Przejdź do treści

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

 

NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

 

NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:

 

poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

 

Sala Obsługi Interesantów:

 

poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

 

Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Tablica ogłoszeń

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie linii optotelekomunikacyjnej przez wody cieku Gmyrdek i Ruptawka

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, budynek A, V piętro, pokój 514, gdzie można również zgłaszać wnioski i uwagi dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie do dnia 06.07.2015 roku, w godzinach pracy urzędu.

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: pn.: „Budowa instalacji odsiarczania spalin z kotła typu WP-70 nr 5 eksploatowanego w Elektrociepłowni „Zofiówka"" w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu SI. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Al. Piłsudskiego 60 w pokoju nr 515A ,V piętro, w godzinach pracy Urzędu.

pokaż wszystkie

Praca

stanowisko Psycholog

miejsce pracy Zespół Ognisk Wychowawczych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 7

stanowisko Majster w Dziale Eksploatacyjno - Technicznym

miejsce pracy Miejski Zarząd Nieruchomości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Miejskiego Zarządu Nieruchomości, ul. 1 Maja 55

stanowisko Dyrektor

miejsce pracy PP nr 5, PP nr 17, Przedszkole Specjalne, SP nr 1, Gim. nr 8, ZS nr 1, ZSS nr 10, ZSZ

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego 60, pokój 404A lub 420A

stanowisko Podinspektor w Wydziale Architektury

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego 60, pokój 020A

pokaż wszystkie

Przetargi i inne oferty

zamówienie na Wykonanie prac remontowych 3 szt. kontenerów zlokalizowanych: - na targowisku miejskim przy ul. A. Bożka w Jastrzębiu-Zdroju (kontener biurowy 1 szt.), - w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50 w Jastrzębiu-Zdroju (kontener biurowy 1 szt.), - na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju (kontener szalet 1 szt.)

nr sprawy SC.273.2.2015

zamawiający Jastrzębski Zakład Komunalny

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Jastrzębski Zakład Komunalny, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Dworcowa 17 D

zamówienie na Remont chodnika ul. Śląska i ul. Górnicza w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy IKI.271.23.2015

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie - Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. B503

pokaż wszystkie

Uchwały

uchwała nr XI.93.2015

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Jastrzębiu-Zdroju, dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego wyznaczonego na dzień 6 września 2015 r.

Status Obowiązująca

uchwała nr XI.92.2015

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na II półrocze 2015r.

Status Obowiązująca

uchwała nr XI.91.2015

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Sesji Rady Miasta na II półrocze 2015 r.

Status Obowiązująca

uchwała nr XI.90.2015

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr III.14.2014 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

uchwała nr XI.89.2015

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu miasta Jastrzębie-Zdrój w folderze „Panorama powiatów województwa śląskiego 2015”

Status Obowiązująca

pokaż wszystkie

Zarządzenia

zarządzenie nr Or-IV.0050.298.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzebie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany planu finansowego w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr Or-IV.0050.297.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzebie-Zdrój

z dnia

w sprawie określenia zasad oraz wprowadzenia procedury udzielania upoważnień i pełnomocnictw przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązujące

zarządzenie nr Or-IV.0050.296.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzebie-Zdrój

z dnia

w sprawie zasad przekazywania informacji ogłaszanej w katalogu usług Platformy e-Usług Publicznych w Systemie Elektronicznej Korespondencji Administracji Państwowej www.sekap.pl.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr Or-IV.0050.295.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzebie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta Jastrzębie-Zdrój do Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w likwidacji

Status Obowiązujące

zarządzenie nr Or-IV.0050.294.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzebie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta Jastrzębie-Zdrój do Rady Nadzorczej Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w likwidacji

Status Obowiązujące

pokaż wszystkie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij