Miejski Zarząd Nieruchomości przy ul. 1 Maja 55 w Jastrzębiu Zdroju ogłasza przetarg nieograniczony
pisemnych ofert na najem lokalu użytkowego  przeznaczonego  na branżę gastronomiczną przy ul. 1 Maja 39 oraz lokalu użytkowego położonego przy ul Wrzosowej 4A, bez ograniczenia branży. Szczegóły na stronie www.mzn.jastrzebie.pl. oraz pod numerem telefonu tel. 32 47 87 016.

TERMIN PRZETARGÓW: 20.03.2020 r.