszawskiego - właściciela Firmy Handlowo-Usługowej „UNIWAR" z siedzibą przy ul. Północnej 20a w Jastrzębiu-Zdroju, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni samochodowej znajdującej się przy ul. Północnej 20a w Jastrzębiu-Zdroju.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, że 30 stycznia 2017 r. wydał postanowienie zn. WOOŚ.4235.2.2016.AS3.19 prostujące oczywistą omyłkę w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej w związku z zagospodarowaniem złoża „Borynia" do poziomu 1288 m

Praca

stanowisko: Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych

stanowisko Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 20A

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

stanowisko Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Specjalista ds. rozliczeń podatku VAT

stanowisko Specjalista ds. rozliczeń podatku VAT

miejsce pracy Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, budynek Urzędu Miasta, al. Piłsudskiego 60, pokój 414A

stanowisko: Referent w Wydziale Księgowości Budżetowej

stanowisko Referent w Wydziale Księgowości Budżetowej

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Inspektor Nadzoru w Dziale Eksploatacyjno - Technicznym

stanowisko Inspektor Nadzoru w Dziale Eksploatacyjno - Technicznym

miejsce pracy Miejski Zarząd Nieruchomości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, sekretariat

stanowisko: Referent w Wydziale Geodezji i Kartografii

stanowisko Referent w Wydziale Geodezji i Kartografii

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych

stanowisko Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

Przetargi i inne oferty

zamówienie na: Projekt budowy i przebudowy dróg – przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej – Ranoszka z os. Złote Łany w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Projekt budowy i przebudowy dróg – przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej – Ranoszka z os. Złote Łany w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy IKI.271.3.2017

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B503

zamówienie na: Remont schodów terenowych przy ul. Turystycznej 20 w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Remont schodów terenowych przy ul. Turystycznej 20 w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy IKI.271.10.2017

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B503

zamówienie na: Remonty dróg gruntowych na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju

zamówienie na Remonty dróg gruntowych na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju

nr sprawy IKI.271.4.2017

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B503

zamówienie na: Zadanie 1: Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Śląska 27-29-31 w Jastrzębiu-Zdroju* Zadanie 2: Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Morcinka 9-11 w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Zadanie 1: Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Śląska 27-29-31 w Jastrzębiu-Zdroju* Zadanie 2: Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Morcinka 9-11 w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy DL.4251.1.2017.AWP

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa balkonów lub loggii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym WM ul. Szarych Szeregów 2-4 w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa balkonów lub loggii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym WM ul. Szarych Szeregów 2-4 w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy DL.4251.4.2017.MK

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Roboty remontowe i usuwanie usterek ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych - wod.-kan., gaz., c.o., elektryczne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Roboty remontowe i usuwanie usterek ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych - wod.-kan., gaz., c.o., elektryczne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy DL.4251.3.2017.DS

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Wdrożenie i obsługa systemu rowerów miejskich na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

zamówienie na Wdrożenie i obsługa systemu rowerów miejskich na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

nr sprawy 2/JZK/2017

zamawiający Jastrzębski Zakład Komunalny

tryb zamówienia dialog techniczny

rodzaj przetargu Dialog techniczny

termin składania ofert

miejsce składania ofert Jastrzębski Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 17D, Jastrzębie-Zdrój

zamówienie na: Wykonanie projektu i budowa 4 szt. wolnostojących, zewnętrznych bilbordów LED na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

zamówienie na Wykonanie projektu i budowa 4 szt. wolnostojących, zewnętrznych bilbordów LED na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

nr sprawy 1/JZK/2017

zamawiający Jastrzębski Zakład Komunalny

tryb zamówienia dialog techniczny

rodzaj przetargu Dialog techniczny

termin składania ofert

miejsce składania ofert Jastrzębski Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 17D, Jastrzębie-Zdrój

Uchwały

uchwała nr: II.9.2017

uchwała nr II.9.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi osoby fizycznej

Status Obowiązująca

uchwała nr: II.8.2017

uchwała nr II.8.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

uchwała nr: II.7.2017

uchwała nr II.7.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie uchylenia uchwały nr XII.127.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wygaszenia zarządu Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju nad mieniem komunalnym stanowiącym targowisko zlokalizowane na terenie Osiedla 1000-lecia w Jastrzębiu-Zdroju.

Status Obowiązująca

uchwała nr: II.6.2017

uchwała nr II.6.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonych przy ul. Zamłynie

Status Obowiązująca

uchwała nr: II.5.2017

uchwała nr II.5.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu Alei Józefa Piłsudskiego i ul. A. Bożka w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem C96

Status Obowiązująca

uchwała nr: II.4.2017

uchwała nr II.4.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi miastami w sprawie zasad nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.103.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.103.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięć Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych na rok 2017.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.102.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.102.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przekazania środka trwałego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.101.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.101.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.100.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.100.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV.172.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom, określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.99.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.99.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

zmieniające zarządzenie nr zmiany Zarządzenia Nr Or.IV.0050.706.2016 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.98.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.98.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdroj

z dnia

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości dotyczącego zbycia przysługującego Skarbowi Państwa udziału wynoszącego 1/16 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Świerklańskiej na rzecz współwłaściciela, zbycie stanowi zniesienie współwłasności oraz w sprawie uchylenia wykazu Or-lV.0050.5.2017 z dnia 04.01.2016 r.

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij