W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

RSS
Sprawa: Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Kategoria: gospodarka odpadami
Jednostka: Wydział Gospodarki Komunalnej

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60
tel. +48 32 4785 100  fax. +48 32 4717 070

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
czwartek od  7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00

Karta informacyjna nr GK-05

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Data aktualizacji
7.02.2023

Podstawa prawna
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawa - Kodeks Postępowania Administracyjnego, Uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wymagane dokumenty
1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Załączniki:
a) Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych. (Oświadczenie winno zawierać klauzule o następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”)
b) Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. (Oświadczenie winno zawierać klauzule o następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”)
c) Potwierdzony „za zgodność z oryginałem” dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
d) Potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów wykorzystywanych do transportu zwierząt, z aktualnym przeglądem technicznym oraz w przypadku przedsiębiorcy nie będącego właścicielem pojazdu dokumenty potwierdzające prawo do ich użytkowania, np. umowa leasingu, umowa użyczenia, dzierżawy
e) Dokumentacja fotograficzna pojazdów wykorzystywanych do prowadzenie działalności objętej wnioskiem
f) Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzająca spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt
g) Dokument, ważny na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, potwierdzający zapewnienie opieki weterynaryjnej dla wyłapywanych i transportowanych zwierząt z określeniem lokalizacji punktów takiej opieki
h) Dokument, ważny na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, potwierdzający zapewnienie przekazania wyłapanych zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wskazanie lokalizacji schroniska
i) Dokument, ważny na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, potwierdzający zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, lub przedsiębiorcę zbierającego zwłoki zwierzęce w celu zmagazynowania odpowiedniej ilości przeznaczonej do transportu do miejsca grzebowiska lub spalarni
j) Oświadczenie o dysponowaniu przeszkoloną kadrą w zakresie postępowania ze zwierzętami.
k) Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem pozwalającym na humanitarne wyłapywanie zwierząt
l) Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej
m) Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 
Jednostka odpowiedzialna                                     
Wydział Gospodarki Komunalnej tel. 32 4785 398
Referat wymiaru opłat za odpady komunalne – pokój 410, budynek A

Miejsce składania dokumentów
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna- budynek A, parter, pokój 020.

Opłaty
Opłata skarbowa: 
a) za udzielenie zezwolenia – 616,00 zł,
b) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Spółdzielczego numer konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

Sposób załatwienia
Decyzja administracyjna.

Termin załatwienia
Do 30 dni od dnia złożenia przez stronę kompletu wymaganych dokumentów. W sprawach szczególne skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie składa się w kancelarii organu prowadzącego sprawę.

Załączniki:

Podmiot udostępniający: Katarzyna Abrahamczyk
Odpowiedzialny za treść: Honorata Uchto
Data wytworzenia: 17.06.2021
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 18.06.2021 11:33
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 63
Wytworzył: Honorata Uchto
Data wytworzenia: 07.02.2023
Opublikował w BIP: Ksenia Marzańska
Data opublikowania: 15.02.2023 12:58
Liczba pobrań: 37
Odpowiedzialny za treść: Honorata Uchto
Data wytworzenia: 24.02.2021
Opublikował w BIP: Ksenia Marzańska
Data opublikowania: 02.03.2021 13:33
Ostatnio zaktualizował: Ksenia Marzańska
Data ostatniej aktualizacji: 15.02.2023 12:58
Liczba wyświetleń: 190
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.