W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

RSS
Sprawa: Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
Kategoria: kultura i sport
Jednostka: Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60
tel. +48 32 4785 100 fax. +48 32 4717 070

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7:30 do 15:30
czwartek od 7:30 do 17:00
piątek od 7:30 do 14:00

Data aktualizacji 
27-01-2022

Karta informacyjna nr KST-10

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Podstawa prawna
Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego
Ustawa o opłacie skarbowej
Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wymagane dokumenty
Wpis do ewidencji:
1. Wniosek (stanowiący załącznik nr 1 do karty).
2. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Wydanie zaświadczenia:
1. Wniosek (stanowiący załącznik nr 2 do karty).
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
a) Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) za pomocą pisma ogólnego do podmiotu.
b) Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
c) Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki, 
pokój 203, 204, 205, 206 budynek A, II piętro 
tel. 32 47 85 151, tel. 32 47 85 117, tel. 32 47 85 241, tel. 32 47 85 335

Miejsce składania dokumentów
Kancelaria ogólna, pokój 020, budynek A, parter.

Opłaty
1. Postępowanie nie podlega opłatom.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
3. Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za wydanie zaświadczenia.
Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu:
Numer konta bankowego Urzędu Miasta:
Bank Spółdzielczy Jastrzębie-Zdrój
96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

Kasa czynna w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-17:00
piątek 7:30-14:00

Termin i sposób załatwienia
1. Niezwłocznie, w terminie do 7 dni od złożenia kompletnego wniosku dokonywany jest wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi turystyczne lub zmiana, o czym wnioskodawca informowany jest stosownym pismem. Jeżeli konieczne będzie przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec wydłużeniu do 1 miesiąca.
2. Zaświadczenie może być odebrane przez wnioskodawcę:
a) Drogą elektroniczną przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.
b) Poprzez pocztę tradycyjną.
c) Bezpośrednio w siedzibie urzędu.

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.

Uwagi
Przedsiębiorcy mają  obowiązek  informowania  organu  o okolicznościach powodujących zmianę rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego oraz o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

Obowiązek informacyjny:
Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że:
1. Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina miasta Jastrzębie-Zdrój, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60.
Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:
· listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60,
· e-mailem: miasto@um.jastrzebie.pl,
· telefonicznie: 32 47 85 100
2. Inspektor ochrony danych - IOD
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój inspektorem ochrony danych (IOD) 
w następujący sposób:
· listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60,
· e-mailem: iod@um.jastrzebie.pl
3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu rozpatrzenia wniosku o wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego, Ustawa o opłacie skarbowej, Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
4. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.
5. Okres przechowywania danych
Będziemy przetwarzać Państwa dane w trakcie rozpatrywania wniosku oraz będziemy przetwarzać (przechowywać) Państwa dane wieczyście - 25 lat w archiwum zakładowym, a następnie dokumenty zostaną przekazane do Archiwum Państwowego.
6. Przysługujące Państwu uprawnienia
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
· prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
· prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
· prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. Obowiązek podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli nie podadzą Państwo danych, nie będziemy mogli rozpatrzyć wniosku.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załączniki:

Odpowiedzialny za treść: Ewa Gutowska
Data wytworzenia: 27.01.2022
Opublikował w BIP: Ksenia Marzańska
Data opublikowania: 27.01.2022 16:40
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 59
Odpowiedzialny za treść: Ewa Gutowska
Data wytworzenia: 27.01.2022
Opublikował w BIP: Ksenia Marzańska
Data opublikowania: 27.01.2022 16:40
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 54
Odpowiedzialny za treść: Ewa Gutowska
Data wytworzenia: 12.10.2021
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 22.10.2021 13:00
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji: 20.03.2023 12:53
Liczba wyświetleń: 185
Drukuj Zapisz do PDF
wersje

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.