Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego

Komisja Polityki Społecznej

Komisja Kultury i Sportu

Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Komisja Rewizyjna