W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego na potrzeby programu „Czyste Powietrze”

RSS

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 60
tel. +48 32 4785 100 fax. +48 32 4717 070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7:30 do 15:30
czwartek od 7:30 do 17:00 
piątek od 7:30 do 14:00
 
Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych
ul. Zielona 16A, 18A, 20A
Godziny obsługi interesanta: poniedziałek, wtorek, środa od 7:30 do 13:00
czwartek od 12:00 do 17:00 
piątek od 7:30 do 13:00 
 
Karta informacyjna nr SR-19

Wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego na potrzeby programu „Czyste Powietrze”
 
Data aktualizacji
30.09.2021r.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 411 ust. 10g - 10s, art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia,  art. 3 pkt 1, art. 23 ust. 2a i ust. 4 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. f, art. 23 ust. 7, art. 23b ust. 1 pkt 1, 1a i 3, ust. 4 i 5, art. 24a ust. 1 i 2, art. 25 ust. 3 i art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Wymagane dokumenty
Wniosek (załącznik do karty SR-19)

Załączniki
Dokumenty wymienione w art. 23 ust. 4 pkt 1, 2, 3 lit f ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Zielona 20A oraz za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Zielona 18A, 20A tel. 32 44 02 381                                                                           

Opłaty
Brak opłat

Termin i sposób załatwienia
Bez zwłoki nie później niż 7 dni

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy

Obowiązek informacyjny
Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

1. Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:
· listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60
· e-mailem: miasto@um.jastrzebie.pl
· telefonicznie: 32 47 85 100

2. Inspektor ochrony danych – IOD
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób:
· listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60
· e-mailem: iod@um.jastrzebie.pl

3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego na potrzeby programu „Czyste Powietrze”, a także w celach archiwizacyjnych. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowią ustawy: o świadczeniach rodzinnych oraz kodeks postępowania administracyjnego.

4. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących oraz na podstawie odrębnych umów powierzenia następującym podmiotom:
a) Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Pszczyńska 134 (SEPI)
b) Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1 Maja 10 (CUI)
c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9 (SEPI)
d) Biura Informacji Gospodarczej (obowiązek ustawowy ):
- Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG) w Krakowie, ul. Lublańska 38
- Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KRD) we Wrocławiu, ul.  D. Siedzikówny 12
- Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (ERIF)  w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 100
- Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A. (KIDT) w Kielcach, ul. Poleska 44
- Biuro informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. w Warszawie, ul. J. Kaczmarskiego 77,
- Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. w Warszawie, Plac Europejski 2.

5. Okres przechowywania danych
Będziemy przetwarzać Państwa dane w trakcie rozpatrywania wniosku i przez 5 lat po zakończeniu sprawy (kategoria archiwalna B5).

6. Przysługujące Państwu uprawnienia
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
· prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii
· prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
· prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

7. Obowiązek podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli nie podadzą Państwo danych, nie będziemy mogli przeprowadzić postępowania w sprawie o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego na potrzeby programu „Czyste Powietrze”.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załączniki:

Przetwarzanie danych osobowych
docx, 16 kB
Odpowiedzialny za treść: Beata Gatner-Piekar
Data wytworzenia: 30.09.2021
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 04.10.2021 08:33
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 32
Odpowiedzialny za treść: Beata Gatner-Piekar
Data wytworzenia: 30.09.2021
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 04.10.2021 08:33
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 52
Odpowiedzialny za treść: Beata Gatner-Piekar
Data wytworzenia: 22.10.2020
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 22.10.2020 14:53
Ostatnio zaktualizował: Ksenia Marzańska
Data ostatniej aktualizacji: 16.02.2023 16:35
Liczba wyświetleń: 615
Drukuj Zapisz do PDF