Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia na jego obszarze robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy pas drogowy

Komórka odpowiedzialna Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Treść

                  

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój,
al. Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100
fax. +48 32 47-85-112

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1530

czwartek od 730 do 1700

piątek od 730 do 1400

Biuro obsługi interesantów

poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1530

czwartek od 730 do 1700

piątek od 730 do 1400

 Data aktualizacji
30.01.2020

 Wersja:
4.15

Karta informacyjna nr IKI-13

 

   Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia na jego obszarze robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchuPodstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

Uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr VII.46.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane

Art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego

Regulamin organizacyjny

Wymagane dokumenty

Inwestor lub z jego upoważnienia wykonawca przed planowanym zajęciem pasa drogowego składa wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywanych robót (zał. nr 1), oraz w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi (zał. nr 2)

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
 • cel zajęcia pasa drogowego,
 • lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, powierzchnię urządzeń umieszczanych w pasie drogowym,
 • planowany okres zajęcia pasa drogowego,

Do wniosku należy dołączyć:

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczeniem granic własności i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 • zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
 • informację o sposobie zabezpieczenia robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu (w przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót),
 • kserokopię pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót,
 • harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym (w przypadku etapowego prowadzenia robót),
 • kserokopię uzgodnienia lokalizacji w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi,
 • Upoważnienie i potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, w przypadku złożenia wniosku z upoważnienia inwestora.

Formularze wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego można otrzymać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta, pok.562B lub pobrać ze strony internetowej BIP

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna - pok. 20, bud. A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji tel. 0 32 47-85-100 wew. 132 fax. 0 32 47-85-350

Referat Drogowy – 562B

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia lub odmowy następuje w formie decyzji administracyjnej, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się w Urzędzie Miasta, al. Piłsudskiego, pok. nr 20, bud. A.

Uwagi

 • Za zajęcie pasa drogowego: bez zezwolenia zarządcy drogi, za przekroczenie terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi, o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi, pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.
 • Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia obcego należy złożyć łącznie z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym, aby to urządzenie umieścić (Zał. nr 1, Zał. nr 2)
 • Podkłady mapowe można zakupić w Wydziale Geodezji i Kartografii tut. Urzędu Miasta
 • Wnioskodawca winien we wniosku zakreślić dołączone dokumenty.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60,

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik Biura ds. Zarządzania Jakością, nr tel. 32 47 85 174,

3. Powierzone dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych
w przepisach prawa,

4. Powierzone dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr VII.46.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, kodeksu postępowania administracyjnego

5. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych oraz przekazywane na podstawie umowy wykonawcy.

6. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres 5 lat (kategoria archiwalna B5),

7. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych w każdym czasie,

8. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi  do PUODO
z siedzibą w Warszawie w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych,

9. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych zostaną one pozyskane z innych zasobów danych osobowych.

10. Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Zatwierdził:

Naczelnik Wydziału: Maria Pilarska

Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:

Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij