Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy na słupie oświetlenia ulicznego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy pas drogowy

Komórka odpowiedzialna Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Treść

                             

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój,
al. Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100
fax. +48 32 47-85-112

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1530

czwartek od 730 do 1700

piątek od 730 do 1400

Biuro obsługi interesantów

poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1530

czwartek od 730 do 1700

piątek od 730 do 1400

 Data aktualizacji
30.01.2019

 Wersja:
4.11

Karta informacyjna nr IKI-04-2

Strona: 1 / 3

   Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy na słupie oświetlenia ulicznego


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r.

Art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego

Uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr VII.46.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Regulamin organizacyjny

Wymagane dokumenty

Zajmujący pas drogowy dla umieszczenia reklamy na słupie oświetlenia ulicznego zlokalizowanym w pasie drogowym składa do zarządcy drogi wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklamy nie związanej z potrzebami zarządzenia drogami oraz potrzebami ruchu drogowego zawierający:

 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego dla potrzeb umieszczenia reklamy na słupie energetycznym,
 • lokalizację i powierzchnię reklamy w m2,
 • planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku  (zał. nr 1) należy dołączyć:

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 z naniesioną lokalizacją słupa oświetlenia ulicznego, na którym planowana jest zabudowa reklamy lub zdjęcie terenu na którym zlokalizowany jest słup dla zobrazowania możliwości umieszczenia reklamy (dopuszczalna kopia mapy )
 • projekt reklamy z określeniem jej treści, kolorystyki, sposobu mocowania,
 • w przypadku umieszczenia reklamy na słupie energetycznym linii niskiego napięcia – zgodę Zakładu Energetycznego,
 • Pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej.

Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego można otrzymać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój pok. 562B lub pobrać ze strony internetowej Biura Informacji Publicznej „BIP”

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna - pok. 20, bud. A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji tel. 32 47-85-100 wew. 334 fax. 32 47-85-350

Referat Drogowy – 562B

Opłaty

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala się na podstawie Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój (zgodnie z art. 40 ust. 8 Ustawy o drogach publicznych).


Opłatę naliczoną w zezwoleniu uiszcza się przelewem na konto Urzędu Miasta wskazane w decyzji na zajęcie pasa drogowego.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia następuje w formie decyzji Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Uwagi

 • Za zajęcie pasa drogowego: bez zezwolenia zarządcy drogi, za przekroczenie terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi, o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi, pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.
 • Podkłady mapowe można zakupić w Wydziale Geodezji i Kartografii tut. Urzędu Miasta.
 • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł.

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

 • Wnioskodawca winien we wniosku zakreślić dołączone dokumenty.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60,
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik Biura ds. Zarządzania Jakością, nr tel. 32 47 85 174,
 3. Powierzone dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych
  w przepisach prawa (pobieranie opłat za korzystanie ze środowiska),
 4. Powierzone dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych, uchwały nr VII.46.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, z dnia 23 kwietnia 2015r.
  w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Jastrzębie-Zdrój, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r., kodeksu postępowania administracyjnego.
 5. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych,
 6. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres 5 lat (kategoria archiwalna B5),
 7. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych w każdym czasie,
 8. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi  do PUODO
  z siedzibą w Warszawie w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych,
 9. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych zostaną one pozyskane z innych zasobów danych osobowych.
 10. Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Zatwierdził:

Naczelnik Wydziału Maria Pilarska

Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:

Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij