Komisja Skarbu

Komisja Polityki Gospodarczej i Bezrobocia

Komisja Edukacji

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego

Komisja Polityki Społecznej

Komisja Kultury i Sportu

Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Komisja Rewizyjna