Przejdź do treści

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

 

NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

 

NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:

 

poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

 

Sala Obsługi Interesantów:

 

poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

 

Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w referendum ogólnokrajowym, w dniu 6 września 2015 r.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój podaje do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum właściwych dla głosowania korespondencyjnego, w referendum ogólnokrajowym, w dniu 6 września 2015 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do ziemi wód opadowych

Zgodnie z art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.145 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Macieja Kłaka - działającego z pełnomocnictwa Śląskiego Centrum Sportu Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do ziemi wód opadowych

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie autobusowych usług przewozowych w zakresie regularnego przewozu osób na liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej, obejmujących obszar Miasta Jastrzębie-Zdrój i gmin ościennych, z którymi Miasto Jastrzębie-Zdrój zawarto stosowne porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Planowana roczna ilość wozokilometrów - około 2 800 000.

Informacja Prezydenta Miasta o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Gospodarskiej i Spokojnej"

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu SI. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Al. Piłsudskiego 60 w pokoju nr 515A ,V piętro, w godzinach pracy Urzędu.

pokaż wszystkie

Praca

stanowisko Psycholog

miejsce pracy Zespół Ognisk Wychowawczych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 7

stanowisko Majster w Dziale Eksploatacyjno - Technicznym

miejsce pracy Miejski Zarząd Nieruchomości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Miejskiego Zarządu Nieruchomości, ul. 1 Maja 55

pokaż wszystkie

Przetargi i inne oferty

zamówienie na Przewóz uczniów niepełnosprawnych.

nr sprawy Ed.271.1.2015

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego 60 pok. 404 A; 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

pokaż wszystkie

Uchwały

uchwała nr XIII.98.2015

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Status Obowiązująca

uchwała nr XIII.97.2015

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru ławników

Status Obowiązująca

uchwała nr XIII.96.2015

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogi koniecznej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ul. A. Bożka

Status Obowiązująca

uchwała nr XIII.95.2015

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr XIII.94.2015

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

pokaż wszystkie

Zarządzenia

zarządzenie nr Or-IV.0050.381.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzebie-Zdrój

z dnia

w sprawie przekazania środka trwałego do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju

Status Obowiązujące

zarządzenie nr Or-IV.0050.380.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzebie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyznaczenia Pani Joanny Szymik, nauczyciela Publicznego Przedszkola Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju do zastępowania Dyrektora tej placówki w okresie usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora, wynikającej z urlopu wypoczynkowego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr Or-IV. 0050.379.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzebie-Zdrój

z dnia

w sprawie ustalenia „Harmonogramu realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie- Zdrój podjętych na Sesji w dniu 21 lipca 2015 roku”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr Or-IV.0050.378.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzebie-Zdrój

z dnia

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania poniżej progu unijnego pn.: „Przewóz uczniów niepełnosprawnych”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr Or-IV.0050.377.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzebie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany podziału planowanych na 2015 rok dochodów i wydatków między jednostkami budżetowymi

Status Obowiązujące

pokaż wszystkie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij