W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr XIX.180.2015

Szczegóły
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zmieniona przez II.6.2018,XIX.151.2019,XV.130.2020
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz.1515), oraz art. 6k ust. 1, ust. 3, art. 6j ust. 2a, ust. 3b, ust. 3c, ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1118 z późń. zm.), Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
Status uchwały Uchylona
Uwagi Uchylono uchwałą nr X.120.2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 7782

Treść

UCHWAŁA NR XIX.180.2015

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 22 grudnia 2015 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz.1515), oraz art. 6k ust. 1, ust. 3, art. 6j ust. 2a, ust. 3b, ust. 3c, ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1118 z późń. zm.), Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca:

a)     zamieszkującego w zabudowie jednorodzinnej w wysokości: 9,00 zł miesięcznie,

b)     zamieszkującego w zabudowie wielorodzinnej w wysokości: 12,60 zł miesięcznie.

2. W przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę opłaty na jednego mieszkańca:

a)      zamieszkującego w zabudowie jednorodzinnej w wysokości: 16,00 zł miesięcznie,

b)      zamieszkującego w zabudowie wielorodzinnej w wysokości: 19,60 zł miesięcznie.

 

§ 2

 

  1. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za  pojemnik:

a)     o pojemności 110/120 l  w wysokości:   12,00 zł 

b)    o pojemności        240 l  w wysokości:   20,00 zł

c)     o pojemności      1100 l  w wysokości:   74,00 zł

d)    o pojemności        KP5   w wysokości: 320,00 zł 

e)     o pojemności        KP7   w wysokości: 420,00 zł

f)     o pojemności       KP10  w wysokości: 568,00 zł

 

2. W przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik:

a)    o pojemności 110/120 l  w wysokości:   22,00 zł 

b)    o pojemności        240 l  w wysokości:   34,00 zł

c)    o pojemności      1100 l  w wysokości: 126,00 zł

d)    o pojemności        KP5   w wysokości: 543,00 zł 

e)    o pojemności        KP7   w wysokości: 710,00 zł

f)     o pojemności       KP10  w wysokości: 962,00 zł

 

§ 3

 

  1. Dla nieruchomości w części niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, wyposażonej w pojemnik służący do zbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik:

a)     o pojemności 110/120 l  w wysokości:   17,40 zł 

b)    o pojemności        240 l  w wysokości:   25,40 zł

c)     o pojemności      1100 l  w wysokości: 101,00 zł

 

2. W przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik:

a)    o pojemności 110/120 l  w wysokości:  27,40 zł 

b)    o pojemności        240 l  w wysokości:  39,40 zł

c)    o pojemności      1100 l  w wysokości: 153,00zł

 

§ 4

 

  1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:

a)      od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, z zastrzeżeniem pkt.b), w wysokości: 144,00zł

b)      od każdej działki na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w wysokości: 17,00 zł.

2. W przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:

a)      od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, z zastrzeżeniem pkt.b), w wysokości: 264,00 zł

b)      od każdej działki na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w wysokości: 27,00 zł.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 6

 

Traci moc Uchwała Nr VI.25.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 roku poz. 2100).

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane