Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres nie przekraczający 1 roku

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy prawo jazdy

Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji

Treść

Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

44-335 Jastrzębie Zdrój al.Piłsudskiego 60

tel. +48 32 47-85-125  fax. +48 32 47-85-186

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1530

                         czwartek od  730 do 1700

                         piątek  od 730 do 1400

Biuro obsługi interesantów

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1500

                                     czwartek od 730 do 1700

                         piątek  od 730 do 1400

Data aktualizacji
25-01-2019

Wersja:
4.5

Karta informacyjna nr Ob-05-2

Strona: 1 / 1

Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres nie przekraczający 1 roku

 

Podstawa prawna

Art.102 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia  2011r. o kierujących pojazdami

Wymagane dokumenty

Wniosek (drukowany dwustronnie) wypisany przez osobę ubiegającą się o zwrot prawa jazdy,

  • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;- (jeżeli zachodzi konieczność wymiany dokumentu prawa jazdy z uwagi na wskazany w orzeczeniu lekarskim lub psychologicznym termin badania kontrolnego bądź z powodu zmiany danych)

Załączniki w oryginale:

  • orzeczenie lekarskie wystawione przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy lub jednostkę badawczo-rozwojową w dziedzinie medycyny pracy (najbliższa jednostka tego rodzaju - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami - jeżeli osoba była kierowana na badania lub przyczyną cofnięcia uprawnień był stan zdrowia lub niepoddanie się badaniu

 

  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami - jeżeli osoba była kierowania na badania lub przyczyną cofnięcia uprawnień było niepoddanie się wyznaczonemu badaniu psychologicznemu lub jego negatywny wynik
  • zaświadczenie o ukończeniu kurs w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii – jeżeli - jeżeli osoba była kierowania na kurs lub przyczyną zatrzymania było niedostarczenie w terminie ww. zaświadczenia.

 


Do wglądu

  • dowód osobisty lub paszport

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta, pokój A 015, tel. 032 4785221; 032 4785218

Opłaty

Opłata ewidencyjna – 0,50 zł.

Opłata za prawo jazdy – 100,00 zł. (jeżeli zachodzi konieczność wymiany dokumentu prawa jazdy z uwagi na wskazany w orzeczeniu termin następnego badania kontrolnego lub nastąpiła zmiana danych)

.

Termin i sposób załatwienia

Wydział po sprawdzeniu dokumentów zwraca zatrzymane prawo jazdy.

W przypadku zmiany danych dokument jest zamawiany w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

Czas oczekiwania: ok. 2 tygodnie

Tryb odwoławczy

Stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia sprawy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia

Uwagi

Prawo jazdy uważa się za zatrzymane jeżeli w stosunku do jego posiadacza została wydana decyzja o zatrzymaniu lub został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

  1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60, telefon kontaktowy Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 32 4785 174,
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego (uzyskania i modyfikacji uprawnień  do kierowania pojazdami), przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych na podstawie Ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami, przez okres dziesięciu lat od dnia uzyskania informacji o zgonie (kategoria archiwalna BE-10),
  3. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i mogą zostać udostępnione innym podmiotom upoważnionym lub przekazane do państwa trzeciego na podstawie przepisów prawa,
  4. Właścicielowi danych przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do poprawy ich treści,
  5. Właściciel danych ma prawo wniesienia skargi do PUODO z siedzibą w Warszawie, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.


Zatwierdził:

Naczelnik Wydziału Piotr Kohut

Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:

Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij