Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Statystyki oglądalności BIP od dnia 03.10.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Komórki organizacyjne 71762
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta 22134
Kierownictwo urzędu 20685
Gospodarka odpadami 15879
Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój 10933
Regulaminy Urzędu Miasta 10449
Bezpłatne porady prawne 7556
Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 oraz adaptacja budynku na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu 7366
Zarządzenie nr 54 w sprawie ustalenia procedur kontrolnych związanych z zasadami, sposobem i trybem przeprowadzania kontroli wewnętrznej oraz postępowania pokontrolnego w jednostkach... (Or.IV.0151-54/2010) 6780
Uchwała nr XVII.148.2015 6199
Małe granty 4611
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych - 3 etaty 4454
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2015 roku 4122
Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 4034
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2016 roku 4021
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3964
Najem, dzierżawa, sprzedaż 3759
Referent w Dziale Organizacyjno-Prawnym 3584
Uchwała nr XIX.200.2015 3438
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2017 roku 3434
Dane osobowe 3418
Uchwała budżetowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok 3264
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza – przebudowa z rozbudową obiektu na centrum dziedzictwa postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu 3159
Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Rozwoju 3127
Uchwała nr IV.16.2014 3004
Harmonogramy odbiorów 2961
Kierownik Referatu Egzekucji w Wydziale Podatków i Opłat 2955
Konkurs na zestaw mebli miejskich 2932
Budżet obywatelski - 2017 rok 2905
Referent w Wydziale Mienia 2750
Budżet obywatelski 2728
Podinspektor w Wydziale Architektury 2672
Biuro Rzeczy Znalezionych 2669
Referent w Dziale Administrowania Nieruchomościami i Analliz Mediów 2550
Wybory i referenda 2498
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 2482
Referent - cały etat 2468
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój 2409
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych 2405
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych 2366
Podinspektor w Wydziale Mienia 2338
Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 2324
Referent w Dziale Administrowania Nieruchomościami i Analiz Mediów 2301
Referent w Dziale Czynszów i Windykacji 2262
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Zielonej 2 2195
Utrzymanie letnie i zimowe miasta 2194
Referent w Wydziale Mienia 2155
Informacja o wykonaniu budżetu 2148
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych - 3 etaty 2145
Rodzina 500 plus 2124
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ciała doradcze 2415
Zarządzenie nr Or-IV.0050.199.2015 1283
Zarządzenie nr Or-IV.0050.297.2015 1268
Zarządzenie nr Or-IV.0050.227.2013 1198
Zarządzenie nr Or-IV.0050.292.2015 1122
Zarządzenie nr Or.IV.0151-270/2010 1045
Zarządzenie nr Or-IV.0050.33.2015 955
Zarządzenie nr Or-IV.0050.633.2014 889
Zarządzenie nr Or-IV.0050.57.2015 840
Zarządzenie nr Or-IV.0050.161.2015 765
Zarządzenie nr Or-IV.0050.146.2016 731
Zarządzenie nr Or-IV.0050.171.2016 724
Zarządzenie nr Or-IV.0050.771.2016 706
Zarządzenie nr Or-IV.0050.180.2015 701
Zarządzenie nr Or-IV.0050.464.2015 691
Zarządzenie nr Or-IV.0050.37.2016 678
Zarządzenie nr Or-IV.0050.586.2014 663
Zarządzenie nr Or-IV.0050.516.2014 645
Zarządzenie nr Or-IV.0050.622.2014 637
Zarządzenie nr Or-IV.0050.74.2015 629
Zarządzenie nr Or-IV.0050.25.2015 619
Zarządzenie nr Or-IV.0050.666.2014 614
Zarządzenie nr Or-IV.0050.695.2014 580
Zarządzenie nr Or-IV.0050.21.2015 575
Zarządzenie nr Or-IV.0050.53.2015 571
Zarządzenie nr Or-IV.0050.441.2015 569
Zarządzenie nr Or-IV.0050.146.2013 558
Zarządzenie nr Or-IV.0050.589.2015 552
Zarządzenie nr Or-IV.0050.1.2015 531
Zarządzenie nr Or-IV.0050.44.2014 530
Jastrzębska Rada Kultury 521
Zarządzenie nr Or-IV.0050.34.2015 516
Zarządzenie nr Or-IV.0050.7.2015 508
Zarządzenie nr Or-IV.0050.643.2014 500
Zarządzenie nr Or.IV.0151-269/2010 489
Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój 473
Zarządzenie nr Or-IV.0050.301.2017 473
Zarządzenie nr Or-IV.0050.300.2017 471
Zarządzenie nr Or.IV.0151-412/09 468
Zarządzenie nr Or-IV.0050.298.2017 459
Zarządzenie nr Or-IV.0050.46.2014 457
Zarządzenie nr Or-IV.0050.303.2017 450
Zarządzenie nr Or-IV.0050.659.2014 445
Jastrzębska Rada Biznesu przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój 440
Zarządzenie nr Or-IV.0050.302.2017 433
Zarządzenie nr Or-IV.0050.2.2015 431
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta - 2010 rok 428
Zarządzenie nr Or-IV.0050.305.2014 421
Zarządzenie nr Or-IV.0050.337.2016 412
Zarządzenie nr Or-IV.0050.132.2015 405
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miasta 70373
Projekty uchwał 16772
Komisje Rady Miasta 9946
Uchwały Rady Miasta 7872
Skład Rady Miasta 7045
Aktualne harmonogramy 6346
Uchwała nr XVII.148.2015 6199
Interpelacje radnych 5406
Uchwała nr XIX.200.2015 3438
Skład Rady Miasta 3368
Uchwała nr IV.16.2014 3004
Skład Rady Miasta 2382
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 1616
Uchwała nr XIX.180.2015 1589
Interpelacje radnych 1337
Komisje Rady Miasta 1232
Składy osobowe komisji Rady Miasta Jastrzębie Zdrój 1128
Uchwała nr XII.117.2016 1012
Uchwała nr XXXIX/525/2009 932
Rejestr uchwał Rady Miasta - 2009 rok 912
Uchwała nr IX.58.2017 873
Uchwała nr XLIX/630/2009 780
Przewidywany porządek obrad sesji 758
Uchwała nr II.6.2014 733
Rejestr uchwał Rady Miasta - 2008 rok 725
Uchwała nr XVII.143.2015 708
Uchwała nr XI.72.2015 680
Uchwała nr IV/34/2006 662
Uchwała nr 615 w sprawie uchwalenia aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie Zdrój (XXIX/615/2005) 659
Uchwała nr VII/75/2007 658
Uchwała nr LVI/713/2010 638
Uchwała nr XVII.164.2015 633
Uchwała nr XIII.143.2016 625
Uchwała nr IX.62.2017 624
Uchwała nr XI.71.2015 615
Uchwała nr XII/124/2007 603
Uchwała nr XIV.158.2016 569
Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 29 maja 2014 roku 561
Uchwała nr V.49.2016 551
Uchwała nr XII/128/2007 548
Uchwała nr XII/123/2007 544
Uchwała nr I.12.2016 543
Uchwała nr XIII.141.2016 536
Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 24 maja 2007 roku (In.0055-5/07) 526
Uchwała nr XIII.142.2016 497
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 493
Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2013r. 481
Uchwała nr II.6.2015 475
Uchwała nr XVI.131.2015 456
Porządek obrad I Sesji Nadzwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 455
Statystyki strony O Jastrzębiu-Zdroju
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz uchwał miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 20966
O mieście 17063
Plany zagospodarowania przestrzennego 3631
Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020 2692
Statut Miasta Jastrzębie-Zdrój 2444
Urodzenia,zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju-2015 rok 2190
Spółki i fundacje z udziałem miasta 1945
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2016 rok 1576
Program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 1364
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2017 rok 1341
Stowarzyszenia i związki 1306
Program „Rodzina 3+” na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój 1229
Historia jastrzębskiego samorządu 1208
Urodzenia,zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2014 rok 1164
Herb i insygnia miasta 986
Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku 944
Kalendarium miasta 749
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2014-2018 (V.47.2014) 651
Św. Jan Nepomucen 571
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2010 do 2015 z perspektywą do roku 2032 569
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 520
Uchwała w sprawie przyjęcia projektów socjalnych wynikających z ,,Strategii rozwiązywania problemów społecznych Jastrzębia Zdroju na lata 2011-2015” 513
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 493
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących własnością bądź w użytkowaniu Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w latach 2010 –2015 487
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Jastrzębie Zdrój – aktualizacja (XXVII/356/2008) 437
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2020 422
Gminny program opieki nad zabytkami Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013-2016 417
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Jastrzębie-Zdrój z perspektywą do roku 2015 - aktualizacja” za rok 2011 i 2012 407
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2020 402
Gminny program przeciwdziałania narkomanii na 2016 r. 354
Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku 347
Program Polityki Zdrowotnej dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2016 345
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla JZWiK S.A. na lata 2016-2018 319
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 292
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 285
Program Senioralny - "Aktywni 60+" 271
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2018 267
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój 265
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój 256
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 r. 250
Program Stypendialny Miasta Jastrzębie-Zdrój 233
Program rozwoju oświaty w Jastrzębiu-Zdroju w latach 2015-2020 z prerspektywą do 2025 r. 231
Ibbenbüren - Niemcy 205
Gminny program przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok 202
Karviná - Czechy 192
Powiatowy Program dotyczący Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2017-2019 191
Zasady sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom... 191
Prievidza - Słowacja 177
Havířov - Czechy 171
Programy wynikające ze „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Jastrzębia-Zdroju na lata 2016-2020" 163
Statystyki strony Jednostki w mieście
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki w mieście 34068
Dane podstawowe 11843
Dane podstawowe 7947
Szkoły podstawowe 7204
Przedszkola 7080
Zespoły szkół 6883
Dane podstawowe 4915
Oświata 4771
Dane podstawowe 4612
Dane podstawowe 4183
Dane podstawowe 3974
Karta praw i obowiązków mieszkańców DPS 3872
Dane podstawowe 3562
Pomoc społeczna,zdrowie i praca 3452
Nadzór budowlany i sprawy komunalne 3383
Dane podstawowe 3281
Osiedla i sołectwa 3047
Dane podstawowe 2921
Dane podstawowe 2529
Kultura i sport 2448
Dane podstawowe 2446
Dane podstawowe 2408
Dane podstawowe 2401
Dane podstawowe 2380
Dane podstawowe 2350
Dane podstawowe 2330
Dane podstawowe 2326
Dane Kontaktowe 2294
Straże pożarne 2248
Dane podstawowe 2220
Dane podstawowe 2188
Dane podstawowe 2183
Dane podstawowe 2115
Dane podstawowe 2060
Dane podstawowe 1952
Dane podstawowe 1933
Dane podstawowe 1924
Dane podstawowe 1879
Dane podstawowe 1870
Dane podstawowe 1860
Dane podstawowe 1833
Dane podstawowe 1821
Dane podstawowe 1738
Dane podstawowe 1700
Dane podstawowe 1681
Dane kontaktowe 1672
Dane podstawowe 1669
Dane podstawowe 1666
Dane podstawowe 1627
Dane podstawowe 1624

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij