Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy budownictwo i zagospodarowanie przestrzenne

Komórka odpowiedzialna Wydział Architektury

Treść                               

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 60

tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-85-112

Godziny pracy wydziału: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1530    
                                      czwartek od  730 do 1700       
                                       piątek od 730 do 1400

Data aktualizacji
21-05-2018

Wersja:
4.6

Karta informacyjna nr Ar – 05

Strona: 1 / 2

             Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali


Podstawa prawna

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (j.t. Dz.U. z 2018 r.,poz. 716)

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia oraz w 3 egzemplarzach:

1. Wyciąg z dokumentacji technicznej lub inwentaryzację lokalu wykonaną przez osobę uprawnioną (należy dołączyć kopię uprawnień oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwego samorządu zawodowego ), na której zaznaczyć należy lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi; w razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym zaznaczeń należy dokonać na wyrysie z mapy zasadniczej,

2. Określenie udziału procentowego wielkości lokali,

3. Dane identyfikacyjne lokalu:

- rok zakończenia budowy/przebudowy lokalu/zmiany sposobu użytkowania

- określenie przeznaczenia lokalu (zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym lub zmianą sposobu użytkowania)
- rodzaj lokalu (dotychczasowy sposób użytkowania), położenie pomieszczeń przynależnych

- adres lokalu i oznaczenie geodezyjne terenu – nazwę obrębu (numer arkusza mapy), numer działki

- zestawienie powierzchni użytkowych.

Gdy właściciel nie posiada wymaganej dokumentacji, opisanej powyżej w punkcie 3 kopie rysunków mogą być zastąpione:

- inwentaryzacją budowlaną wykonaną przez uprawnioną osobę zawierającą:

a) rzuty poziome fragmentów kondygnacji z opisem pomieszczeń, graficznym oznaczeniem granic lokalu i pomieszczeń przynależnych,

b) przekrój,

c) opis (w niezbędnym zakresie).

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 budynek A


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury (Ar) Urzędu Miasta J.-Z., pok. 353, III piętro, bud. B, tel. 32 47-85-119.

Opłaty

Opłata skarbowa

Podstawa : Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2016 ., poz. 1827 z  późn. zm.)

  • za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł                       

 (Płatne przy składaniu wniosku na rachunek Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój Bank Spółdzielczy nr konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002)

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlega innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub jest od tych opłat zwolnione.

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu siedmiu dni od złożenia kompletnego wniosku

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

Organ administracji architektoniczno-budowlanej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Organ administracji państwowej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i  złożenia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Informacja w zakresie ochrony danych osobowych:


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60,

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik Biura ds. Zarządzania Jakością, nr tel. 32 47 85 174,

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego (ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali),

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy o własności lokali,

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych,

6. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) w trakcie prowadzenia sprawy i przez okres 5 lat po jej zakończeniu (kategoria archiwalna B 5),

7. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych w każdym czasie,

8. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi  do PUODO z siedzibą w Warszawie w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych,

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych zostaną one pozyskane z innych zasobów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój. a następnie właściciel danych osobowych zostanie wezwany do złożenia wymaganych dokumentów zawierających wymagane dane osobowe,

10. Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 


 

Zatwierdził:

Naczelnik Wydziału Barbara Mirecka

Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:

Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij