W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr V.47.2014

RSS
Uchwała nr: V.47.2014
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 24.04.2014
W sprawie: Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2014-2018
Na podstawie: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.z 2005 r. Nr 31, poz. 266 j.t z późniejszymi zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z póź. zm).
Status: Uchylona

UCHWAŁA NR V.47.2014

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2014-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.z 2005 r. Nr 31, poz. 266 j.t z późniejszymi zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z póź. zm).

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

§ 1

Uchwała się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jastrzębie – Zdrój na lata 2014 – 2018, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Tracą moc Uchwały:

1. Uchwała Nr XVI/155/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 13 września 2007r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2008-2012.

2. Uchwała Nr III.14.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2014 – 2018. .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 06.05.2014 13:17
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 91
Odpowiedzialny za treść: Damian Gałuszka
Data wytworzenia: 24.04.2014
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 06.05.2014 13:17
Ostatnio zaktualizował: Ksenia Marzańska
Data ostatniej aktualizacji: 29.01.2021 14:09
Liczba wyświetleń: 209
Drukuj Zapisz do PDF