W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr IV.19.2014

Szczegóły
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok
na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 105

Treść

UCHWAŁA NR IV.19.2014
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok


Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,


Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój


uchwala:


§ 1.


1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 5 143 057 zł, w tym:
1) dochody bieżące o kwotę 4 038 620 zł,
2) dochody majątkowe o kwotę 1 104 437 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w
ust. 1 wynosi 381 752 924 zł, w tym:
1) dochody bieżące 336 733 855 zł,
2) dochody majątkowe 45 019 069 zł.


§ 2.


1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 6 133 153 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 5 996 719 zł,
2) wydatki majątkowe o kwotę 136 434 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w
ust. 1 wynosi 413 567 783 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 324 025 988 zł,
2) wydatki majątkowe 89 541 795 zł.


§ 3.


1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2014 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 990 096 zł.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 31 814 859 zł.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu:
- nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 1 423 924 zł
- spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w kwocie 30 000 zł
- zaciągniętej pożyczki w kwocie 360 935 zł
- sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez Miasto 30 000 000 zł


§ 4.


1. Zmniejszyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę 990 096 zł, z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi 32 074 859 zł.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 5.


1. Zwiększyć o kwotę 115 528 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 6.


Zmniejszyć planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 2 841 886 zł, łączna kwota dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona w § 10 uchwały wynosi 7 858 114 zł.


§ 7.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.


§ 8.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane