W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr XVII.150.2015

Szczegóły
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok
na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 1445), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220-222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,
status uchwały obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XVII.150.2015

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 1445), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220-222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,


Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala :


§ 1

1. Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 368 309 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi  369 374 258 zł, w tym:

1) dochody bieżące 330 858 338 zł,

2) dochody majątkowe 38 515 920 zł.


§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 4 683 499 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększyć o 4 544 479 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększyć o 139 020 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi  374 206 401 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 332 313 113 zł,

2) wydatki majątkowe 41 893 288 zł.


§ 3

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2015 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 4 315 190 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2015 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  4 832 143 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z tytułu:

-  wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie  4 315 190 zł

-  zaciągniętej pożyczki w kwocie 516 953 zł


§ 4

1. Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  4 315 190 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi  4 947 268 zł.

3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 5

Dokonać zwiększenia planowanych dotacji z budżetu Miasta  zgodnie z Załącznikiem  Nr 4 o kwotę 143 956 .


§ 6

Zwiększyć o kwotę  24 841  zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, określony w Załączniku Nr 5 niniejszej uchwały.


§ 7

Nowe brzmienie otrzymuje pkt 6 w § 16:  „zaciągania zobowiązań z tytułu umów, poza ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta, w zakresie wydatków bieżących, jednorazowo na każdy rodzaj tych wydatków do kwoty 50 000 000 zł”.


§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.


§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane