1. Komisja Skarbu

1) Łukasz Kasza - Przewodniczący Komisji
2) Paweł Jagodziński - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3) Tadeusz Sławik
4) Alina Chojecka
5) Damian Gałuszka
6) Andrzej Kinasiewicz

 

2. Komisja Polityki Gospodarczej i Bezrobocia

1) Tadeusz Sławik - Przewodniczący Komisji
2) Piotr Włodarek
3) Roman Foksowicz
4) Paweł Jagodziński

 

3. Komisja Edukacji

1) Anna Toborowicz - Przewodnicząca Komisji
2) lwona Rosińska - Zastępca Przewodniczącej Komisji
3) Bernadeta Magiera
4) Elżbieta Siwiec
5) Damian Gałuszka
6) Łukasz Kasza

 

4. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego

1) Tadeusz Markiewicz - Przewodniczący Komisji
2) Norbert Małolepszy - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3) Janusz Tarasiewicz
4) Andrzej Matusiak
5) Lucyna Maryniak
6) Andrzej Kinasiewicz
7) Franciszek Franek

 

5. Komisja Polityki Społecznej

1) Bernadeta Magiera - Przewodnicząca Komisji
2) Marian Króliczek
3) Tadeusz Markiewicz
4) Elżbieta Siwiec - Zastępca Przewodniczącej Komisji
5) Lucyna Maryniak

 

6. Komisja Kultury i Sportu

1) Andrzej Matusiak - Przewodniczący Komisji
2) Iwona Rosińska
3) Anna Toborowicz
4) Ryszard Piechoczek
5) Norbert Małolepszy
6) Piotr Włodarek
7) Janusz Ogiegło - Zastępca Przewodniczącego Komisji

 

7. Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

1) Alina Chojecka - Przewodnicząca Komisji
2) Janusz Ogiegło
3) Marian Króliczek - Zastępca Przewodniczącej Komisji
4) Tadeusz Markiewicz
5) Norbert Małolepszy
6) Witold Kosiorek
7) Ryszard Piechoczek

 

8. Komisja Rewizyjna

1) Witold Kosiorek - Przewodniczący Komisji
2) Piotr Włodarek - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3) Andrzej Matusiak
4) Anna Toborowicz
5) Roman Foksowicz
6) Franciszek Franek