W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr XIV.105.2013

RSS
Uchwała nr: XIV.105.2013
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 27.08.2013
W sprawie: zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok
Na podstawie: Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 594), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885) reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,
Status: Obowiązująca

UCHWAŁA NR XIV.105.2013

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 27 sierpnia 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885) reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.     Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 456 124 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.     Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  415 547 133 , w tym:

1)  dochody bieżące 327 803 206 zł,

2)  dochody majątkowe 87 743 927 zł.

§ 2

1.   Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 456 124 zł, w tym:

1)   wydatki bieżące o kwotę 424 144 zł

2)   wydatki majątkowe o kwotę 31 980 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  492 285 724 , w tym:

1)   wydatki bieżące 310 331 380 zł,

2)   wydatki majątkowe 181 954 344 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, o kwotę 456 124 zł z tytułu ugody pomiędzy Miastem, a JSW SA – KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” w zakresie  dofinansowania remontu ul. Węglowej (uszkodzenia powstały w wyniku szkód górniczych).

 

Załącznik Nr 2

1.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego o kwotę 456 124 zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu ul. Węglowej. Uszkodzenie ul. Węglowej powstało w wyniku eksploatacji górniczej JSW SA - KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”.

2.     W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność proponuje się dokonać zmniejszenia planu wydatków bieżących w wysokości 31 980 zł i przesunięcie ich na realizację wydatków majątkowych.

W ramach tych środków sfinansowana zostanie dokumentacja projektowa dla przedsięwzięcia  wieloletniego „Baw się i ucz” w wysokości 15 990 zł oraz dla przedsięwzięcia „Uczymy się języka przez zabawę” w wysokości 15 990 zł. Celem obu przedsięwzięć jest poszerzenie bazy istniejących placów zabaw w Mieście. Realizacja przedsięwzięć planowana jest na rok 2014. Potrzebne środki w wysokości 228 014 zł dla przedsięwzięcia „Baw się i ucz” oraz w wysokości 221 630 zł dla przedsięwzięcia „Uczymy się języka poprzez zabawę” proponuje się przenieść z przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa ul. Kasztanowej”, którego realizacja zakończy się w 2013 roku.

Miasto będzie aplikować o dofinansowanie realizacji tych przedsiewzięć w ramach EFRR Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007-2013.

 

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 03.09.2013 09:30
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 132
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 03.09.2013 09:30
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 76
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Kinasiewicz
Data wytworzenia: 27.08.2013
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 03.09.2013 09:30
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 16.03.2016 14:26
Liczba wyświetleń: 287
Drukuj Zapisz do PDF