Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Ogłoszenie o konkursie

Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju ogłasza konkurs pisemnych ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni 73,23 m2 usytuowanego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 12 w Jastrzębiu-Zdroju przeznaczonego na działalność gospodarczą bez ograniczenia branży.

więcej o informacji: Ogłoszenie o konkursie

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

W związku z powiadomieniem Republiki Czeskiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że strona polska otrzymała powiadomienie o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”. Dokumentacja dot. przedsięwzięcia w języku polskim dostępna jest w siedzibie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach

Ogłoszenie o dotacjach w edukacji

Na podstawie art. 78e ust. 1 pkt 1, art. 89d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.) Miasto Jastrzębie-Zdrój ogłasza obowiązującą od miesiąca listopada zaktualizowaną podstawową kwotę dotacji na rok 2017

Zawiadomienie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Piotra Sucheckiego – działającego z pełnomocnictwa Zakładu Usługowo – Produkcyjno – Handlowego „EZAW” z siedzibą przy ul. Pszczyńskiej 422A w Jastrzębiu-Zdroju, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu powyższego Zakładu do ziemi, tj. rowu na działce nr 1419/70 w Jastrzębiu-Zdroju.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia. że na wniosek z 10 marca 2017r. Pani Iwony Majewskiej-Durjasz - działającej na mocy pełnomocnictwa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 4, wydał decyzję z 24 listopada 2017 r. zn- WOOŚ.4235.3.2017.AS3.15 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Wydobywanie węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej, w związku z zagospodarowaniem złoża "Zofiówka" do poz. 1300 m"

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Wojewoda Śląski podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez Panią Leokadię Michurę oraz Pana Janusza Kuśpita od decyzji Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 17 stycznia 2017 r. nr 1/ZRID/2017 dla zadania p.n.: "Rozbudowa ulicy Dubielec w Jastrzębiu-Zdroju" - uchylił zapis znajdujący się w sentencji na stronie 1 zaskarżonej decyzji, - uchylił zapis znajdujący się w pkt. VIII. zaskarżonej decyzji: „Inne ustalenia” lit. e - h, na stronie 6 decyzji,- uchylił załącznik nr 2 do zaskarżonej decyzji tj. mapę w skali 1:500

Zawiadomienie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pani Małgorzaty Łukaszek – działającej z pełnomocnictwa Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. z siedzibą przy ul. Chlebowej 22 w Jastrzębiu-Zdroju zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. przy ul. Chlebowej do ziemi.

Praca

stanowisko: Inspektor ds. organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych

stanowisko Inspektor ds. organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych

miejsce pracy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Harcerska 14b, sekretariat (pokój nr 12)

stanowisko: Referent w Wydziale Edukacji

stanowisko Referent w Wydziale Edukacji

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Podinspektor ds. księgowości w Zespole Projektowym – 0,5 etatu

stanowisko Podinspektor ds. księgowości w Zespole Projektowym – 0,5 etatu

miejsce pracy Ośrodek Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, pokój 57

stanowisko: Podinspektor ds. księgowości w Zespole Projektowym – 0,5 etatu

stanowisko Podinspektor ds. księgowości w Zespole Projektowym – 0,5 etatu

miejsce pracy Ośrodek Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, pokój 57

stanowisko: Specjalista ds. finansowych i rozliczeń w projektach

stanowisko Specjalista ds. finansowych i rozliczeń w projektach

miejsce pracy Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, budynek Urzędu Miasta, al. Piłsudskiego 60, pokój 414A

Przetargi i inne oferty

zamówienie na: Sprzątanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Arki Bożka w Jastrzębiu-Zdroju i parkingu zlokalizowanego przy targowisku

zamówienie na Sprzątanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Arki Bożka w Jastrzębiu-Zdroju i parkingu zlokalizowanego przy targowisku

nr sprawy ST.273.8..2017

zamawiający Jastrzębski Zakład Komunalny

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Jastrzębski Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 17D, pokój nr 3

zamówienie na: Obsługa szaletów miejskich w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Obsługa szaletów miejskich w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy ST.273.9.2017

zamawiający Jastrzębski Zakład Komunalny

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Jastrzębski Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 17D, pokój nr 3

zamówienie na: Odbiór i transport celem zagospodarowania odpadów pochodzących z Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Dworcowej 17D

zamówienie na Odbiór i transport celem zagospodarowania odpadów pochodzących z Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Dworcowej 17D

nr sprawy JZK

zamawiający Jastrzębski Zakład Komunalny

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Jastrzębski Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 17D, pokój nr 3

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa balkonów lub loggii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Szarych Szeregów 2-4 w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa balkonów lub loggii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Szarych Szeregów 2-4 w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy DL.4251.40.2017.BD

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej 87 Wspólnot Mieszkaniowych

zamówienie na Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej 87 Wspólnot Mieszkaniowych

nr sprawy DL.4251.43.2017.AWP

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego

zamówienie na Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego

nr sprawy DL.4221.15.2017.MK

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Zadanie 1: Ochrona obiektu przy ul. 1 Maja 61 w Jastrzębiu-Zdroju Zadanie 2: Ochrona obiektu Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu-Zdroju Zadanie 3: Usługi nadzoru przy użyciu alarmu w budynkach użytkowych administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Zadanie 1: Ochrona obiektu przy ul. 1 Maja 61 w Jastrzębiu-Zdroju Zadanie 2: Ochrona obiektu Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu-Zdroju Zadanie 3: Usługi nadzoru przy użyciu alarmu w budynkach użytkowych administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy DL.4231.78.2017.AWP

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, Dział Logistyki, pok. nr 1

Uchwały

uchwała nr: XXII.202.2017

uchwała nr XXII.202.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przyjęcia Statutu gazety „Jastrząb”

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXII.201.2017

uchwała nr XXII.201.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XXI.154.2017 w sprawie zmieniająca Uchwałę nr XXI.154.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 października 2017r. w sprawie zawierania porozumień dotyczących zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych pomiędzy miastem Jastrzębie-Zdrój a innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXII.200.2017

uchwała nr XXII.200.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 3 w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXII.199.2017

uchwała nr XXII.199.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXII.198.2017

uchwała nr XXII.198.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 1 w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXII.197.2017

uchwała nr XXII.197.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu-Zdroju

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.710.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.710.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki w roku 2018

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.709.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.709.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych MiastaJastrzębie-Zdrój w dziedzinie kultury w roku 2018

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.708.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.708.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.707.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.707.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.706.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.706.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie utworzenia filii archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.705.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.705.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie powołania zespołu projektowego, w celu realizacji projektu pn. „Umiejętności na dobry start dla uczniów i uczennic w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju”, w ramach ogłoszonego konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego , Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij