W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia na jego obszarze robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy pas drogowy
Komórka odpowiedzialna Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Treść

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój, 
al. Piłsudskiego 60
tel. +48 32 4785 100
fax. +48 32 4785 112

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00

Karta informacyjna nr IKI-13

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia na jego obszarze robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu

Data aktualizacji 
09.09.2020

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;
Uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr VII.46.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;
Art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego;
Regulamin organizacyjny;

Wymagane dokumenty
Inwestor lub z jego upoważnienia wykonawca przed planowanym zajęciem pasa drogowego składa wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywanych robót (załącznik nr 1), oraz w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi (załącznik nr 2)

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
 • cel zajęcia pasa drogowego,
 • lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, powierzchnię urządzeń umieszczanych w pasie drogowym,
 • planowany okres zajęcia pasa drogowego,

Do wniosku należy dołączyć:

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczeniem granic własności i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 • zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
 • informację o sposobie zabezpieczenia robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu (w przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót),
 • kserokopię pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót,
 • harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym (w przypadku etapowego prowadzenia robót),
 • kserokopię uzgodnienia lokalizacji w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi,
 • Upoważnienie i potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, w przypadku złożenia wniosku z upoważnienia inwestora.

Formularze wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego można otrzymać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta, pok.562B lub pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna - pokój 20, budynek A

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji tel.  32 4785 100 wew. 132, fax. 32 4785 350
Referat Drogowy – pokój 562B

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia lub odmowy następuje w formie decyzji administracyjnej, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się w Urzędzie Miasta, al. Piłsudskiego, pokój nr 20, budynek A.

Uwagi

 • Za zajęcie pasa drogowego: bez zezwolenia zarządcy drogi, za przekroczenie terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi, o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi, pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.
 • Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia obcego należy złożyć łącznie z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym, aby to urządzenie umieścić (Załącznik nr 1, Załacznik nr 2)
 • Podkłady mapowe można zakupić w Wydziale Geodezji i Kartografii tut. Urzędu Miasta
 • Wnioskodawca winien we wniosku zakreślić dołączone dokumenty.

Ochrona danych osobowych:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60,
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik Biura ds. Zarządzania Jakością, nr tel. 32 47 85 174,
3. Powierzone dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa,
4. Powierzone dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr VII.46.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, kodeksu postępowania administracyjnego.
5. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych oraz przekazywane na podstawie umowy wykonawcy.
6. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres 5 lat (kategoria archiwalna B5),
7. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych w każdym czasie,
8. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych,
9. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych zostaną one pozyskane z innych zasobów danych osobowych.
10. Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane