W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Dotacja celowa na wykonanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska służącego ochronie zasobów wodnych, polegającego na retencjonowaniu wód opadowych i roztopowych

RSS

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60
tel. +48 32 4785 100, fax. +48 32 4717 070

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7:30 do 15:30
czwartek od 7:30 do 17:00
piątek od 7:00 do 14:00 

Data aktualizacji
26-03-2024

Karta informacyjna nr OŚ-6-3

Dotacja celowa na wykonanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska służącego ochronie zasobów wodnych, polegającego na retencjonowaniu wód opadowych i roztopowych

Podstawa prawna
Art. 400a i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Uchwała Nr II.17.2024 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie określenia „Zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie zasobów wodnych, polegających na retencjonowaniu wód opadowych i roztopowych” (Dz. Urz. Woj. Śl. z 12 marca 2024 r. poz. 2040) 


 Wymagane dokumenty

  • · wypełniony formularz wniosku (załącznik);
  • kserokopia umowy z Zakładem Wodociągów o odprowadzanie ścieków sanitarnych lub trzy ostatnie rachunki za wywóz nieczystości ciekłych a w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków oświadczenie o jej posiadaniu ( nie dotyczy nowo budowanych budynków);
  • szkic planowanej inwestycji wykonany własnoręcznie przez dotowanego ( schemat, rysunek);
  • oświadczenie współwłaściciela/współwłaścicieli o zgodzie na realizację inwestycji przez Wnioskodawcę;

oświadczenie o otrzymanej w ostatnich latach pomocy de minimis - dotyczy osób prawnych.

Po zakończeniu zadania należy przedłożyć:

a) potwierdzone za zgodność z oryginałem faktury VAT i / lub rachunki, wystawione na Dotowanego, potwierdzające poniesione wydatki ( oryginały do wglądu),
b) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu zapłaty faktur VAT i / lub rachunków. Jeżeli z faktury VAT nie wynika wprost, że została zapłacona –opis: „zapłacono gotówką, bądź pozostało do zapłaty 0 zł”, niezbędne jest przedstawienie potwierdzenia zapłaty faktury lub druk KP  z pieczęcią Wykonawcy,
c) dokument, z którego wynika pojemność zbiornika.
 
Jednostka odpowiedzialna
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój 513A, tel. 32 4785 148

Miejsce składania wniosków
- osobiście w wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej budynku Urzędu Miasta w Jastrzębiu – Zdroju, pok. 020A
- poprzez platformę e-PUAP z wykorzystaniem profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego,
- listownie na adres: Urząd miasta w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60,  44-335 Jastrzębie-Zdrój.
 
Opłaty
Wniosek nie wymaga opłaty. Jeżeli wnioskodawca składa dokumenty przez pełnomocnika, to uiszcza opłatę w wysokości 17 zł. 

Termin i sposób załatwienia
Wnioski przyjmowane są do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych na dany rok i rozpatrywane wg kolejności złożenia. Termin wykonania oraz termin rozliczenia zadania objętego dotacją wynosi 4 miesiące od daty zawarcia umowy dotacyjnej, ale nie dłuższy niż do 30 listopada danego roku.

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.Załączniki:

Wytworzył: Mariusz Rogala
Data wytworzenia: 26.03.2024
Opublikował w BIP: Renata Jankowska
Data opublikowania: 26.03.2024 14:06
Liczba pobrań: 48
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Rogala
Data wytworzenia: 20.07.2020
Opublikował w BIP: Ksenia Marzańska
Data opublikowania: 22.07.2020 10:38
Ostatnio zaktualizował: Renata Jankowska
Data ostatniej aktualizacji: 26.03.2024 14:22
Liczba wyświetleń: 2548
Drukuj Zapisz do PDF
wersje

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.