[start]o postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nr 1310/292 o pow. 0,0215 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Jastrzębiu-Zdroju, obręb Moszczenica, przejętą z mocy prawa na rzecz Miasta na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa, przebudowa i budowa ulicy Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju”[koniec]