Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Zmiana numeracji pomieszczeń w Urzędzie Miasta

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje, że od dnia 2 stycznia 2018 roku w budynku B Urzędu Miasta nastąpi zmiana numeracji pomieszczeń . Zmiana ma na celu ułatwienie Mieszkańcom orientacji w budynkach Urzędu, a nowe numery wyeliminują powtarzające się oznaczenia biur (odróżniała je dotychczas jedynie litera „A” lub „B”). Zmiana nie wpłynie na sposób i miejsce załatwiania poszczególnych spraw.

więcej o informacji: Zmiana numeracji pomieszczeń w Urzędzie Miasta

Tablica ogłoszeń

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

W dniach od 15 do 31 stycznia 2018 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

Ogłoszenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planów wraz z "Prognozami oddziaływania na środowisko"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje, że karty zadań w zakresie gospodarki leśnej zawierające wyciąg z uproszczonego planu urządzenia lasu wydawane będą w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. 510A, w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 14 grudnia 2017 r., wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla lokalnej drogi powiatowej, pod nazwą: „Rozbudowa, przebudowa i budowa ulicy Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju”.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia strony postępowania o wystąpieniu realizacji dla przedsięwzięcia pn :„Udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża Bzie-Dębina 1-Zachód, dla KWK "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" Ruch "Zofiówka"

Praca

stanowisko: Referent w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

stanowisko Referent w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

miejsce pracy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, pok. 505A, 506A

stanowisko: Inspektor ds. organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych

stanowisko Inspektor ds. organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych

miejsce pracy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Harcerska 14b, sekretariat (pokój nr 12)

stanowisko: Referent w Wydziale Geodezji i Kartografii

stanowisko Referent w Wydziale Geodezji i Kartografii

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent ds. księgowości - 0,5 etatu

stanowisko Referent ds. księgowości - 0,5 etatu

miejsce pracy Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, al. J. Piłsudskiego 60, pokój 414A

Przetargi i inne oferty

zamówienie na: Projekt budowy chodnika przy ul. Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Projekt budowy chodnika przy ul. Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy IKI.271.102.2017.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Dostawa książek, nowości i wznowień z zakresu beletrystyki, literatury naukowej, popularno-naukowej oraz dziecięco-młodzieżowej w 2017r. do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Dostawa książek, nowości i wznowień z zakresu beletrystyki, literatury naukowej, popularno-naukowej oraz dziecięco-młodzieżowej w 2017r. do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy ADM.261.1.2018

zamawiający Miejska Biblioteka Publiczna

tryb zamówienia zapytanie o cenę

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

zamówienie na: Obsługa prawna Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

zamówienie na Obsługa prawna Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

nr sprawy Or-II.271.2.1.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia postępowanie na usługi społeczne

rodzaj przetargu Usługi społeczne lub inne usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Organizacyjny, pok. 058 B

zamówienie na: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią bezpieczną

zamówienie na Dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią bezpieczną

nr sprawy IKI.271.101.2017

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60,44-335 Jastrzębie-Zdrój, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Zadanie nr 1: Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w zakresie wod-kan, gaz, c.o., elektryczne Zadanie nr 2: Usuwanie usterek ogólnobudowlanych i instalacyjnych w zakresie wod-kan, gaz, c.o.

zamówienie na Zadanie nr 1: Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w zakresie wod-kan, gaz, c.o., elektryczne Zadanie nr 2: Usuwanie usterek ogólnobudowlanych i instalacyjnych w zakresie wod-kan, gaz, c.o.

nr sprawy DL.4221.12.2017.MK

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Sprzątanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Arki Bożka w Jastrzębiu-Zdroju i parkingu zlokalizowanego przy targowisku

zamówienie na Sprzątanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Arki Bożka w Jastrzębiu-Zdroju i parkingu zlokalizowanego przy targowisku

nr sprawy ST.273.11.2017

zamawiający Jastrzębski Zakład Komunalny

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Jastrzębski Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 17D, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, pokój nr 3

zamówienie na: Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego

zamówienie na Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego

nr sprawy DL.4221.18.2017.MK

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój

zamówienie na Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój

nr sprawy SC.273.9.2017

zamawiający Jastrzębski Zakład Komunalny

tryb zamówienia zapytanie o cenę

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Jastrzębski Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 17D

Uchwały

uchwała nr: XXIII.219.2017

uchwała nr XXIII.219.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXIII.218.2017

uchwała nr XXIII.218.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXIII.217.2017

uchwała nr XXIII.217.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy skrzyżowaniu ulic Arki Bożka i Harcerskiej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXIII.216.2017

uchwała nr XXIII.216.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy skrzyżowaniu ulic Cieszyńskiej i Podhalańskiej

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXIII.215.2017

uchwała nr XXIII.215.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 7280 z dnia

uchwała nr: XXIII.214.2017

uchwała nr XXIII.214.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 7279 z dnia

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.48.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.48.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki w roku 2018

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.47.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.47.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na wsparcie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie kultury w roku 2018

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.46.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.46.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany podziału planowanych na 2018 rok dochodów i wydatków między jednostkami budżetowymi

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.45.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.45.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.44.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.44.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.43.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.43.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Jastrzębie-Zdrój odrębnymi ustawami na 2018 rok

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij