Załączniki:

Projekt uchwały
Autoporawka do projektu uchwały