W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Wydanie informacji lub decyzji w sprawie dodatku osłonowego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy świadczenia i zasiłki
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych

Treść

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100 fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7:30 do 15:30
czwartek od 7:30 do 17:00 
piątek od 7:30 do 14:00
 
Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych
ul. Zielona 18A, 20A
Godziny obsługi interesanta: poniedziałek, wtorek, środa od 7:30 do 13:00
czwartek od 12:00 do 17:00 
piątek od 7:30 do 13:00 
 
Karta informacyjna nr SR-20

Wydanie informacji lub decyzji w sprawie dodatku osłonowego

Data aktualizacji
10.01.2022r.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym, Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (art. 411 ust. 10j – 10o oraz 10r),  art. 3 pkt 1, art. 5 ust. 7a, ust. 8-9  art. 23 ust. 2a i ust. 4 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. f, art. 23 ust. 7, art.  23 ust. 12, 13, art. 23b ust. 1 pkt 1, 1a i 3, ust. 4 i 5, art. 24a ust. 1 i 2, art. 25 ust. 3, art. 29, art. 30, art. 32 ust. 1-1d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Wymagane dokumenty
Wniosek (załącznik do karty SR-20)

Załączniki
Dokumenty wymienione w art. 23 ust. 4 pkt 1, 2, 3 lit f ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Zielona 20A oraz za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Zielona 18A, 20A tel. 32 44 02 381                                                                           

Opłaty
Brak opłat

Obowiązek informacyjny
Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

1. Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:
· listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60
· e-mailem: miasto@um.jastrzebie.pl
· telefonicznie: 32 47 85 100

2. Inspektor ochrony danych – IOD
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób:

· listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60
· e-mailem: iod@um.jastrzebie.pl

3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu ustalenia prawa do dodatku osłonowego, a także w celach archiwizacyjnych. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowią: art. 29 ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym, Kodeks Postępowania Administracyjnego.

4. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane, są podmioty, z którymi urząd miasta zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w urzędzie systemów informatycznych.

5. Okres przechowywania danych
Będziemy przetwarzać Państwa dane w trakcie rozpatrywania wniosku i przez 10 lat po zakończeniu sprawy (kategoria archiwalna B10).

6. Przysługujące Państwu uprawnienia
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
· prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii
· prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
· prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

7. Obowiązek podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do ustalenia prawa do dodatku osłonowego i zweryfikowania dochodu Państwa gospodarstwa domowego.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego