W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy dotacje i stypendia
Komórka odpowiedzialna Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Treść

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 60
tel. +48 32 4785 100 fax. +48 32 4717 070

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 17.00 
piątek od 7.30 do 14.00

Karta informacyjna nr OŚ-6-2

Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej

Data aktualizacji 
30-12-2020

Podstawa prawna
Art. 400a i 403 ustawy  Prawo ochrony środowiska, Uchwała Nr XVI.169.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany „Zasad przyznawania dotacji celowych  ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska”.

Wymagane dokumenty
- wypełniony formularz wniosku 
- potwierdzenie zgłoszenia budowy przyłącza dokonane na podstawie art.29a, lub art.30 Prawa budowlanego
- zapewnienie odbioru ścieków oraz zgoda na włączenie do kanalizacji sanitarnej uzyskane z Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Po zakończeniu zadania należy przedłożyć:

- kserokopię faktury VAT i/lub rachunki za wykonanie przyłącza potwierdzoną przez Dotowanego „za zgodność z oryginałem” (wystawione po dacie zawarcia umowy o dotację). W uzasadnionych przypadkach Dotujący może wezwać Dotowanego do przedstawienia oryginału faktury VAT.

- protokół odbioru przyłącza wystawiony przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Miejsce złożenia dokumentów 
Kancelaria ogólna pok.020 A

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. 509A, tel. 32 4785 148

Opłaty – brak

Termin i sposób załatwienia  
Wnioski przyjmowane są do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych na dany rok i rozpatrywane wg kolejności złożenia. Termin wykonania oraz termin rozliczenia zadania objętego dotacją wynosi 4 miesiące od daty zawarcia umowy dotacyjnej, ale nie dłuższy niż do 30 listopada danego roku.

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy

Informacja w związku z  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dotycząca danych osobowych pozyskanych w niniejszej sprawie:

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60,
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik Biura ds. Zarządzania Jakością, e-mail: iod@um.jastrzebie.pl
3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego (Dotacje na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska),
4. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 400a i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
5. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych.
6. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) w trakcie prowadzenia sprawy i przez okres 10 lat od zakończenia sprawy (kategoria archiwalna BE10),
7. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie,
8. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie w przypadku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych,
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych zostaną one pozyskane z innych zasobów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, a następnie właściciel danych osobowych zostanie wezwany do złożenia wymaganych dokumentów zawierających wymagane dane osobowe.
10. Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane