Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Tablica ogłoszeń

Informacja Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu.: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2017-2032”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

W trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. z 2017 r., poz. 1496) tutejszy organ dnia 17 czerwca 2013 roku wszczął postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Jastrzębiu-Zdroju, obręb Moszczenica

Zawiadomienie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Pawła Gajdzika zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia dla P.P.H.U. Paweł Gajdzik pozwolenia wodnoprawnego: na wykonanie urządzeń wodnych, tj. 2 wylotów urządzeń kanalizacji deszczowej do cieku Bzianka w km 4+420, na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieku Bzianka powyższymi wylotami oraz na prowadzenie rurociągu wodociągowego przez ciek Bzianka przy ul. Rostków w Jastrzębiu-Zdroju, w związku z budową budynku handlowo-usługowego wraz z placami i parkingami przy ul. Niepodległości i ul. Rostków w Jastrzębiu-Zdroju.

Zawiadomienie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych do ziemi (rowu otwartego będącego dopływem cieku Jastrzębianka w km 2+540) wylotem W19.

Praca

stanowisko: Referent w Wydziale Mienia (Referat ewidencji gospodarowania mieniem)

stanowisko Referent w Wydziale Mienia (Referat ewidencji gospodarowania mieniem)

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent w Wydziale Informacji, Promocji i Rozwoju

stanowisko Referent w Wydziale Informacji, Promocji i Rozwoju

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent w Wydziale Mienia

stanowisko Referent w Wydziale Mienia

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik - kierowca)

stanowisko Stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik - kierowca)

miejsce pracy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju

termin składania ofert

miejsce składania ofert Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Jagiełły 4

stanowisko: Referent w Wydziale Mienia

stanowisko Referent w Wydziale Mienia

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent w Wydziale Podatków i Opłat

stanowisko Referent w Wydziale Podatków i Opłat

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

Przetargi i inne oferty

zamówienie na: Dostawa fabrycznie nowego autobusu 16+1 przystosowanego do przewozu 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Dostawa fabrycznie nowego autobusu 16+1 przystosowanego do przewozu 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy DNiR.342.1.2017

zamawiający Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych, ul. Szkolna 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

zamówienie na: Usługa w zakresie wydruku materiałów edukacyjnych

zamówienie na Usługa w zakresie wydruku materiałów edukacyjnych

nr sprawy GK.271.10.2017

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

zamówienie na: Dostosowanie i adaptacja lokalu położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Dunikowskiego 5 do pełnienia funkcji placówki wsparcia dziennego

zamówienie na Dostosowanie i adaptacja lokalu położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Dunikowskiego 5 do pełnienia funkcji placówki wsparcia dziennego

nr sprawy ZP.262.1.2.2017.RUS

zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9, Jastrzębie-Zdrój, pokój nr 57

zamówienie na: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

zamówienie na Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

nr sprawy It.271.001.2017

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60,44-335 Jastrzębie-Zdrój, Wydział Informatyki, pok. 310A

zamówienie na: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pilota i rezydenta wycieczek w ramach projektu „O krok do przodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

zamówienie na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pilota i rezydenta wycieczek w ramach projektu „O krok do przodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

nr sprawy ZP.260.1.13.2017.RPO

zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pokój nr 57

zamówienie na: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. „B i C” w ramach projektu „O krok do przodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

zamówienie na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. „B i C” w ramach projektu „O krok do przodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

nr sprawy ZP.260.1.12.2017.RPO

zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pokój nr 57

zamówienie na: Sprzedaż 474,17 m3 drewna różnych gatunków

zamówienie na Sprzedaż 474,17 m3 drewna różnych gatunków

nr sprawy S.0151.28.2017

zamawiający Jastrzębski Zakład Komunalny

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Jastrzębski Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 17 D, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

Uchwały

uchwała nr: XVII.125.2017

uchwała nr XVII.125.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: XVII.124.2017

uchwała nr XVII.124.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

uchwała nr: XVI.123.2017

uchwała nr XVI.123.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XII.136.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 i Uchwałę nr VIII.50.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającą Uchwałę Nr XII.136.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Status Obowiązująca

uchwała nr: XVI.122.2017

uchwała nr XVI.122.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały nr XII.129.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

uchwała nr: XVI.121.2017

uchwała nr XVI.121.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ulicy Mazowieckiej oraz sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Status Obowiązująca

uchwała nr: XVI.120.2017

uchwała nr XVI.120.2017

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ulicy 1 Maja z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.544.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.544.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika Nr 1 Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2014-2018

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.543.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.543.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego przewidzianych do realizacji w 2018 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.542.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.542.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, podjętych na XVI Sesji w dniu 22 sierpnia 2017r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.541.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.541.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Jastrzębie-Zdrój przeznaczonej do zbycia w formie wniesienia aportu położonej przy ul. Krasickiego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.540.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.540.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie nabycia od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości gruntowej zajętej pod pas drogowy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.539.2017

zarządzenie nr Or-IV.0050.539.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Jastrzębie-Zdrój odrębnymi ustawami na 2017 rok

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij