Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ul. Kaszubska

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 19 grudnia 2016 r. do 20 stycznia 2017 r. w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój pod adresem: www.bip.jastrzebie.pl

więcej o informacji: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ul. Kaszubska

Tablica ogłoszeń

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie o utrzymaniu w mocy postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie dla wariantu niebieskiego, rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Obwieszczenie o odmowie wstrzymania wykonania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji (...) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie - dla wariantu niebieskiego.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Na podstawie art 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Dubielec w Jastrzębiu-Zdroju".

Zawiadomienie

Zgodnie z art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.469 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Romana Goika - właściciela Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „GOMAR" Roman Goik, z siedzibą przy ul. Świerczewskiego 107b w Jastrzębiu-Zdroju, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „GOMAR" Roman Goik do rowu istniejącym wylotem na terenie działki nr 1724/11.

Praca

stanowisko: Inspektor Nadzoru w Dziale Eksploatacyjno - Technicznym

stanowisko Inspektor Nadzoru w Dziale Eksploatacyjno - Technicznym

miejsce pracy Miejski Zarząd Nieruchomości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, sekretariat

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Podatków i Opłat

stanowisko Podinspektor w Wydziale Podatków i Opłat

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

stanowisko Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych

stanowisko Podinspektor w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Inspektor Nadzoru w Dziale Eksploatacyjno - Technicznym

stanowisko Inspektor Nadzoru w Dziale Eksploatacyjno - Technicznym

miejsce pracy Miejski Zarząd Nieruchomości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, sekretariat

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Mienia

stanowisko Podinspektor w Wydziale Mienia

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych - 3 etaty

stanowisko Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych - 3 etaty

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój ul. Zielona 18A

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

Przetargi i inne oferty

zamówienie na: Zadanie 1: Ochrona obiektu przy ul. 1 Maja 61 w Jastrzębiu-Zdroju. Zadanie 2: Ochrona obiektu Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

zamówienie na Zadanie 1: Ochrona obiektu przy ul. 1 Maja 61 w Jastrzębiu-Zdroju. Zadanie 2: Ochrona obiektu Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

nr sprawy DL.4231.61.2016.AS

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Pogotowie awaryjne i obsługa całoroczna nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 292 i 294 w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Pogotowie awaryjne i obsługa całoroczna nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 292 i 294 w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy DL.4221.24.2016.DS

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 oraz adaptacja budynku na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu

zamówienie na Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 oraz adaptacja budynku na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu

nr sprawy IKI.271.77.2016

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B503

zamówienie na: Remonty i usuwanie usterek instalacji elektrycznych i oddymiania w budynkach gminnych mieszkalnych i użytkowych

zamówienie na Remonty i usuwanie usterek instalacji elektrycznych i oddymiania w budynkach gminnych mieszkalnych i użytkowych

nr sprawy DL.4221.23.2016.AWP

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego, do drukowania oraz komputerowego dla Miasta Jastrzębie-Zdrój w roku 2017

zamówienie na Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego, do drukowania oraz komputerowego dla Miasta Jastrzębie-Zdrój w roku 2017

nr sprawy Or-II.271.2.00018.2016

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, Wydział Organizacyjny, pok. B008

zamówienie na: Ochrona obiektu, zabezpieczenie obiektu, monitorowanie i konserwacja alarmów

zamówienie na Ochrona obiektu, zabezpieczenie obiektu, monitorowanie i konserwacja alarmów

nr sprawy DL.4231.48.2016.AS

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, Dział Logistyki, pok. nr 1

Uchwały

uchwała nr: XIII.156.2016

uchwała nr XIII.156.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego gazety samorządowej "Jastrząb"

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIII.155.2016

uchwała nr XIII.155.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIII.154.2016

uchwała nr XIII.154.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany przebiegu ulicy Frysztackiej i ulicy Piaskowej zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIII.153.2016

uchwała nr XIII.153.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie uchwalenia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Jastrzębie-Zdrój”

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIII.152.2016

uchwała nr XIII.152.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIII.151.2016

uchwała nr XIII.151.2016

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu dotyczącego Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2017 - 2019”

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.687.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.687.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany podziału planowanych na 2016 rok dochodów i wydatków między jednostkami budżetowymi

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.686.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.686.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.685.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.685.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.684.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.684.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Miasta w Jastrzębiu-Zdroju "Polityki bezpieczeństwa informacji w tym danych osobowych"

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.683.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.683.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany podziału planowanych na 2016 rok dochodów i wydatków między jednostkami budżetowymi

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.682.2016

zarządzenie nr Or-IV.0050.682.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij