• Komisja Skarbu
  • Komisja Polityki Gospodarczej i Bezrobocia
  • Komisja Edukacji
  • Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego
  • Komisja Polityki Społecznej
  • Komisja Kultury i Sportu
  • Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
  • Komisja Rewizyjna