W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr XIII.171.2012

RSS
Uchwała nr: XIII.171.2012
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 25.10.2012
W sprawie: zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom, określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży.
Na podstawie: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz 1591 z późniejszymi zmianami), art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 102 poz.651 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)
Status: Uchylona

Uchwała została uchylona uchwałą nr X.58.2015 z dnia 28 maja 2015r.

 

UCHWAŁA  Nr XIII.171.2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 25 października 2012r.

 

w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom, określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz 1591 z późniejszymi zmianami), art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 102 poz.651 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala:

                                                                       § 1

 

Sprzedaż lokali mieszkalnych dokonywać na rzecz najemców, którym przysługuje prawo pierwszeństwa, wynikające z art. 34 ust. 1 pkt 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

§ 2

 

1.         Cenę sprzedaży lokalu ustala się na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego działającego na zlecenie sprzedającego.

 

2.         Od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych ustala się bonifikatę w wysokości:

 

·         65% dla osób, które zawarły umowę najmu lokalu mieszkalnego przed dniem
12 listopada 1994 r. i które w przypadku zamiany lokalu nie otrzymały zwrotu kaucji mieszkaniowej,

·         75% dla osób, które zawarły umowę najmu po dniu 11 listopada 1994 r.

§ 3

 

1.     Bonifikata od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta
Jastrzębie-Zdrój w drodze bezprzetargowej, najemcy lokalu będzie udzielona przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

 

a)     najem nie został wypowiedziany z przyczyn ustawowych,

b)    na  lokalu nie ciążą zaległości czynszowe oraz inne opłaty z tytułu najmu lokalu mieszkalnego,

c)     najemca w zajmowanym lokalu mieszkalnym, mieszka dłużej niż pięć lat, licząc od dnia złożenia wniosku o nabycie,

d)    w terminie pięciu lat przed złożeniem wniosku o nabycie najemca nie skorzystał z pomocy Gminy Jastrzębie-Zdrój w formie umorzenia należności przy spłacie zaległości czynszowych,

e)     najemca w czasie zamieszkiwania nie otrzymał wypowiedzenia stosunku prawnego lokalu
z przyczyn określonych w art.11 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733).

 

                                                                      

 

 

§ 4

 

Wnioski o wykup lokali mieszkalnych złożone przed dniem wejścia w życie uchwały w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom, określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży, rozpatrywane będą według dotychczasowych zasad.

 

 

§ 5

 

 

 Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

                                            

 

                                     § 6

 

Traci moc:

 

1.     Uchwała Nr XXX/641/2005 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 marca 2005 r.
w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.

2.     Uchwała Nr XXXIX/847/2005 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/641/2005 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

 

§ 7

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskiego.

 

 

Odpowiedzialny za treść: Andrzej Kinasiewicz
Data wytworzenia: 25.10.2012
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 05.11.2012 10:40
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 23.03.2016 08:11
Liczba wyświetleń: 432
Drukuj Zapisz do PDF