W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr VIII.72.2011

RSS
Uchwała nr: VIII.72.2011
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 26.05.2011
W sprawie: odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju
Na podstawie: Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 2 i 3, art. 23 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 235).
Status: Uchylona

UCHWAŁA NR VIII.72.2011

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 

z dnia 26 maja 2011 r.

 

w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

 

Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 2 i 3, art. 23 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 235).

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1. Ustala się wysokość ponoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych) obowiązkowej miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku w kwocie stanowiącej 12% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę obowiązującego w danym roku.

2. Ustala się maksymalną wysokość ponoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych) obowiązkowej opłaty za wyżywienie dziecka w kwocie 6,00 zł (słownie: sześć złotych) za każdy dzień pobytu.

3. W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki może być, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) dziecka, wydłużony ponad 10 godzin, za dodatkową opłatą w kwocie 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za każdą godzinę.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr V.52.2011Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Odpowiedzialny za treść: Grzegorz Matusiak
Data wytworzenia: 26.05.2011
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 01.06.2011 13:30
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 14.10.2016 12:26
Liczba wyświetleń: 195
Drukuj Zapisz do PDF