Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Tablica ogłoszeń

Rozporządzenie w sprawie ptasiej grypy

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7 Minister Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi podaje do wiadomości następujące informacje.

Zawiadomienie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z Oczyszczalni „DOLNA" w Jastrzębiu-Zdroju do cieku Jastrzębianka istniejącym wylotem w km 1+260.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie o utrzymaniu w mocy postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie dla wariantu niebieskiego, rygor natychmiastowej wykonalności.

Praca

stanowisko: Referent w Wydziale Księgowości Budżetowej

stanowisko Referent w Wydziale Księgowości Budżetowej

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Inspektor Nadzoru w Dziale Eksploatacyjno - Technicznym

stanowisko Inspektor Nadzoru w Dziale Eksploatacyjno - Technicznym

miejsce pracy Miejski Zarząd Nieruchomości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, sekretariat

stanowisko: Referent w Wydziale Geodezji i Kartografii

stanowisko Referent w Wydziale Geodezji i Kartografii

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych

stanowisko Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Księgowości Budżetowej

stanowisko Podinspektor w Wydziale Księgowości Budżetowej

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Podatków i Opłat

stanowisko Podinspektor w Wydziale Podatków i Opłat

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

stanowisko Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

Przetargi i inne oferty

zamówienie na: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. „B” w ramach projektu „O krok do przodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

zamówienie na Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. „B” w ramach projektu „O krok do przodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

nr sprawy ZP.260.1.1.2017.RPO

zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej, Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9, pokój nr 57

zamówienie na: Druk gazety "Jastrząb"

zamówienie na Druk gazety "Jastrząb"

nr sprawy IP.271.5.2016

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia zapytanie o cenę

rodzaj przetargu Usługi

zamówienie na: Obsługa całoroczna instalacji i urządzeń elektrycznych

zamówienie na Obsługa całoroczna instalacji i urządzeń elektrycznych

nr sprawy DL.4221.26.2016.AWP

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1-go Maja 55, 44-335 Jastrzębie-Zdrój pok. nr 1

zamówienie na: Obsługa szaletów miejskich w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Obsługa szaletów miejskich w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy ST.273.6.2016

zamawiający Jastrzębski Zakład Komunalny

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Jastrzębski Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 17D, pokój nr 3

zamówienie na: Sprzątanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Arki Bożka w Jastrzębiu-Zdroju i parkingu zlokalizowanego przy targowisku

zamówienie na Sprzątanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Arki Bożka w Jastrzębiu-Zdroju i parkingu zlokalizowanego przy targowisku

nr sprawy ST.273.4.2016

zamawiający Jastrzębski Zakład Komunalny

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Jastrzębski Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 17D, pokój nr 3

Uchwały

uchwała nr: XIV.186.2016

uchwała nr XIV.186.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4231.1.544.2016 z dnia 10 listopada 2016 r.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIV.185.2016

uchwała nr XIV.185.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na I półrocze 2017r.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIV.184.2016

uchwała nr XIV.184.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Sesji Rady Miasta na I półrocze 2017 r.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIV.183.2016

uchwała nr XIV.183.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Jastrzębie-Zdrój do Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek" Sp. z o.o. aportu w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Krasickiego

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIV.182.2016

uchwała nr XIV.182.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie uchylenia Uchwały NR V.19.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu przysługującego Gminie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Krasickiego

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIV.181.2016

uchwała nr XIV.181.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr XV.118.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach stanowiących własność Gminy Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.47.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.47.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie powołania Komisji do przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulicy Zdrojowej i Staszica

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.46.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.46.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulicy Zdrojowej i Staszica

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.45.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.45.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Księgowości Budżetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.44.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.44.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przekazania chodnika przy ul. Cieszyńskiej 146 w Jastrzębiu-Zdroju

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.43.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.43.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

temat dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.42.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.42.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

temat dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij