Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zgłoszenie zajęcia pasa drogowego w celu usuwania awarii urządzeń

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy pas drogowy

Komórka odpowiedzialna Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Treść

                           

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój,
al. Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100 
fax. +48 32 47-85-112

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1530

czwartek od 730 do 1700

piątek od 730 do 1400

Biuro obsługi interesantów

poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1530

czwartek od 730 do 1700

piątek od 730 do 1400

Data aktualizacji
05.01.2018

 Wersja:
1.9

Karta informacyjna nr IKI-06

Strona: 1 / 2

   Zgłoszenie zajęcia pasa drogowego w celu usuwania awarii urządzeń


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222 t.j.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016r., poz. 1264 t.j.), Uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr VII.46.2015 z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz 1332 t.j.), Art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 t.j.), Regulamin organizacyjny

Wymagane dokumenty

Inwestor lub z jego upoważnienia Wykonawca zgłasza do zarządcy drogi wystąpienie awarii urządzeń (zał. nr 1).

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu zgłaszającego awarie urządzeń,

- informację o rodzaju urządzenia które uległo awarii,

- powierzchnię zajętego pasa drogowego,

- planowany okres zajęcia pasa drogowego,

- wskazanie osoby odpowiedzialnej ze strony Inwestora lub Wykonawcy za prowadzone roboty wraz z numerem

   telefonu kontaktowego

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczeniem granic własności i podaniem wymiarów powierzchni zajęcia pasa drogowego,

- schemat organizacji ruchu drogowego jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

- informację o sposobie zabezpieczenia robót,

- harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym (w przypadku etapowego prowadzenia robót),

- pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony

  odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej (17 zł)


Formularze zgłoszenia zajęcia pasa drogowego w celu usunięcia awarii można otrzymać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta, pok.562B lub pobrać ze strony internetowej BIP

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna - pok. 20, bud. A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji tel. 32 47-85-100 wew. 132 fax. 32 47-85-350

Referat Drogowy– 562B

Opłaty

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala się na podstawie Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój (zgodnie z art.40, ust. 8 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2017r  poz. 2222 t.j.).

Opłatę naliczoną w zezwoleniu należy przekazać przelewem na konto Urzędu Miasta podane w niniejszej decyzji.

Termin i sposób załatwienia

Po zgłoszeniu awarii następuje wydanie decyzji administracyjnej, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się w Urzędzie Miasta, al. Piłsudskiego 60, pok. Nr 20, bud. A.

Uwagi

- Za zajęcie pasa drogowego: bez zezwolenia zarządcy drogi, za przekroczenie terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi, o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi, pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.

- Podkłady mapowe można zakupić w Wydziale Geodezji i Kartografii tut. Urzędu Miasta.

- Wnioskodawca winien we wniosku, zakreślić dołączone dokumenty.Zatwierdził:

Zastępca Naczelnika Wydziału Jarosław Piechaczek

Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:

Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij