Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój – ul. Grzybowa

zamówienie na Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój – ul. Grzybowa

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.1.32.2019

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój - odnoga ul. Armii Krajowej do pomnika z częścią ul. Kościelnej

zamówienie na Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój - odnoga ul. Armii Krajowej do pomnika z częścią ul. Kościelnej

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.1.29.2019

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój - ul. Twardowskiego

zamówienie na Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój - ul. Twardowskiego

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.1.28.2019

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Rozbudowa siłowni przy ul. Katowickiej w Jastrzębiu-Zdroju o huśtawkę czteroosobową

zamówienie na Rozbudowa siłowni przy ul. Katowickiej w Jastrzębiu-Zdroju o huśtawkę czteroosobową

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.1.25.2019

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Remont nawierzchni dróg i ulic - remont ulicy Ździebły (odnoga do nr 24) w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Remont nawierzchni dróg i ulic - remont ulicy Ździebły (odnoga do nr 24) w Jastrzębiu-Zdroju

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.1.30.2019

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie–Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie–Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Remont kładki dla pieszych przez potok Jastrzębianka w ciągu ul. Zdrojowej w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Remont kładki dla pieszych przez potok Jastrzębianka w ciągu ul. Zdrojowej w Jastrzębiu-Zdroju

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.1.26.2019

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Przebudowa platformy osobowej do transportu osób niepełnosprawnych w budynku DPS ul. Kaszubska 6, Jastrzębie-Zdrój (w formule zaprojektuj i wybuduj)

zamówienie na Przebudowa platformy osobowej do transportu osób niepełnosprawnych w budynku DPS ul. Kaszubska 6, Jastrzębie-Zdrój (w formule zaprojektuj i wybuduj)

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy DPS

zamawiający Dom Pomocy Społecznej "Dar Serca" w Jastrzębiu-Zdroju

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Dom Pomocy Społecznej "Dar Serca", ul. Kaszubska 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, w biurze księgowości/I piętro/

zamówienie na: Część 1: Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 w Jastrzębiu-Zdroju na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Część 2: Adaptacja lokali użytkowych na lokale mieszkalne

zamówienie na Część 1: Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 w Jastrzębiu-Zdroju na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Część 2: Adaptacja lokali użytkowych na lokale mieszkalne

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy DL.4221.10.2019.AWP

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów pochodzących z Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Dworcowej 17D

zamówienie na Odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów pochodzących z Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Dworcowej 17D

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy SG.273.5.2019

zamawiający Jastrzębski Zakład Komunalny

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Jastrzębski Zakład Komunalny ul. Dworcowa 17 D, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

zamówienie na: Wykonanie elementów organizacji ruchu - kontrapas dla rowerów na odcinku od ronda Zdrojowego do skrzyżowania z ul. Karola Miarki w Jastrzębiu-Zdroju - roboty brukarskie

zamówienie na Wykonanie elementów organizacji ruchu - kontrapas dla rowerów na odcinku od ronda Zdrojowego do skrzyżowania z ul. Karola Miarki w Jastrzębiu-Zdroju - roboty brukarskie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BZP.271.1.23.2019

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Remont budynku WTZ w zakresie posadzek w korytarzu budynku oraz stwierdzenie i usunięcie przyczyn zalewania obiektu przy ul. Wielkopolskiej 1A w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Remont budynku WTZ w zakresie posadzek w korytarzu budynku oraz stwierdzenie i usunięcie przyczyn zalewania obiektu przy ul. Wielkopolskiej 1A w Jastrzębiu-Zdroju

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy DL.4221.11.2019.DI

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Projekt budowy chodnika przy ul. Powstańców Śl. w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Projekt budowy chodnika przy ul. Powstańców Śl. w Jastrzębiu-Zdroju

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BZP.271.1.27.2019

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju – ul. Fredry, ul. Graniczna, ul. Różana, ul. Pochwacie

zamówienie na Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju – ul. Fredry, ul. Graniczna, ul. Różana, ul. Pochwacie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BZP.271.1.22.2019

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie–Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie–Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją Projektu Postindustrialne dziedzictwo pogranicza

zamówienie na Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją Projektu Postindustrialne dziedzictwo pogranicza

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BZP.271.1.21.2019

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Sprzedaż minimum 188 ton, jednak nie więcej niż 222 tony drewna różnych gatunków, w tym odpad, zmurszałe kłody, próchno w stanie rozkładu- zwane dalej „drewnem”

zamówienie na Sprzedaż minimum 188 ton, jednak nie więcej niż 222 tony drewna różnych gatunków, w tym odpad, zmurszałe kłody, próchno w stanie rozkładu- zwane dalej „drewnem”

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy JZK

zamawiający Jastrzębski Zakład Komunalny

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Inne

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Jastrzębski Zakład Komunalny ul. Dworcowa 17 D, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

zamówienie na: Bieżące utrzymanie budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju oraz terenów przyległych do nieruchomości

zamówienie na Bieżące utrzymanie budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju oraz terenów przyległych do nieruchomości

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy DL.4251.44.2019.AM

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Parking przy ul. Jagiełły w Jastrzębiu-Zdroju – dojście

zamówienie na Parking przy ul. Jagiełły w Jastrzębiu-Zdroju – dojście

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy BZP.271.1.20.2019

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Ochrona obiektu Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Ochrona obiektu Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy DL.4231.38.2019.AWP

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

zamówienie na: Dostawa oraz montaż wyposażenia pracowni dla zawodu technik mechatronik w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju (Stanowisko pomiarowo-montażowe)

zamówienie na Dostawa oraz montaż wyposażenia pracowni dla zawodu technik mechatronik w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju (Stanowisko pomiarowo-montażowe)

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BZP.271.1.19.2019

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Obsługa prawna Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

zamówienie na Obsługa prawna Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BZP.271.1.24.2019

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

rodzaj zamówienia Usługi społeczne lub inne usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Bieżące utrzymanie budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju oraz terenów przyległych do nieruchomości

zamówienie na Bieżące utrzymanie budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju oraz terenów przyległych do nieruchomości

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy DL.4251.43.2019

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Budowa street workout przy ul. Poznańskiej 1A w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Budowa street workout przy ul. Poznańskiej 1A w Jastrzębiu-Zdroju

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BZP.271.1.18.2019

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Zagospodarowanie terenu wraz z jego odwodnieniem pomiędzy ul. Kopernika i Moniuszki

zamówienie na Zagospodarowanie terenu wraz z jego odwodnieniem pomiędzy ul. Kopernika i Moniuszki

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BZP.271.1.16.2019

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Dostawa oraz montaż wyposażenia pracowni dla zawodu technik ekonomista w Zespole Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Dostawa oraz montaż wyposażenia pracowni dla zawodu technik ekonomista w Zespole Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy BZP.271.1.14.2019

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Przebudowa ul. K. Wielkiego w Jastrzębiu-Zdroju – ETAP I

zamówienie na Przebudowa ul. K. Wielkiego w Jastrzębiu-Zdroju – ETAP I

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy BZP.271.1.10.2019

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij