Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.1.48.2019

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Remonty ogólnobudowlane w budynkach przy ul. Pszczyńskiej 292, 294 w Jastrzębiu-Zdroju oraz na terenach wokół budynków

zamówienie na Remonty ogólnobudowlane w budynkach przy ul. Pszczyńskiej 292, 294 w Jastrzębiu-Zdroju oraz na terenach wokół budynków

Status zamówienia aktualne

nr sprawy DL.4221.23.2019.AWP

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej(HW) w ramach projektu „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji

zamówienie na Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej(HW) w ramach projektu „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.1.60.2019.2020

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju - ul. Kościelna

zamówienie na Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju - ul. Kościelna

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BZP.271.1.54.2019

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Utrzymanie i remont wiat przystankowych na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju

zamówienie na Utrzymanie i remont wiat przystankowych na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy BZP.271.1.62.2019

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z GPZON w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z GPZON w Jastrzębiu-Zdroju

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy SG.270.7.2019

zamawiający Jastrzębski Zakład Komumalny

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Jastrzębski Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 17D, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, pokój nr 3 - sekretariat

zamówienie na: Część 1: Roboty remontowe i sporządzanie kosztorysów na roboty remontowe ogólnobudowlane, przyłączy i instalacji gazowych, wod.-kan., c.o., elektrycznych (pustostany), deszczowych w gminnych budynkach mieszkalnych i na terenie wokół budynków wraz z pustostanami oraz roboty remontowe i sporządzanie kosztorysów na roboty remontowe ogólnobudowlane, przyłączy i instalacji gazowych, wod.-kan., c.o., deszczowych w gminnych budynkach użytkowych i na terenie wokół budynków. Część 2: Usuwanie usterek ogólnobudowlanych i instalacyjnych w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach gminnych oraz na terenie wokół budynków mieszkalnych oraz usuwanie usterek ogólnobudowlanych i instalacyjnych w obiektach/budynkach i lokalach użytkowych gminnych oraz na terenie wokół budynków użytkowych.

zamówienie na Część 1: Roboty remontowe i sporządzanie kosztorysów na roboty remontowe ogólnobudowlane, przyłączy i instalacji gazowych, wod.-kan., c.o., elektrycznych (pustostany), deszczowych w gminnych budynkach mieszkalnych i na terenie wokół budynków wraz z pustostanami oraz roboty remontowe i sporządzanie kosztorysów na roboty remontowe ogólnobudowlane, przyłączy i instalacji gazowych, wod.-kan., c.o., deszczowych w gminnych budynkach użytkowych i na terenie wokół budynków. Część 2: Usuwanie usterek ogólnobudowlanych i instalacyjnych w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach gminnych oraz na terenie wokół budynków mieszkalnych oraz usuwanie usterek ogólnobudowlanych i instalacyjnych w obiektach/budynkach i lokalach użytkowych gminnych oraz na terenie wokół budynków użytkowych.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy DL.4221.19.2019.DI

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Termomodernizacja i przebudowa budynku oraz budowa garażu przy ul. Pszczyńskiej 142 w Jastrzębiu-Zdroju na funkcje OSP

zamówienie na Termomodernizacja i przebudowa budynku oraz budowa garażu przy ul. Pszczyńskiej 142 w Jastrzębiu-Zdroju na funkcje OSP

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy DL.4221.21.2019.AM

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Wykonanie robót awaryjnych na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju

zamówienie na Wykonanie robót awaryjnych na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy BZP.271.1.61.2019

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Część 1: Usuwanie usterek instalacji elektrycznych i piorunochronnych. Część 2: Remonty instalacji elektrycznych

zamówienie na Część 1: Usuwanie usterek instalacji elektrycznych i piorunochronnych. Część 2: Remonty instalacji elektrycznych

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy DL.4221.22.2019.AWP

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg ograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Wycinka oraz pielęgnacja drzew na terenie zabytkowego parku zdrojowego im. dra Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Wycinka oraz pielęgnacja drzew na terenie zabytkowego parku zdrojowego im. dra Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy SG.270.6.2019

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Jastrzębski Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 17 D, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, pok. nr 3

zamówienie na: Bieżąca obsługa szaletów miejskich w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Bieżąca obsługa szaletów miejskich w Jastrzębiu-Zdroju

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Jastrzębski Zakład Komunalny

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Jastrzębski Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 17, pokój nr 3 - sekretariat

zamówienie na: Ubezpieczenie pojazdów dla Miasta Jastrzębie-Zdrój

zamówienie na Ubezpieczenie pojazdów dla Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy BZP.271.1.58.2019

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Fizyczna ochrona targowiska miejskiego przy ul. Arki Bożka w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Fizyczna ochrona targowiska miejskiego przy ul. Arki Bożka w Jastrzębiu-Zdroju

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Jastrzębski Zakład Komunalny ul. Dworcowa 17 D, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. nr 3

zamówienie na: Udzielenie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi bezdomnym kobietom, mężczyznom

zamówienie na Udzielenie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi bezdomnym kobietom, mężczyznom

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy AG.260.5.2.2019

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi społeczne lub inne usługi

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Opolska 9, pok. 57

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij