Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr XIX.189.2015

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz wskazania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

na podstawie art. 20 e ust. 3 i 4 oraz art. 20 zf ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

Status Uchylona

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 7786 z dnia

Treść

UCHWAŁA NR XIX.189.2015

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 

z dnia 22 grudnia 2015 r.

 

w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz wskazania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.


Na podstawie art. 20 e ust. 3 i 4 oraz art. 20 zf ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala


§ 1

Ustala się kryteria naboru do szkół podstawowych oraz gimnazjów, dla których miasto Jastrzębie-Zdrój jest organem prowadzącym, mające zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół wraz z liczbą punktów, przyznawanych za spełnianie każdego kryterium oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.


Lp.

Nazwa kryterium

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

Liczba punktów

1.

Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata.

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych.

20

2.

Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/ opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły.

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych.

15

3.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/ opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki.

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych.

15

4.

Kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej. 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych lub Karta Rodzina 3+.

10

5.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

10

6.

Kandydat otrzymał na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej co najmniej ocenę dobrą z zachowania oraz co najmniej średnią ocen 4,00 - dotyczy gimnazjum.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

10


§ 2

Kryteria, o których mowa w § 1 obowiązują począwszy od rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij