W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr I.1.2012

Szczegóły
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami oraz ich wysokości
na podstawie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7b ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)
status uchwały obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 1197

Treść

UCHWAŁA NR I.1.2012

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 

z dnia 26 stycznia 2012 r.

 

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami oraz ich wysokości

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7b ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

 

§ 1.

Ustanowić stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami, zamieszkujących i działających w mieście Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 2.

1) Stypendium może być przyznane osobom realizującym określone przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury.

2) Osoby ubiegające się o stypendium składają pisemne wnioski do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji przedsięwzięcia, a w przypadku stypendiów przyznanych na realizację przedsięwzięcia w 2012 roku w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

3) Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4) Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5) Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.

6) Wnioski opiniuje Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. Opinia Komisji nie jest wiążąca.

7) Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, mając na uwadze wspieranie rozwoju umiejętności artystycznych, upowszechnianie kultury lub opieki nad zabytkami.

8) Informacje o przyznaniu stypendium podaje się do publicznej wiadomości.

9) Wysokość stypendium w odniesieniu do danego przedsięwzięcia nie może przekroczyć 10 000,00 złotych brutto.

10) Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zawiera ze stypendystą umowę cywilno-prawną, która zawiera w szczególności:

a) opis planowanego przedsięwzięcia i termin jego realizacji,

b) wysokość przyznanego stypendium i tryb jego płatności,

c) warunki i tryb zwrotu stypendium w przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia,

d) termin złożenia sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia.

11) Jeśli stypendysta nie realizuje przedsięwzięcia Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój może wstrzymać przekazywanie stypendium.

12) Stypendysta jest zobowiązany do realizacji przedsięwzięcia oraz złożenia sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia po jego zakończeniu.

13) Wysokość środków finansowych na kolejny rok stypendialny ustalana będzie corocznie w uchwale budżetowej.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego