W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Dotacja celowa na wykonanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska służącego ochronie zasobów wodnych, polegającego na retencjonowaniu wód opadowych i roztopowych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy dotacje i stypendia
Komórka odpowiedzialna Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Treść

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60
tel. +48 32 4785 100, fax. +48 32 4717 070

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7:30 do 15:30
czwartek od 7:30 do 17:00
piątek od 7:00 do 14:00 

Data aktualizacji
18-01-2022

Karta informacyjna nr OŚ-6-3

Dotacja celowa na wykonanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska służącego ochronie zasobów wodnych, polegającego na retencjonowaniu wód opadowych i roztopowych

Podstawa prawna
Art. 400a i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Uchwała Nr XVI.168.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia „Zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska”

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz wniosku,
 • kserokopia umowy na odbiór nieczystości ciekłych, zawarta z uprawnionym podmiotem oraz trzy ostatnie rachunki za wywóz ścieków (w przypadku korzystania ze zbiorników bezodpływowych) lub oświadczenie o eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, w przypadku gdy nieruchomość nie jest podłączona do sieci kanalizacji sanitarnej,
  – nie dotyczy budynków mieszkalnych w budowie;
 • mapa działki z zaznaczoną lokalizacją realizowanego zadania;

  Po zakończeniu zadania należy przedłożyć:
  a) dla wykonania podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe, wykonania systemu bioretencji, systemu nawadniania terenów zielonych, zadrzewionych, ogrodów (niepotrzebne skreślić);
 • faktura lub rachunek wystawione tytułem zakupu towarów i/lub usługi montażu niezbędnych do realizacji zadania objętego dotacją;
 • projekt systemu bioretencji, systemu nawadniania terenów zielonych, zadrzewionych, ogrodów (niepotrzebne skreślić), wraz z opisem technicznym uwzględniającym wykorzystane przez wnioskodawcę towary;
 • dokumentacja fotograficzna wykonana w trakcie i po realizacji zadania;
 • dokument, z którego wynika pojemność zbiornika;
  b) dla wykonania naziemnego, zamkniętego, wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe z dachu o pojemności minimum 1000 l wraz z instalacją do podłączenia do rynny;
 • faktura lub rachunek wystawione tytułem zakupu towarów niezbędnych do realizacji zadania objętego dotacją;
 • dokumentacja fotograficzna wykonana w trakcie i po realizacji zadania;
 • dokument, z którego wynika pojemność zbiornika.

  Jednostka odpowiedzialna
  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój 510A, tel. 32 4785 148

  Miejsce składania dokumentów
  Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój 
  al. J. Piłsudskiego 60
  Kancelaria ogólna pokój 020A
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) za pomocą pisma ogólnego do podmiotu.
   
  Opłaty
  Brak

  Termin i sposób załatwienia
  Wnioski przyjmowane są do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych na dany rok i rozpatrywane wg kolejności złożenia. Termin wykonania oraz termin rozliczenia zadania objętego dotacją wynosi 4 miesiące od daty zawarcia umowy dotacyjnej, ale nie dłuższy niż do 30 listopada danego roku.

  Tryb odwoławczy
  Nie dotyczy.

  Uwagi
  Aby uzyskać dotację należy w pierwszej kolejności:
 • złożyć wniosek o dotację,
 • następnie podpisać przygotowaną przez tut. Urząd Miasta umowę o dotację,
 • i dopiero po podpisaniu tej umowy można realizować zadanie tj. dokonać zakupu i montażu urządzenia w terminie do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.
  Rozpatrywane są wyłącznie wnioski kompletne.

  Informacja w zakresie danych osobowych
  W związku z pozyskaniem danych osobowych w niniejszej sprawie informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:
  1. Informacje dotyczące administratora danych
  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożeniem wniosku na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:
  · listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60
  · e-mailem: miasto@um.jastrzebie.pl
  · telefonicznie: 32 47 85 100
  2. Inspektor ochrony danych- IOD
  W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób:
  · listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60
  · e-mailem: iod@um.jastrzebie.pl
  3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 400a i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
  4. Odbiorcy danych osobowych
  Państwa dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom.
  5. Okres przechowywania danych
  Dane pozyskane w związku ze złożeniem będziemy przetwarzać (przechowywać) w trakcie rozpatrywania wniosku i przez okres 10 lat od zakończenia sprawy (kategoria archiwalna BE10),wniosku 
  6. Przysługujące Państwu uprawnienia
  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  · prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii
  · prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  · prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość   skorzystania z tego prawa
  · prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Obowiązek podania danych
  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jeśli nie podadzą Państwo danych, nie będziemy mogli rozpatrzyć wniosku.
  8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie  profilowania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego