Załączniki:

Projekt uchwały
Autoporawka do projektu uchwały
Projekt uchwały po autopoprawce
Załączniki do projektu uchwały