W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej

RSS
Sprawa: Przygotowanie projektu uchwały budżetowej
Kategoria: sprawy organizacyjne urzędu
Jednostka: Wydział Księgowości Budżetowej

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60
tel. +48 32 4785 100  fax. +48 32 4717 700

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa od 7:30 do 15:30
czwartek od  7:30 do 17:00
piątek  od 7:30 do 14:00

Karta informacyjna nr KB-01-5

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej

Data aktualizacji 
07.10.2021

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
Ustawa  z  dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie  powiatowym;
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych; 

Uchwała Nr VII.70.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XIII.85.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII.70.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój; 

Uchwała Nr IV.33.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015, ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr VII.72.2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.33.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015; Zarządzenie Nr Or-IV.0050.410.2020 Prezydenta Miasta Jastrzębie–Zdrój z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia procedury wprowadzenia do budżetu Miasta Jastrzębie–Zdrój środków z funduszu sołeckiego i ich rozliczania; Zarządzenie Nr Or-IV.0050.477.2020 Prezydenta Miasta Jastrzębie–Zdrój z dnia 21 września 2020 roku w sprawie przyjęcia wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego przewidzianych do realizacji w 2021 r.; Zarządzenie Nr Or.IV.0050.356.2021 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok oraz trybu sporządzania materiałów planistycznych, projektów i planów finansowych, Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój Nr Or-lV.0050.306.2021 z dnia 1 czerwca 2021 w sprawie: procedury przygotowania, realizacji i rozliczania projektów z udziałem bezzwrotnych środków krajowych i zagranicznych.      

Jednostka odpowiedzialna          
Wydział Księgowości Budżetowej
Referat Księgowości Budżetowej-II Budynek B, II piętro
Kierownik Referatu: Lucyna Moczała – pokój 260 B, tel. 32 47 85 380

Zasady sporządzania materiałów planistycznych
1. Dochody i wydatki jednostki budżetowej należy planować w materiałach planistycznych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem numerów zadań i sposobów finansowania.
2. Materiały planistyczne sporządzane są przez dysponentów w wersji:
- elektronicznej z wykorzystaniem programu informatycznego eProjekt 2 (przy czym wydruki profili z programu stanowią część tabelaryczną wersji papierowej),
- papierowej, zgodnie z Zarządzeniem Nr Or-IV.0050.356.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku na wzorach umieszczonych w Załączniku Nr 2.  

3. Wszystkie pozycje w materiałach planistycznych muszą być bezwzględnie poparte konkretnymi przepisami prawa materialnego, kalkulacjami i wyczerpującymi objaśnieniami.

Termin i sposób załatwienia
1. Jednostki budżetowe oraz wydziały i biura Urzędu Miasta składają w terminie do:
-  1 września 2021 roku do Wydziału Księgowości Budżetowej materiały planistyczne w zakresie wydatków bieżących na zadania realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej,
-  8 października 2021 roku materiały planistyczne opracowane przez jednostki budżetowe oraz wydziały i biura Urzędu Miasta w zakresie przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową,
2. Wydział Księgowości Budżetowej składa do Skarbnika Miasta, w terminie do:
- 25 września 2021 roku opracowane  materiały planistyczne w zakresie ogólnego limitu wydatków bieżących na zadania realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej,
- 30 września 2021 roku opracowane  materiały planistyczne w zakresie dochodów bieżących na zadania realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej,
-  15 października 2021 roku opracowane materiały planistyczne opracowane w zakresie dochodów majątkowych na zadania realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej.
3. Skarbnik Miasta w terminie do 22 października 2021 roku przekazuje Prezydentowi Miasta wstępne zestawienie prognozowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w oparciu o przedłożone materiały planistyczne.
4.  Prezydent Miasta w terminie do 15 listopada 2021 roku przekazuje Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.
5.  Komisja właściwa do spraw budżetu przedkłada  Prezydentowi Miasta najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem sesji budżetowej opinię o projekcie uchwały budżetowej  i ewentualną propozycję jego zmiany.
6.  Prezydenta Miasta przedkłada Przewodniczącemu Rady Miasta oraz radnym projekt uchwały budżetowej po ewentualnych zmianach najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem sesji budżetowej.
7.  Rada Miasta w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy podejmuje uchwałę budżetową na przyszły rok.

Odpowiedzialny za treść: Marzena Kryst
Data wytworzenia: 23.11.2020
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 23.11.2020 13:42
Ostatnio zaktualizował: Ksenia Marzańska
Data ostatniej aktualizacji: 16.02.2023 14:03
Liczba wyświetleń: 202
Drukuj Zapisz do PDF