W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

ul. 1 Maja

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. 1 Maja
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój
Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 95 000,00zł
Data przetargu

Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie

Nieruchomość gruntowa została nabyta przez: Moc Natury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za cenę netto 95 950,00zł.

Treść

Prezydent Miasta Jastrzębie –Zdrój ogłasza na dzień 05 lipca 2016 roku na godzinę 10:00 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej  przy ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju, który odbędzie się w sali 130 A, I piętro w budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju.

Nieruchomość położona w Jastrzębiu-Zdroju między ulicami 1 Maja a Żeromskiego. Działka o numerze 89 jest objęta w części umową dzierżawy (pow. 137,5 m2) z przeznaczeniem na parking, umowa zawarta do 30.09.2017 r. Przez działkę 90 przebiega przyłącze wodociągowe do budynku 57A, działka stanowi teren z pozostałościami ogródków działkowych.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia-Zdroju zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/124/2007 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 czerwca 2007 roku o symbolu roboczym C80 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 160, poz. 2997 z dnia 25 września 2007 roku działki znajdują się w strefie 3 ZP-  teren zieleni urządzonej o przeznaczeniu:

1) podstawowe - zieleń urządzona wraz z ciągami pieszymi, ścieżkami rowerowymi, niezbędną obsługą komunikacyjną i obiektami związanymi z rekreacją;

2) dopuszczalne - usługi związane z rekreacją,  obiekty gospodarcze związane z utrzymaniem parku wraz z powiązanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej.

-działki znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej,

-działki znajdują się w terenie górniczym KWK Borynia- Zofiówka-Jastrzębie Ruch Jas - Mos,

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego planu oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania można uzyskać w Wydziale Architektury Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdrój oraz na stronie www.bip.jastrzebie.pl. Dodatkowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pokój 417 B tel. (032) 47 85 273.

Informacja dodatkowa dotycząca zbywanej nieruchomości :

W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej na rzecz zbywanych działek Rada Miasta Jastrzebie-Zdrój Uchwałą Rady Miasta XV.114.2015 zmienioną Uchwałą XVI.142.2015 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1690/55 o powierzchni 0,0918 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, k. m. 1, zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00013987/6 ograniczonym prawem rzeczowym nieograniczoną w czasie służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 89 o powierzchni 0,0179 ha, nr 90 o powierzchni 0,2673 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, k. m. 1, szlakiem istniejącej i wykonywanej służebności, której przebieg jest zgodny ze sporządzonym przez geodetę projektem służebności, który znajduje się w aktach księgi wieczystej GL1J/00031296/7”.

Z tytułu ustanowienia służebności została ustalona opłata w kwocie 900,00 zł  do której zostanie doliczony 23 % podatek VAT. 

Dalszy dostęp do drogi publicznej dla działek nr 89 i nr 90 regulują służebności: po działce nr 1549/47 zapisana w KW GL1J/00014858/0 oraz po działce nr 1569/54 zapisanej w KW GL1J/00031296/7.

Uchwała wraz z załącznikiem graficznym dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój www.bip.jastrzebie.pl

Brak innych obciążeń których przedmiotem jest nieruchomość.

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego planu oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania można uzyskać w Wydziale Architektury Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdrój. Dodatkowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pokój 417 B tel. (032) 47 85 273. Okazanie nieruchomości po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane