W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Wydawanie i korzystanie z Karty Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właściciela nieruchomości zamieszkałej zlokalizowanej na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na potrzeby gospodarowania odpadami komunalnymi

XML

Szczegóły

Kategoria sprawy gospodarka odpadami

Komórka odpowiedzialna Wydział Gospodarki Komunalnej

Treść

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60
tel. +48 32 4785 100 fax. +48 32 4717 070

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
czwartek od  7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00


Karta informacyjna nr GK-04
Wydawanie i korzystanie z Karty Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właściciela nieruchomości zamieszkałej zlokalizowanej na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na potrzeby gospodarowania odpadami komunalnymi

Data aktualizacji 
17.09.2020
Podstawa prawna

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie Regulaminu wydawania i korzystania z Karty Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właściciela nieruchomości zamieszkałej zlokalizowanej na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na potrzeby gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój  w sprawie Regulaminu wydawania i korzystania z Karty Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właściciela nieruchomości zamieszkałej zlokalizowanej na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na potrzeby gospodarowania odpadami komunalnymi

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie Karty Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych /kolejnej Karty Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych uprawniającej do korzystania z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla właściciela nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym – załącznik nr 1.

2. Wniosek o wydanie Karty Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych /kolejnej Karty Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych uprawniającej do korzystania z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla właściciela nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem wielolokalowym – załącznik nr 2.

3. Wniosek o wydanie kolejnej Karty Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

a) dodatkowej dla danej nieruchomości – załącznik nr 1, 2.

b) z powodu uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży karty – załącznik nr 3

4. Dokument tożsamości wnioskodawcy do wglądu.

5.  Załączniki:

a)  Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty; 

b)  Dowód wniesienia należnej opłaty za wydanie kolejnej Karty Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.


Jednostka odpowiedzialna                                      

Wydział Gospodarki Komunalnej tel. 32 4785 100 wew. 396 lub 107.

Referat Gospodarki Odpadami –  pokój 319 lub 453. 
 
Opłaty

1. Karty Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ilościach, o których mowa w Regulaminie wydawania i korzystania z Karty Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych a właściciela nieruchomości zamieszkałej zlokalizowanej na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na potrzeby gospodarowania odpadami komunalnymi, są bezpłatne.

2. Wydanie kolejnej Karty Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właściciela nieruchomości podlega opłacie w wysokości 2,50 zł za każdą Kartę, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Spółdzielczego numer konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002 

3. Opłata skarbowa: 
od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Wpłatę z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Spółdzielczego numer konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002.

Termin i sposób załatwienia

1. Odbiór Karty Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

a) osobisty przez właściciela nieruchomości;

b) przez osobę trzecią, upoważnioną przez właściciela nieruchomości na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dokumentu tożsamości.

2. Termin odbioru Karty Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

a)  w dniu złożenia wniosku jeśli:

- wniosek nie wymaga uzupełnienia lub poprawy,

- właściciel nieruchomości posiada aktywną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

-  uiszcza należną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

b) w pozostałych przypadkach do 7 dni roboczych od spełnienia ww. warunków.

3. Dla nieruchomości, dla której składana jest pierwsza deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uzyskanie Karty Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych możliwe będzie po zakończeniu weryfikacji deklaracji w ramach czynności sprawdzających, prowadzonych przez organ podatkowy -  w ciągu 7 dni roboczych od momentu stwierdzenia poprawności deklaracji. O możliwym terminie odbioru Karty właściciel nieruchomości zostanie powiadomiony telefonicznie na numer telefonu podany we wniosku.

4. Powyższe zasady dotyczą również wydawania kolejnych Kart Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Uwagi

1. Karta Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych umożliwia korzystanie z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, w celu przekazania do zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomości zamieszkałej. 

2. Każdej Karcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przypisany jest indywidualny numer identyfikujący odpowiednio właściciela nieruchomości lub nieruchomość.

3. O fakcie utraty lub zniszczenia Karty Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciel nieruchomości zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój celem zablokowania Karty:

a)  osobiście – w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, pokój 319 lub 453.

b)  telefonicznie pod nr 32 4785396 lub 32 4785107; po weryfikacji właściciela nieruchomości,

c) pocztą elektroniczną na adres e-mail odpady@um.jastrzebie.pl,

d) na adres – al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Wydział Gospodarki Komunalnej.

4. Wydanie nowej Karty nastąpi na wniosek.

5. Karta Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zostanie zablokowana z urzędu w przypadku powzięcia informacji o:

a) sprzedaży nieruchomości,

b) zmianie właściciela/li nieruchomości,

c) zgonie jedynego właściciela nieruchomości.


Tryb odwoławczy 

Nie dotyczy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Informacja w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dotycząca danych osobowych pozyskanych w niniejszej sprawie:

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik Biura ds. Zarządzania Jakością, e-mail: iod@um.jastrzebie.pl

3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego (gospodarowanie odpadami komunalnymi).

4. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy: ordynacja podatkowa.

5. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych oraz przekazywane na podstawie umowy powierzenia danych osobowych firmie KT-Soft S.C., ul. Dworcowa 13, 43-410 Zebrzydowice. 

6. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) w trakcie prowadzenia sprawy i przez okres 10 lat po jej zakończeniu (kategoria archiwalna B10).

7. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych  danych osobowych w każdym czasie.

8. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie w przypadku przetwarzania  danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych zostaną one pozyskane z innych zasobów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, a następnie właściciel danych osobowych zostanie wezwany do złożenia wymaganych prawem dokumentów zawierających niezbędne dane osobowe.

10. Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane