Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Konkurs na zestaw mebli miejskich

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu oryginalnych zestawów mebli miejskich, które poprzez swój charakter i spójność z otoczeniem staną się elementem kształtującym przestrzeń publiczną.

więcej o informacji: Konkurs na zestaw mebli miejskich

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Na podstawie art. 49 i art. 131 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 23 ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, że wpłynęły odwołania od decyzji zn. WOOŚ.4210.35.2015.AS3.67 z 31 sierpnia 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Drogi Głównej Południowej na odcinku-od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie - dla wariantu niebieskiego.

Zawiadomienie

Zgodnie z art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t j. Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pani Aleksandry Szczęśniak-Szlagowskiej - Pełnomocnika Firmy BP EUROPA SE Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 1, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie

Zgodnie z art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.469 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Pawła Kuczyńskiego - Pełnomocnika Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kubsza 12, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zawiadamiam, że w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.) Prezydent Miasta na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój wydał decyzję ustalającą odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Jastrzębiu-Zdroju, obręb Borynia.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Na podstawie art. 49 i art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 23 ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, że 13 września 2016 r. wpłynęło zażalenie na postanowienie z 5 września 2016 r. zn. WOOŚ.4210.35.2015.AS3.71.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zawiadamiam, że w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. z 2015 r., poz. 2031) Prezydent Miasta na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój wydał decyzję zmieniającą decyzję ustalającą odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Jastrzębiu-Zdroju, obręb Borynia.

Praca

stanowisko: Podinspektor w Dziale Księgowości

stanowisko Podinspektor w Dziale Księgowości

miejsce pracy Ośrodek Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, pokój 57

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Mienia

stanowisko Podinspektor w Wydziale Mienia

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

stanowisko Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent ds. informatyki

stanowisko Referent ds. informatyki

miejsce pracy Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

stanowisko: Główny księgowy - 3/4 etatu

stanowisko Główny księgowy - 3/4 etatu

miejsce pracy Dom Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Dom Pomocy Społecznej, ul. Kaszubska 6, Jastrzębie-Zdrój

stanowisko: Referent - cały etat

stanowisko Referent - cały etat

miejsce pracy Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

stanowisko Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

Przetargi i inne oferty

zamówienie na: Budowa zewnętrznych stanowisk do minigolfa wraz z zagospodarowaniem terenu

zamówienie na Budowa zewnętrznych stanowisk do minigolfa wraz z zagospodarowaniem terenu

nr sprawy IKI.271.66.2016

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, pok. B503

zamówienie na: Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z pozostałym zagospodarowaniem

zamówienie na Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z pozostałym zagospodarowaniem

nr sprawy IKI.271.65.2016

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, pok. B503

zamówienie na: Dostawa urządzeń zabawowych

zamówienie na Dostawa urządzeń zabawowych

nr sprawy GK.271.6.2016

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, pok. B511

zamówienie na: Dostawa książek w postaci nowości i wznowień z zakresu beletrystyki, literatury naukowej, popularno-naukowej oraz dziecięco-młodzieżowej w 2016 r.

zamówienie na Dostawa książek w postaci nowości i wznowień z zakresu beletrystyki, literatury naukowej, popularno-naukowej oraz dziecięco-młodzieżowej w 2016 r.

nr sprawy ADM.261.2.2016

zamawiający Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzebiu-Zdroju

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

zamówienie na: Budowa przyłączy do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla obiektów: Hala widowiskowo-sportowa, Lodowisko Jastor, filia MBP 8 w WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Budowa przyłączy do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla obiektów: Hala widowiskowo-sportowa, Lodowisko Jastor, filia MBP 8 w WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy IKI.271.58.2016

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, pok. B503

zamówienie na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku w celu dostosowania do aktualnych przepisów wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Środowiskowy Dom Samopomocy i zagospodarowaniem terenu

zamówienie na Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku w celu dostosowania do aktualnych przepisów wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Środowiskowy Dom Samopomocy i zagospodarowaniem terenu

nr sprawy IKI.271.63.2016

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, pok. B503

Uchwały

uchwała nr: IX.94.2016

uchwała nr IX.94.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Jastrzębie-Zdrój położonej przy ul. Kopernika

Status Obowiązująca

uchwała nr: IX.93.2016

uchwała nr IX.93.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany załącznika nr 1 Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2014-2018

Status Obowiązująca

uchwała nr: IX.92.2016

uchwała nr IX.92.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: IX.91.2016

uchwała nr IX.91.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

uchwała nr: VIII.90.2016

uchwała nr VIII.90.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: VIII.89.2016

uchwała nr VIII.89.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.507.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.507.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.506.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.506.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.505.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.505.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój nowo wybudowanych budynków i budowli zajętych na działalność gospodarczą

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.504.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.504.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój nowo wybudowanych budynków mieszkalnych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.503.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.503.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.502.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.502.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przekazania środka trwałego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij