Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Statystyki oglądalności BIP od dnia 03.10.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Komórki organizacyjne 68348
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta 22134
Kierownictwo urzędu 19856
Gospodarka odpadami 14049
Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój 10246
Regulaminy Urzędu Miasta 10227
Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 oraz adaptacja budynku na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu 7283
Bezpłatne porady prawne 6899
Zarządzenie nr 54 w sprawie ustalenia procedur kontrolnych związanych z zasadami, sposobem i trybem przeprowadzania kontroli wewnętrznej oraz postępowania pokontrolnego w jednostkach... (Or.IV.0151-54/2010) 6206
Uchwała nr XVII.148.2015 5584
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych - 3 etaty 4396
Małe granty 4332
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2015 roku 4076
Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 3986
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2016 roku 3982
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3766
Najem, dzierżawa, sprzedaż 3759
Referent w Dziale Organizacyjno-Prawnym 3524
Uchwała nr XIX.200.2015 3393
Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Rozwoju 3086
Uchwała nr IV.16.2014 2965
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2017 roku 2964
Dane osobowe 2935
Kierownik Referatu Egzekucji w Wydziale Podatków i Opłat 2912
Konkurs na zestaw mebli miejskich 2860
Budżet obywatelski - 2017 rok 2848
Uchwała budżetowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok 2755
Referent w Wydziale Mienia 2662
Podinspektor w Wydziale Architektury 2638
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza – przebudowa z rozbudową obiektu na centrum dziedzictwa postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu 2529
Referent w Dziale Administrowania Nieruchomościami i Analliz Mediów 2510
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 2459
Referent - cały etat 2433
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych 2370
Wybory i referenda 2316
Podinspektor w Wydziale Mienia 2299
Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 2294
Referent w Dziale Administrowania Nieruchomościami i Analiz Mediów 2259
Biuro Rzeczy Znalezionych 2258
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych 2254
Referent w Dziale Czynszów i Windykacji 2198
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Zielonej 2 2155
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych - 3 etaty 2116
Utrzymanie letnie i zimowe miasta 2115
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój 2069
Referent w Wydziale Mienia 2035
Harmonogramy odbiorów 2034
Rodzina 500 plus 2034
Referent w Referacie Kadr Wydziału Organizacyjnego - 0,5 etatu 2021
Budżet obywatelski 2015
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ciała doradcze 2078
Zarządzenie nr Or-IV.0050.199.2015 1258
Zarządzenie nr Or-IV.0050.297.2015 1191
Zarządzenie nr Or-IV.0050.227.2013 1114
Zarządzenie nr Or-IV.0050.292.2015 1093
Zarządzenie nr Or.IV.0151-270/2010 933
Zarządzenie nr Or-IV.0050.33.2015 918
Zarządzenie nr Or-IV.0050.633.2014 859
Zarządzenie nr Or-IV.0050.57.2015 811
Zarządzenie nr Or-IV.0050.161.2015 745
Zarządzenie nr Or-IV.0050.146.2016 690
Zarządzenie nr Or-IV.0050.171.2016 675
Zarządzenie nr Or-IV.0050.771.2016 675
Zarządzenie nr Or-IV.0050.464.2015 647
Zarządzenie nr Or-IV.0050.180.2015 639
Zarządzenie nr Or-IV.0050.37.2016 598
Zarządzenie nr Or-IV.0050.586.2014 589
Zarządzenie nr Or-IV.0050.516.2014 587
Zarządzenie nr Or-IV.0050.25.2015 586
Zarządzenie nr Or-IV.0050.622.2014 586
Zarządzenie nr Or-IV.0050.74.2015 569
Zarządzenie nr Or-IV.0050.666.2014 562
Zarządzenie nr Or-IV.0050.695.2014 558
Zarządzenie nr Or-IV.0050.21.2015 551
Zarządzenie nr Or-IV.0050.53.2015 532
Zarządzenie nr Or-IV.0050.441.2015 522
Zarządzenie nr Or-IV.0050.146.2013 517
Zarządzenie nr Or-IV.0050.1.2015 516
Zarządzenie nr Or-IV.0050.44.2014 503
Zarządzenie nr Or-IV.0050.589.2015 502
Zarządzenie nr Or-IV.0050.34.2015 481
Zarządzenie nr Or-IV.0050.7.2015 467
Zarządzenie nr Or-IV.0050.643.2014 455
Zarządzenie nr Or.IV.0151-412/09 445
Zarządzenie nr Or.IV.0151-269/2010 444
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta - 2010 rok 428
Zarządzenie nr Or-IV.0050.46.2014 419
Zarządzenie nr Or-IV.0050.659.2014 408
Zarządzenie nr Or-IV.0050.305.2014 394
Zarządzenie nr Or-IV.0050.2.2015 389
Jastrzębska Rada Biznesu przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój 388
Zarządzenie nr Or-IV.0050.132.2015 379
Zarządzenie nr Or-IV.0050.10.2015 378
Zarządzenie nr Or-IV.0050.99.2015 375
Zarządzenie nr Or-IV.0050.675.2014 374
Zarządzenie nr Or-IV.0050.337.2016 372
Zarządzenie nr Or-IV.0050.301.2017 371
Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój 362
Zarządzenie nr Or-IV.0050.300.2017 361
Zarządzenie nr Or-IV.0050.3.2016 355
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miasta 66660
Projekty uchwał 15881
Komisje Rady Miasta 9285
Uchwały Rady Miasta 7725
Skład Rady Miasta 6879
Aktualne harmonogramy 6037
Uchwała nr XVII.148.2015 5584
Interpelacje radnych 5406
Uchwała nr XIX.200.2015 3393
Uchwała nr IV.16.2014 2965
Skład Rady Miasta 2885
Skład Rady Miasta 1990
Uchwała nr XIX.180.2015 1486
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 1448
Interpelacje radnych 1261
Komisje Rady Miasta 1143
Uchwała nr XII.117.2016 901
Uchwała nr XXXIX/525/2009 876
Składy osobowe komisji Rady Miasta Jastrzębie Zdrój 862
Rejestr uchwał Rady Miasta - 2009 rok 826
Uchwała nr IX.58.2017 752
Uchwała nr II.6.2014 704
Uchwała nr XLIX/630/2009 684
Przewidywany porządek obrad sesji 662
Rejestr uchwał Rady Miasta - 2008 rok 655
Uchwała nr XVII.143.2015 651
Uchwała nr XI.72.2015 649
Uchwała nr 615 w sprawie uchwalenia aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie Zdrój (XXIX/615/2005) 623
Uchwała nr IV/34/2006 620
Uchwała nr VII/75/2007 616
Uchwała nr LVI/713/2010 605
Uchwała nr XI.71.2015 578
Uchwała nr XII/124/2007 567
Uchwała nr XIII.143.2016 548
Uchwała nr XIV.158.2016 532
Uchwała nr IX.62.2017 516
Uchwała nr XII/128/2007 511
Uchwała nr XVII.164.2015 506
Uchwała nr I.12.2016 495
Uchwała nr V.49.2016 493
Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 29 maja 2014 roku 459
Uchwała nr XIII.141.2016 456
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 441
Uchwała nr II.6.2015 426
Uchwała nr XIII.142.2016 423
Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 24 maja 2007 roku (In.0055-5/07) 421
Porządek obrad I Sesji Nadzwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 420
Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2013r. 406
Uchwała nr XVI.131.2015 404
Porządek obrad V Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 399
Statystyki strony O Jastrzębiu-Zdroju
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz uchwał miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 19984
O mieście 16285
Plany zagospodarowania przestrzennego 3417
Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020 2543
Statut Miasta Jastrzębie-Zdrój 2312
Urodzenia,zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju-2015 rok 2112
Spółki i fundacje z udziałem miasta 1696
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2016 rok 1408
Program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 1264
Stowarzyszenia i związki 1193
Program „Rodzina 3+” na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój 1183
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2017 rok 1067
Historia jastrzębskiego samorządu 1008
Urodzenia,zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2014 rok 990
Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku 897
Herb i insygnia miasta 803
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2014-2018 (V.47.2014) 609
Kalendarium miasta 529
Św. Jan Nepomucen 511
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2010 do 2015 z perspektywą do roku 2032 479
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 441
Uchwała w sprawie przyjęcia projektów socjalnych wynikających z ,,Strategii rozwiązywania problemów społecznych Jastrzębia Zdroju na lata 2011-2015” 422
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących własnością bądź w użytkowaniu Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w latach 2010 –2015 417
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 410
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Jastrzębie-Zdrój z perspektywą do roku 2015 - aktualizacja” za rok 2011 i 2012 381
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Jastrzębie Zdrój – aktualizacja (XXVII/356/2008) 363
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2020 344
Gminny program opieki nad zabytkami Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013-2016 326
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2020 311
Program Polityki Zdrowotnej dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2016 310
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla JZWiK S.A. na lata 2016-2018 268
Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku 267
Gminny program przeciwdziałania narkomanii na 2016 r. 265
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 252
Program Senioralny - "Aktywni 60+" 229
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 r. 228
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 200
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój 194
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój 179
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2018 174
Program rozwoju oświaty w Jastrzębiu-Zdroju w latach 2015-2020 z prerspektywą do 2025 r. 156
Prievidza - Słowacja 152
Karviná - Czechy 151
Gminny program przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok 148
Zasady sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom... 147
Havířov - Czechy 144
Powiatowy Program dotyczący Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2017-2019 143
Program Stypendialny Miasta Jastrzębie-Zdrój 141
Programy wynikające ze „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Jastrzębia-Zdroju na lata 2016-2020" 135
Ibbenbüren - Niemcy 115
Statystyki strony Jednostki w mieście
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki w mieście 32417
Dane podstawowe 11240
Dane podstawowe 7536
Przedszkola 6577
Szkoły podstawowe 6450
Zespoły szkół 6266
Dane podstawowe 4526
Oświata 4516
Dane podstawowe 4273
Dane podstawowe 3895
Dane podstawowe 3678
Karta praw i obowiązków mieszkańców DPS 3566
Dane podstawowe 3427
Pomoc społeczna,zdrowie i praca 3210
Nadzór budowlany i sprawy komunalne 3183
Dane podstawowe 3087
Osiedla i sołectwa 2928
Dane podstawowe 2658
Dane podstawowe 2547
Dane podstawowe 2219
Kultura i sport 2207
Dane podstawowe 2206
Dane podstawowe 2205
Dane podstawowe 2193
Dane podstawowe 2174
Dane Kontaktowe 2143
Dane podstawowe 2115
Dane podstawowe 2113
Dane podstawowe 2112
Straże pożarne 2094
Dane podstawowe 2077
Dane podstawowe 2070
Dane podstawowe 2008
Dane podstawowe 1947
Dane podstawowe 1926
Dane podstawowe 1901
Dane podstawowe 1885
Dane podstawowe 1798
Dane podstawowe 1782
Dane podstawowe 1774
Dane podstawowe 1742
Dane podstawowe 1709
Dane podstawowe 1682
Dane podstawowe 1666
Dane podstawowe 1627
Dane podstawowe 1576
Dane kontaktowe 1570
Dane podstawowe 1562
Dane podstawowe 1546
Dane podstawowe 1520

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij