W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Dotacja celowa na wykonanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska służącego ochronie zasobów wodnych, polegającego na retencjonowaniu wód opadowych i roztopowych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy dotacje i stypendia
Komórka odpowiedzialna Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Treść

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 60
tel. +48 32 4785 100 fax. +48 32 4717 700

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 17.00 
piątek od 7.30 do 14.00

Karta informacyjna nr OŚ-06-3

Dotacja celowa na wykonanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska służącego ochronie zasobów wodnych, polegającego na retencjonowaniu wód opadowych i roztopowych

Data aktualizacji 
30-12-2020

Podstawa prawna
Art. 400a i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Uchwała Nr XVI.168.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia „Zasad przyznawania dotacji celowych  ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska”  (Dz. Urz. Woj. Śl. z 22 grudnia 2020 r. poz. 9350)

Wymagane dokumenty

· wypełniony formularz wniosku;

· kserokopia umowy na odbiór nieczystości ciekłych, zawarta z uprawnionym podmiotem oraz trzy ostatnie rachunki za wywóz ścieków (w przypadku korzystania ze zbiorników bezodpływowych) lub oświadczenie o  eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, w przypadku gdy nieruchomość nie jest podłączona do sieci  kanalizacji sanitarnej 

– nie dotyczy budynków mieszkalnych w budowie;

· mapa działki z lokalizacją realizowanego zadania;

Po zakończeniu zadania należy przedłożyć:

a) dla wykonania podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe, wykonania systemu bioretencji, systemu nawadniania terenów zielonych, zadrzewionych, ogrodów (niepotrzebne skreślić); 

· faktura lub rachunek wystawione tytułem zakupu towarów i/lub usługi montażu niezbędnych do realizacji zadania objętego dotacją; 

· projekt systemu bioretencji, systemu nawadniania terenów zielonych, zadrzewionych, ogrodów (niepotrzebne skreślić), wraz z opisem technicznym uwzględniającym wykorzystane przez wnioskodawcę towary; 

· dokumentacja fotograficzna wykonana w trakcie i po realizacji zadania;

· dokument, z którego wynika pojemność zbiornika;

b) dla wykonania naziemnego, zamkniętego, wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe z dachu o pojemności minimum 1000 l wraz z instalacją do podłączenia do rynny; 

· faktura lub rachunek wystawione tytułem zakupu towarów niezbędnych do realizacji zadania objętego dotacją; 

· dokumentacja fotograficzna wykonana w trakcie i po realizacji zadania; 

· dokument, z którego wynika pojemność zbiornika. 

 

Miejsce złożenia dokumentów
Kancelaria ogólna pok.020 A

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. 509 A tel. 32 4785 148

Opłaty – brak

Termin i sposób załatwienia  
Wnioski przyjmowane są do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych na dany rok i rozpatrywane wg kolejności złożenia. Termin wykonania i rozliczenia zadania objętego dotacją to 4 miesiące od daty zawarcia umowy dotacyjnej i nie dłuższy niż do 30 listopada danego roku.

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy


Uwagi 
Aby uzyskać dotację należy w pierwszej kolejności:
- złożyć wniosek o dotację,
- następnie podpisać przygotowaną przez tut. Urząd Miasta umowę o dotację,
- i dopiero po podpisaniu tej umowy można realizować zadanie tj. dokonać zakupu i montażu urządzenia w terminie do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Rozpatrywane są wyłącznie wnioski kompletne.

 
Informacja w związku z  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dotycząca danych osobowych pozyskanych w niniejszej sprawie:

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik Biura ds. Zarządzania Jakością, e-mail: iod@um.jastrzebie.pl
3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego (Dotacje na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska).
4. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 400a i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
5. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych.
6. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) w trakcie prowadzenia sprawy i przez okres 10 lat od zakończenia sprawy (kategoria archiwalna BE10).
7. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych w każdym czasie.
8. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie w przypadku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych zostaną one pozyskane z innych zasobów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, a następnie właściciel danych osobowych zostanie wezwany do złożenia wymaganych dokumentów zawierających wymagane dane osobowe.
10. Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane