Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: Or-IV.0050.454.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.454.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Młodzieżowej Rady Miasta

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.453.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.453.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

zmieniające zarządzenie nr Or-IV.0050.198.2019 w sprawie załącznika nr 2 do Regulaminu dotyczącego trybu postępowania o udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie zlecania realizacji zadań publicznych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.452.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.452.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wskazania dzieciom, które w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczną naukę w klasie lV szkoły podstawowej, jako miejsca realizacji obowiązku szkolnego szkoły podstawowej innej niż szkoła w obwodzie, której dziecko mieszka

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.451.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.451.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie powierzenia z dniem 01.09.2019 r. Pani Bożenie Bezuch kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 im. Ziemi Śląskiej w Jastrzębiu-Zdroju na okres do 31.08.2024 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.450.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.450.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie powierzenia z dniem 01.09.2019 r. Pani Jolancie Kłopeć kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju na okres do 31.08.2024 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.449.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.449.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, podjętych na XIII Sesji w dniu 8 sierpnia 2019r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.448.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.448.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany podziału planowanych na 2019 rok dochodów i wydatków między jednostkami budżetowymi

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.447.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.447.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.446.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.446.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.445.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.445.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Jastrzębie-Zdrój odrębnymi ustawami na 2019 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.444.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.444.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok, w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.443.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.443.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

zarządzenie nr: Or-IV.0050.442.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.442.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.441.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.441.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.440.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.440.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.439.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.439.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.438.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.438.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.437.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.437.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.436.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.436.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok, w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.435.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.435.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Jastrzębie-Zdrój odrębnymi ustawami na 2019 rok

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij