Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Psycholog - 0,5 etatu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Angelika Kapuśniak, Rybnik

uzasadnienie wyboru Kandydatka spełniała wszystkie wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe, określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.

Szczegóły

stanowisko Psycholog - 0,5 etatu

miejsce pracy Zespół Ognisk Wychowawczych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 7

Treść

Nabór na wolne stanowisko: PSYCHOLOG


Dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej – Zespołu Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu -  Zdroju ogłasza nabór na wolne stanowisko psychologa.

 I. Warunki pracy:

 1. Wymiar czasu pracy: 0.5 etatu
 2. Rodzaj umowy: umowa o pracę
 3. Miejsce wykonywania pracy: Zespół Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu – Zdroju
 4. Przewidywany termin zatrudnienia: 01.10.2015r
 5. Praca w godzinach popołudniowych

II. Wymagania niezbędne:

1.   Wykształcenie wyższe psychologiczne z prawem do wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

2.   Obywatelstwo polskie.

3.   Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych (oświadczenie kandydata).

4.   Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (oświadczenie kandydata).

5.   Posiadanie pełnej władzy rodzicielskiej (osoba nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest  wobec niej zawieszona lub ograniczona, wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego).

6.   Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

7.   Znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie placówki opiekuńczo – wychowawczej.


III. Wymagania dodatkowe:

 1. Predyspozycje zawodowe do pracy z młodzieżą.
 2. Umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych oraz podejmowania natychmiastowych działań naprawczych w sytuacjach kryzysowych.
 3. Duża odporność na stres.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Otwartość, rzetelność, obowiązkowość, komunikatywność, dyspozycyjność oraz zdecydowanie i konsekwencja w działaniu.

IV.Główne zadania osoby zatrudnionej:

 1. Diagnozowanie trudności dziecka w oparciu o własne narzędzia badawcze oraz sporządzanie diagnoz i opinii psychologicznych wychowanków.
 2. Opracowywania zaleceń i wskazań do pracy z wychowankami.
 3. Prowadzenie zajęć z zakresu terapii indywidualnej i grupowej.
 4. Poradnictwo psychologiczne dla najbliższej rodziny wychowanków.
 5. Współpraca z rodzicami mająca na celu motywowanie do zmiany aktualnej sytuacji w stopniu umożliwiającym powrót dziecka do domu rodzinnego.
 6. Organizowanie różnych form psychologicznej i pedagogicznej pomocy wychowankom odpowiednio do poznanych potrzeb we współpracy z instytucjami (szkoła, poradnia PPP itp.).
 7. Przygotowanie informacji dotyczącej wychowanka na Zespół ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka i Rodziny.
 8. Dbałość o prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy wychowanków.
 9. W miarę możliwości uczestniczenie w wizytach lekarskich w poradniach zdrowia psychicznego z wychowankami.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- CV;

- list motywacyjny;

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (przedstawienie oryginałów dokumentacji do wglądu przed zwarciem umowy);

- kserokopia dowodu osobistego;

- kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymaganych do wykonywania oferowanej pracy, ukończone kursy i szkolenia, posiadane referencje;

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

- oświadczenie o niekaralności;

- oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie lub pocztą na adres Zespół Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu – Zdroju, ul. Opolska 7, z dopiskiem „Oferta na stanowisko: psycholog” do dnia 23 wrzesień 2015 r. do godz. 14.00.


VI. Zasady naboru:

Nabór będzie prowadzony w dwóch etapach w następujących terminach:

 1. Dnia 24 wrzesień o godz. 9.00 otwarcie i sprawdzenie warunków formalnych złożonych ofert. Od godz. 13.00 do 15.00 udzielanie informacji o kandydatach zakwalifikowanych do drugiego etapu naboru (informacja ta zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Opolskiej 7 w Jastrzębiu Zdroju).
 2. Dnia 28 wrzesień 2015 o godz. 10.00 w gabinecie Dyrektora Zespołu Ognisk Wychowawczych zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu. Ogłoszenie wyników w dniu 29 wrzesień 2015 o godz. 10.00. Osoba wybrana na stanowisko psychologa zostanie poinformowana telefonicznie.

Dokumenty złożone nie w terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty osób nie wybranych i nie spełniających wymogów będą do odbioru w sekretariacie placówki po zakończeniu wszystkich procedur rekrutacji.


Dyrektor placówki zastrzega sobie możliwość zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny nie przekraczający trzech miesięcy. Informacja o końcowym wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij