Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Natalia Zamszyn-Obszańska, Jastrzębie-Zdrój

uzasadnienie wyboru Kandydatka spełniła wszystkie wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe, określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Wykazała się wiedzą i umiejętnościami wymaganymi na stanowisku objętym naborem.

Szczegóły

stanowisko Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego 60, pokój 020A

Treść

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój
na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 223, póz. 1458 z późniejszymi zmianami)

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

I. Nazwa i adres jednostki:

 

   Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

   Al. Józefa Piłsudskiego 60

   44-335 Jastrzębie Zdrój


 II. Określenie stanowiska urzędniczego:

     Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji


Informuję, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6% w związku z powyższym pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby niepełnosprawne, o ile znajdują się w gronie 5 najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne i w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Kandydat, który zamierza skorzystać z tych uprawnień obowiązany jest złożyć wraz z dokumentami kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


 III. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

1. niezbędne

-  wykształcenie wyższe techniczne

-  znajomość prawa budowlanego,

-  znajomość ustawy o drogach publicznych

-  znajomość prawa o ruchu drogowym

-  prawo jazdy kat. B

-  znajomość obsługi komputera

 

2. dodatkowe

-  znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

-   znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

-   doświadczenie w pracy w systemach informatycznych do opracowań graficznych w tym geodezyjnych

-   komunikatywność i wysoka kultura osobista,

-   samodzielność i kreatywność,

-   umiejętność pracy w zespole,

-   pracowitość,

-  mile widziane odbyte szkolenia potwierdzające podnoszenie kwalifikacji zawodowych


 IV. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji:


-   prowadzenie spraw związanych z bieżącą elektroniczną aktualizacją pasa drogowego w zakresie geometrii, uzbrojenia, organizacji ruchu i urządzeń technicznych

-  prowadzenie książki obiektów drogowych i mostowych

 

V. Dokumenty składane przez kandydata winny zawierać:

-   podanie podpisane własnoręcznie przez kandydata

-   życiorys lub CV (wraz z opisem przebiegu praktyki zawodowej, dane kontaktowe),

-   oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne za przestępstwo skarbowe,

-  kserokopia dyplomu ukończenia studiów potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata,

-   oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody ba przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru zgodnie z ustawą

-  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,


VI. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój, pokój 020 A w terminie do  18.09.2015 r. do godz. 13oo.

 

Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz numerem telefonu z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji”.


 VII. Informacja o wynikach wstępnej selekcji – I etapu naboru oraz o terminie II etapu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

 

VIII. Kandydat wyłoniony w drodze konkursu zostanie zatrudniony na czas określony nieprzekraczający 6 miesięcy, a po  uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego służbę przygotowawczą - na czas nieokreślony.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij