Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zgłoszenie utraty /uszkodzenia dowodu osobistego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy dowody osobiste

Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji

Treść                           

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100 fax. +48 32 47-85-112

Biuro obsługi interesantów

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1500
                         czwartek od 730 do 1700 piątek od 730 do 1400

Data aktualizacji
04-03-2019

Wersja:
4.5

Karta informacyjna nr Ob-16

Strona: 1 / 1

Zgłoszenie utraty /uszkodzenia dowodu osobistego

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz.U. z 2017r poz. 1464 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2019r.  Zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015r poz. 212 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26 lutego 2019r w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.


Wymagane dokumenty

 • Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej-  dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Zgłoszenia utraty/uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy który wydał dowód osobisty,
 • Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu
 • zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez właściwego ministra do spraw informatyzacji może dokonać posiadacz dowodu osobistego,
 • zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator,
 • zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, Biuro obsługi interesantów, stanowisko nr 9, tel. 032 47-85-105, placówka konsularna Rzeczypospolitej Polskiej, elektronicznie


Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

 • Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia organowi gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej   oraz utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu
 • Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego,  oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu wydaje się na żądanie

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczyUwagi

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60, telefon kontaktowy Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 32 4785 174,
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego (uzyskania dowodu osobistego), przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych na podstawie Ustawy z dnia 06.08.2010 r. o dowodach osobistych przez okres :- dokumentacji dotyczącej dowodów osobistych wydanych w okresie do 1979 roku (kategoria archiwalna A), w okresie od 1980 do 2010 r. przez lat 50 /kategoria BE50/, od 2011 roku przez 10 lat /B10/ licząc od daty zgonu.
 3. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i mogą zostać udostępnione innym podmiotom upoważnionym lub przekazane do państw trzecich na podstawie przepisów prawa,
 4. Właścicielowi danych przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do poprawy ich treści,
 5. 5.      Właściciel danych ma prawo wniesienia skargi do PUODO z siedzibą w Warszawie, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Zatwierdził:

Naczelnik Wydziału Piotr Kohut

Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:

Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba

Załączniki

Wniosek pdf, 144 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij