1. Komisja Skarbu

1) Łukasz Kasza -  Przewodniczący Komisji
2) Paweł Jagodziński - Zastępca Przewodniczącego Komisji

3) Tadeusz Sławik
4) Jerzy Lis
5) Alina Chojecka
6) Damian Gałuszka
7) Andrzej Kinasiewicz

2. Komisja Polityki Gospodarczej i Bezrobocia

1) Tadeusz Sławik -  Przewodniczący Komisji
2) Jerzy Lis - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3) Piotr Włodarek
4) Roman Foksowicz
5) Paweł Jagodziński

3. Komisja Edukacji
1) Anna Toborowicz -  Przewodnicząca Komisji
2) lwona Rosińska - Zastępca Przewodniczącej Komisji
3) Bernadeta Magiera
4) Elżbieta Siwiec
5) Damian Gałuszka
6) Łukasz Kasza

4. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego

1) Tadeusz Markiewicz -  Przewodniczący Komisji
2) Norbert Małolepszy - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3) Janusz Tarasiewicz
4) Andrzej Matusiak
5) Lucyna Maryniak
6) Andrzej Kinasiewicz
7) Franciszek Franek

5. Komisja Polityki Społecznej

1) Bernadeta Magiera -  Przewodnicząca Komisji
2) Marian Króliczek
3) Tadeusz Markiewicz
4) Elżbieta Siwiec - Zastępca Przewodniczącej Komisji
5) Lucyna Maryniak

6. Komisja Kultury i Sportu

1) Andrzej Matusiak -  Przewodniczący Komisji
2) Iwona Rosińska
3) Anna Toborowicz
4) Ryszard Piechoczek
5) Norbert Małolepszy
6) Piotr Włodarek
7) Janusz Ogiegło  - Zastępca Przewodniczącego Komisji

7. Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

1) Alina Chojecka -  Przewodnicząca Komisji
2) Janusz Ogiegło
3) Marian Króliczek  - Zastępca Przewodniczącej Komisji
4) Tadeusz Markiewicz
5) Norbert Małolepszy
6) Witold Kosiorek
7) Ryszard Piechoczek

8. Komisja Rewizyjna

1) Witold Kosiorek - Przewodniczący Komisji
2) Piotr Włodarek - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3) Andrzej Matusiak
4) Anna Toborowicz
5) Roman Foksowicz
6) Franciszek Franek