W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwały

RSS A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie
uchwała nr: III.46.2021
uchwała nr III.46.2021
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jastrzębie-Zdrój
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 2134
uchwała nr: III.45.2021
uchwała nr III.45.2021
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: III.44.2021
uchwała nr III.44.2021
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
zmieniająca uchwałę nr II.6.2018 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Jastrzębie- Zdrój, ustalenia przedmiotu ich działania i liczebności
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: III.43.2021
uchwała nr III.43.2021
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2021
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: III.42.2021
uchwała nr III.42.2021
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój a Gminą Hażlach w sprawie powierzenia Miastu Jastrzębie-Zdrój realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju na rzecz mieszkańców Gminy Hażlach
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: III.41.2021
uchwała nr III.41.2021
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ulicy Sosnowej
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: III.40.2021
uchwała nr III.40.2021
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ulicy Boża Góra Prawa
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: III.39.2021
uchwała nr III.39.2021
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie zwolnienia przedsiębiorców w 2021 r. z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 2133
uchwała nr: III.38.2021
uchwała nr III.38.2021
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jastrzębie–Zdrój
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 2132
uchwała nr: III.37.2021
uchwała nr III.37.2021
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej centrum o symbolu roboczym C70 w Jastrzębiu-Zdroju, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr XLV/918/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 89, poz. 2499 z dnia 1 sierpnia 2006 r.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: III.36.2021
uchwała nr III.36.2021
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
zmieniająca uchwałę nr XIII.81.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 2131
uchwała nr: III.35.2021
uchwała nr III.35.2021
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu działań Miasta Jastrzębie-Zdrój na rzecz osób z niepełnosprawnością na lata 2021-2030
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: III.34.2021
uchwała nr III.34.2021
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie rozpatrzenia petycji
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: III.33.2021
uchwała nr III.33.2021
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2021 rok
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 2130
uchwała nr: III.32.2021
uchwała nr III.32.2021
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: II.31.2021
uchwała nr II.31.2021
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie przyjęcia wydłużenia okresu obowiązywania "Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 31 grudnia 2023 roku", będącego aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: II.30.2021
uchwała nr II.30.2021
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: II.29.2021
uchwała nr II.29.2021
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenie terminów płatności
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 1557
uchwała nr: II.28.2021
uchwała nr II.28.2021
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2027”
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: II.27.2021
uchwała nr II.27.2021
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie zmiany przebiegu ulic: Majowej, Wrocławskiej, Młyńskiej i Stefana Okrzei zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 1556
uchwała nr: II.26.2021
uchwała nr II.26.2021
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie zmiany przebiegu ulic Długiej, Szybowej i Okopowej zaliczonych do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia kategorii części drogi gminnej ulicy Długiej poprzez wyłączenie jej z użytkowania na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 1555
uchwała nr: II.25.2021
uchwała nr II.25.2021
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
Status uchwały Obowiązująca
Uwagi Uchwała unieważniona w części określonej w § 6 uchwały.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 1554
uchwała nr: II.24.2021
uchwała nr II.24.2021
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XV.131.2020 Rady Miasta Jastrzębie–Zdrój z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2021 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 1553
uchwała nr: II.23.2021
uchwała nr II.23.2021
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 1552
uchwała nr: II.22.2021
uchwała nr II.22.2021
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój
Status uchwały Unieważniona
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 1551