[start]1. Komisja Skarbu 1) Łukasz Kasza - Przewodniczący Komisji 2) Paweł Jagodziński - Zastępca Przewodniczącego Komisji 3) Tadeusz Sławik 4) Jerzy Lis 5) Alina Chojecka 6) Damian Gałuszka 7) Andrzej Kinasiewicz 2. Komisja Polityki Gospodarczej i Bezrobocia 1) Tadeusz Sławik - Przewodniczący Komisji 2) Jerzy Lis - Zastępca Przewodniczącego Komisji 3) Piotr Włodarek 4) Roman Foksowicz 5) Paweł Jagodziński 3. Komisja Edukacji 1) Anna Toborowicz - Przewodnicząca Komisji 2) lwona Rosińska - Zastępca Przewodniczącej Komisji 3) Bernadeta Magiera 4) Elżbieta Siwiec 5) Damian Gałuszka 6) Łukasz Kasza 4. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego 1) Tadeusz Markiewicz - Przewodniczący Komisji 2) Norbert Małolepszy - Zastępca Przewodniczącego Komisji 3) Janusz Tarasiewicz 4) Andrzej Matusiak 5) Lucyna Maryniak 6) Andrzej Kinasiewicz 7) Franciszek Franek 5. Komisja Polityki Społecznej 1) Bernadeta Magiera - Przewodnicząca Komisji 2) Marian Króliczek 3) Tadeusz Markiewicz 4) Elżbieta Siwiec - Zastępca Przewodniczącej Komisji 5) Lucyna Maryniak 6. Komisja Kultury i Sportu 1) Andrzej Matusiak - Przewodniczący Komisji 2) Iwona Rosińska 3) Anna Toborowicz 4) Ryszard Piechoczek 5) Norbert Małolepszy 6) Piotr Włodarek 7) Janusz Ogiegło - Zastępca Przewodniczącego Komisji 7. Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 1) Alina Chojecka - Przewodnicząca Komisji 2) Janusz Ogiegło 3) Marian Króliczek - Zastępca Przewodniczącej Komisji 4) Tadeusz Markiewicz 5) Norbert Małolepszy 6) Witold Kosiorek 7) Ryszard Piechoczek 8. Komisja Rewizyjna 1) Witold Kosiorek - Przewodniczący Komisji 2) Piotr Włodarek - Zastępca Przewodniczącego Komisji 3) Andrzej Matusiak 4) Anna Toborowicz 5) Roman Foksowicz 6) Franciszek Franek[koniec]