Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Referent Działu Administracyjno-Gospodarczego – 1/2 etatu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Aneta Skwark,

uzasadnienie wyboru Kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Ponadto wykazała się znajomością zagadnień związanych z pracą na w/w stanowisku.

Szczegóły

stanowisko Referent Działu Administracyjno-Gospodarczego – 1/2 etatu

miejsce pracy Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul.Opolska 9, pokój 57

Treść

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj.Dz.U. z 2014r., poz.1202) ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze


I. Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

ul. Opolska 9

44-335 Jastrzębie- Zdrój


II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Referent Działu Administracyjno-Gospodarczego – 1/2 etatu

Informuję, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej jest  niższy niż 6% w związku z powyższym pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby niepełnosprawne, o ile znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne i w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


III.  Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące  wymagania:

1.niezbędne

- wykształcenie średnie

- doświadczenie w prowadzeniu ewidencji magazynowej

2. dodatkowe:

- dobra  znajomość obsługi  komputera,

- umiejętność współpracy w zespole,

- znajomość struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej.


IV.  Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku referenta w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

- kontrola formalno-rachunkowa dokumentacji magazynowej,

- prowadzenie ewidencji księgowej przy wykorzystaniu specjalistycznego programu komputerowego,

- prowadzenie ewidencji dotyczącej wydania artykułów spożywczych w podziale na grupy odbiorców, płeć, wiek oraz wysokość dochodu osób najbardziej potrzebujących,

- prowadzenie sprawozdawczości wg wymogów Wytycznych do Programu


V. Dokumenty składane przez kandydata winny zawierać:

- podanie,    

- życiorys lub CV (wraz z opisem przebiegu praktyki zawodowej, dane kontaktowe)

- oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, referencje.


VI. Dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul.Opolska 9  pokój 57 w terminie do 03.09.2015r. do godz.15oo .

Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „nabór na stanowisko urzędnicze referenta 1/2 etatu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym  Ośrodka Pomocy Społecznej.”     

 

IV. II etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy zakwalifikują się po I etapie 

odbędzie się w dniu 07.09.2015r. o godz.8.00 w siedzibie Ośrodka.    

Lista kandydatów, którzy zakwalifikują się do II etapu zostanie ogłoszona w BIP oraz na tablicy informacyjnej  Ośrodka.


VIII.  Kandydat wyłoniony w drodze konkursu zostanie zatrudniony na czas określony nie

przekraczający 6 miesięcy.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij