Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych

W związku ze zmianą w sposobie gospodarowania odpadami, od 1 marca br., nastąpi zmiana harmonogramu wywozu śmieci.

więcej o informacji: Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych

Tablica ogłoszeń

Informacja Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje, iż w budżecie miasta pozostały niewykorzystane środki finansowe w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój o wejściu w życie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju, oznaczonego symbolem C91 oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią

Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach zawiadamia o wydaniu w dniu 12 lutego 2018 r. ostatecznej decyzji w przedmiocie uchylenia decyzji Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 7 grudnia 2017 r. nr Ar.6733.4.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: przebudowa i rozbudowa sieci ciepłowniczej przy ul. Granicznej w Jastrzębiu-Zdroju na działce nr 2586/359 i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Zawiadomienie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zawiadamia, iż planowana jest przebudowa dróg gminnych – łącznika ul. Szybowej z ul. Reymonta, łącznika ul. Stodoły z ul. Strażacką oraz drogi powiatowej ul. Pochwacie.

Praca

stanowisko: Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jastrzębiu-Zdroju

stanowisko Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jastrzębiu-Zdroju

miejsce pracy Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej

stanowisko Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent w Wydziale Edukacji - ½ etatu

stanowisko Referent w Wydziale Edukacji - ½ etatu

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

Przetargi i inne oferty

zamówienie na: Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój – ul. Harcerska w rejonie skrzyżowania z ul. Arki Bożka

zamówienie na Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój – ul. Harcerska w rejonie skrzyżowania z ul. Arki Bożka

nr sprawy IKI.271.14.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój - ul. Sienkiewicza

zamówienie na Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój - ul. Sienkiewicza

nr sprawy IKI.271.17.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju

zamówienie na Wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju

nr sprawy IKI.271.12.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój - ul. Dębowa

zamówienie na Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój - ul. Dębowa

nr sprawy IKI.271.13.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Remont schodów terenowych Jar Południowy na wysokości klatki 17 ul. Wielkopolska w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Remont schodów terenowych Jar Południowy na wysokości klatki 17 ul. Wielkopolska w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy IKI.271.11.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Remonty ogólnobudowlane w budynkach przy ul. Pszczyńskiej 292, 294 w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Remonty ogólnobudowlane w budynkach przy ul. Pszczyńskiej 292, 294 w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy DL.4221.1.2018.MK

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Dział Logistyki pok. nr 1

zamówienie na: Modernizacja systemu łączności dla Straży Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Modernizacja systemu łączności dla Straży Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy SM.271.4.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

zamówienie na: Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój ul. Norwida ul. Ruchu Oporu 56-48 ul. Wodeckiego ul. Rybnickiej

zamówienie na Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój ul. Norwida ul. Ruchu Oporu 56-48 ul. Wodeckiego ul. Rybnickiej

nr sprawy IKI.271.8.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

Uchwały

uchwała nr: II.17.2018

uchwała nr II.17.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: II.16.2018

uchwała nr II.16.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

uchwała nr: II.15.2018

uchwała nr II.15.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przyjęcia uzupełnienia nr 3 do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia - Zdroju do 2020 roku”, będącego aktualizacją „Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia- Zdroju na lata 2008-2015”

Status Obowiązująca

uchwała nr: II.14.2018

uchwała nr II.14.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla publicznych szkół i niepublicznych: przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół o uprawnieniach szkół publicznych i placówek oświatowych, prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Status Obowiązująca

uchwała nr: II.13.2018

uchwała nr II.13.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój”

Status Obowiązująca

uchwała nr: II.12.2018

uchwała nr II.12.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zwiększenia krajowych środków finansowych przeznaczonych na świadczenia medyczne i opiekę zdrowotną oraz sfinansowania przeniesienia oddziału pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.93.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.93.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,podjętych na II Sesji w dniu 25 stycznia 2018r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.92.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.92.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięć Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia w roku 2018

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.91.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.91.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.90.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.90.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznego Przedszkola Nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju do zastępowania Dyrektora tej placówki podczas jego usprawiedliwionej nieobecności

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.89.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.89.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany podziału planowanych na 2018 rok dochodów i wydatków między jednostkami budżetowymi

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.88.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.88.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij