Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Statystyki oglądalności BIP od dnia 03.10.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Komórki organizacyjne 76128
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta 22134
Kierownictwo urzędu 21779
Gospodarka odpadami 18757
Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój 11589
Regulaminy Urzędu Miasta 10500
Bezpłatne porady prawne 8366
Zarządzenie nr 54 w sprawie ustalenia procedur kontrolnych związanych z zasadami, sposobem i trybem przeprowadzania kontroli wewnętrznej oraz postępowania pokontrolnego w jednostkach... (Or.IV.0151-54/2010) 7533
Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 oraz adaptacja budynku na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu 7437
Uchwała nr XVII.148.2015 6817
Małe granty 5086
Harmonogramy odbiorów 4749
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych - 3 etaty 4537
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4271
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2015 roku 4159
Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 4111
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2016 roku 4086
Dane osobowe 3815
Najem, dzierżawa, sprzedaż 3759
Referent w Dziale Organizacyjno-Prawnym 3652
Informacja o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2017 roku 3565
Uchwała nr XIX.200.2015 3474
Budżet obywatelski 3464
Uchwała budżetowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok 3299
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza – przebudowa z rozbudową obiektu na centrum dziedzictwa postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu 3271
Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Rozwoju 3175
Uchwała nr IV.16.2014 3055
Konkurs na zestaw mebli miejskich 3041
Budżet obywatelski - 2017 rok 3032
Kierownik Referatu Egzekucji w Wydziale Podatków i Opłat 3012
Biuro Rzeczy Znalezionych 2994
Referent w Wydziale Mienia 2838
Podinspektor w Wydziale Architektury 2729
Godziny pracy 2671
Wybory i referenda 2647
Referent w Dziale Administrowania Nieruchomościami i Analliz Mediów 2605
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój 2575
Referent - cały etat 2531
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 2507
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych 2499
Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych 2472
Petycje 2375
Podinspektor w Wydziale Mienia 2370
Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 2359
Referent w Dziale Administrowania Nieruchomościami i Analiz Mediów 2353
Referent w Dziale Czynszów i Windykacji 2328
Informacja o wykonaniu budżetu 2310
Referent w Wydziale Mienia 2268
Utrzymanie letnie i zimowe miasta 2255
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Zielonej 2 2252
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ciała doradcze 2661
Zarządzenie nr Or-IV.0050.297.2015 1362
Zarządzenie nr Or-IV.0050.199.2015 1329
Zarządzenie nr Or-IV.0050.227.2013 1296
Zarządzenie nr Or.IV.0151-270/2010 1185
Zarządzenie nr Or-IV.0050.292.2015 1168
Zarządzenie nr Or-IV.0050.33.2015 1006
Zarządzenie nr Or-IV.0050.633.2014 947
Zarządzenie nr Or-IV.0050.37.2016 908
Zarządzenie nr Or-IV.0050.57.2015 893
Zarządzenie nr Or-IV.0050.171.2016 814
Zarządzenie nr Or-IV.0050.161.2015 810
Zarządzenie nr Or-IV.0050.146.2016 809
Zarządzenie nr Or-IV.0050.180.2015 773
Zarządzenie nr Or-IV.0050.586.2014 743
Zarządzenie nr Or-IV.0050.771.2016 738
Zarządzenie nr Or-IV.0050.464.2015 732
Zarządzenie nr Or-IV.0050.516.2014 713
Zarządzenie nr Or-IV.0050.622.2014 699
Zarządzenie nr Or-IV.0050.74.2015 696
Zarządzenie nr Or-IV.0050.666.2014 678
Zarządzenie nr Or-IV.0050.25.2015 660
Zarządzenie nr Or-IV.0050.53.2015 658
Zarządzenie nr Or-IV.0050.441.2015 642
Zarządzenie nr Or-IV.0050.695.2014 623
Zarządzenie nr Or-IV.0050.146.2013 610
Zarządzenie nr Or-IV.0050.21.2015 609
Jastrzębska Rada Kultury 593
Zarządzenie nr Or-IV.0050.301.2017 592
Zarządzenie nr Or-IV.0050.589.2015 588
Zarządzenie nr Or-IV.0050.300.2017 586
Zarządzenie nr Or-IV.0050.44.2014 574
Zarządzenie nr Or-IV.0050.1.2015 572
Zarządzenie nr Or-IV.0050.298.2017 563
Zarządzenie nr Or-IV.0050.303.2017 561
Zarządzenie nr Or-IV.0050.302.2017 557
Zarządzenie nr Or.IV.0151-269/2010 556
Zarządzenie nr Or-IV.0050.643.2014 552
Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój 546
Zarządzenie nr Or-IV.0050.34.2015 543
Zarządzenie nr Or-IV.0050.7.2015 531
Jastrzębska Rada Biznesu przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój 526
Zarządzenie nr Or.IV.0151-412/09 518
Zarządzenie nr Or-IV.0050.659.2014 495
Zarządzenie nr Or-IV.0050.46.2014 491
Zarządzenie nr Or-IV.0050.2.2015 485
Zarządzenie nr Or-IV.0050.132.2015 463
Zarządzenie nr Or-IV.0050.31.2016 455
Zarządzenie nr Or-IV.0050.305.2014 452
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta - 2010 rok 428
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miasta 74294
Projekty uchwał 17679
Komisje Rady Miasta 10807
Uchwały Rady Miasta 8032
Skład Rady Miasta 7217
Uchwała nr XVII.148.2015 6817
Aktualne harmonogramy 6737
Interpelacje radnych 5406
Skład Rady Miasta 3729
Uchwała nr XIX.200.2015 3474
Uchwała nr IV.16.2014 3055
Skład Rady Miasta 2808
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 1792
Uchwała nr XIX.180.2015 1791
Interpelacje radnych 1432
Komisje Rady Miasta 1354
Składy osobowe komisji Rady Miasta Jastrzębie Zdrój 1276
Uchwała nr XII.117.2016 1096
Uchwała nr IX.58.2017 1019
Uchwała nr XXXIX/525/2009 982
Rejestr uchwał Rady Miasta - 2009 rok 952
Uchwała nr XII/123/2007 925
Uchwała nr LVI/713/2010 884
Uchwała nr XLIX/630/2009 839
Przewidywany porządek obrad sesji 837
Uchwała nr IX/93/2007 806
Uchwała nr XVII.143.2015 770
Rejestr uchwał Rady Miasta - 2008 rok 762
Uchwała nr II.6.2014 761
Uchwała nr IX.62.2017 758
Uchwała nr XI.72.2015 749
Uchwała nr IV/34/2006 741
Uchwała nr 615 w sprawie uchwalenia aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie Zdrój (XXIX/615/2005) 721
Uchwała nr VII/75/2007 705
Uchwała nr XVII.164.2015 702
Uchwała nr XIII.143.2016 699
Uchwała nr XI.71.2015 674
Uchwała nr 346 w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój (XVII/346/2004) 661
Uchwała nr XII/124/2007 653
Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 29 maja 2014 roku 636
Uchwała nr I.12.2016 621
Uchwała nr V.49.2016 619
Uchwała nr XII/128/2007 612
Uchwała nr XXI.143.2017 612
Uchwała nr XIV.158.2016 606
Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 24 maja 2007 roku (In.0055-5/07) 594
Uchwała nr XIII.141.2016 581
Uchwała nr XIII.142.2016 581
Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2013r. 536
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 532
Statystyki strony O Jastrzębiu-Zdroju
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz uchwał miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 22239
O mieście 18001
Plany zagospodarowania przestrzennego 3926
Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020 2871
Statut Miasta Jastrzębie-Zdrój 2646
Urodzenia,zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju-2015 rok 2279
Spółki i fundacje z udziałem miasta 2079
Uchwała nr 74 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R87 w Jastrzębiu Zdroju [*] (VII/74/2007) 1634
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2016 rok 1614
Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2017 rok 1571
Uchwała nr 69 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Szeroka o symbolu roboczym Sz73 w Jastrzębiu Zdroju (VII/69/2007) 1513
Program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 1466
Uchwała nr 121 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Pochwacie o symbolu roboczym P74 w Jastrzębiu Zdroju (XII/121/2007) 1437
Historia jastrzębskiego samorządu 1433
Uchwała nr 72 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R84 w Jastrzębiu Zdroju (VII/72/2007) 1433
Uchwała nr 75 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R88 w Jastrzębiu Zdroju [*] (VII/75/2007) 1389
Stowarzyszenia i związki 1388
Uchwała nr 70 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz76 w Jastrzębiu Zdroju (VII/70/2007) 1361
Uchwała nr 120 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C75 w Jastrzębiu Zdroju (XII/120/2007) 1308
Program „Rodzina 3+” na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój 1301
Urodzenia,zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2014 rok 1213
Uchwała nr 71 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz77 w Jastrzębiu Zdroju (VII/71/2007) 1194
Herb i insygnia miasta 1177
Uchwała nr 237 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M51 w Jastrzębiu Zdroju (XXI/237/2007) 1177
Uchwała nr 73 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M85 w Jastrzębiu Zdroju (VII/73/2007) 1175
Uchwała nr 119 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Borynia o symbolu roboczym Bo72 w Jastrzębiu Zdroju (XII/119/2007) 1170
Uchwała nr 756 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie Zdrój w rejonie ulicy Okrzei (XXXV/756/2005) 1110
Uchwała nr 123 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M86 w Jastrzębiu Zdroju (XII/123/2007) 1089
Uchwała nr 124 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C80 w Jastrzębiu Zdroju (XII/124/2007) 1058
Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku 1017
Uchwała nr 126 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C79 w Jastrzębiu Zdroju (XII/126/2007) 952
Uchwała nr 686 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzen­nego Miasta Jastrzębia Zdroju, uchwalonego uchwałą... (Bz30) (XXVIII/686/2001) 925
Uchwała nr 118 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Borynia o symbolu roboczym Bo71 w Jastrzębiu Zdroju (XII/118/2007) 885
Uchwała nr 128 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C83 w Jastrzębiu Zdroju (XII/128/2007) 874
Kalendarium miasta 853
Uchwała nr 582 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w jednostce bilansowej Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju (XXVII/582/2004) 830
Uchwała nr 236 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz66 w Jastrzębiu Zdroju (XXI/236/2007) 786
Uchwała nr 130 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C81 w Jastrzębiu Zdroju (XII/130/2007) 769
Uchwała nr 249 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju, uchwalonego uchwałą nr LV/598/94 Rady Miejskiej w .. (XII/249/2003) 757
Uchwała nr 636 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego drogi wojewódzkiej nr 933 - „Droga Główna Południowa" - na odcinku od ul. Pszczyńskiej do ul. Rybnickiej (XXX/636/2005) 740
Uchwała nr 918 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej centrum o symbolu roboczym C70 w Jastrzębiu Zdroju (XLV/918/2006) 729
Uchwała nr 127 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C78 w Jastrzębiu Zdroju (XII/127/2007) 726
Uchwała nr 125 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C64 w Jastrzębiu Zdroju (XII/125/2007) 724
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2014-2018 (V.47.2014) 703
Św. Jan Nepomucen 685
Uchwała nr 129 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C82 w Jastrzębiu Zdroju (XII/129/2007) 662
Uchwała nr 835 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej Centrum o symbolu roboczym C69 w Jastrzębiu Zdroju (XXXIX/835/2005) 647
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2010 do 2015 z perspektywą do roku 2032 632
Uchwała nr 921 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej Centrum o symbolu roboczym C89 w Jastrzębiu Zdroju (XLV/921/2006) 632
Uchwała nr 122 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C44 w Jastrzębiu Zdroju (XII/122/2007) 602
Statystyki strony Jednostki w mieście
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki w mieście 35889
Dane podstawowe 12319
Dane podstawowe 8361
Szkoły podstawowe 7946
Przedszkola 7776
Zespoły szkół 7433
Dane podstawowe 5320
Oświata 5080
Dane podstawowe 5000
Dane podstawowe 4547
Dane podstawowe 4325
Karta praw i obowiązków mieszkańców DPS 4318
Dane podstawowe 3758
Pomoc społeczna,zdrowie i praca 3665
Dane podstawowe 3534
Nadzór budowlany i sprawy komunalne 3522
Dane podstawowe 3230
Osiedla i sołectwa 3178
Dane podstawowe 2757
Dane podstawowe 2751
Kultura i sport 2702
Dane podstawowe 2656
Dane podstawowe 2651
Dane podstawowe 2634
Dane podstawowe 2605
Dane podstawowe 2574
Dane podstawowe 2562
Dane Kontaktowe 2548
Dane podstawowe 2500
Dane podstawowe 2433
Dane podstawowe 2399
Straże pożarne 2394
Dane podstawowe 2305
Dane podstawowe 2260
Dane podstawowe 2233
Dane podstawowe 2215
Dane podstawowe 2158
Dane podstawowe 2125
Dane podstawowe 2123
Dane podstawowe 2104
Dane podstawowe 2066
Dane podstawowe 2029
Dane podstawowe 2022
Dane podstawowe 2011
Dane podstawowe 2000
Dane podstawowe 1997
Dane podstawowe 1981
Dane podstawowe 1937
Dane podstawowe 1937
Dane podstawowe 1916

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij