Każdemu mieszkańcowi Jastrzębia-Zdroju przysługuje prawo inicjatywy uchwałodawczej. Przygotowany przez grupę jastrzębian projekt uchwały, który spełnia wymogi formalne stanie się przedmiotem obrad Rady Miasta.

Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców została określona w Uchwale nr XVI.115.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 października 2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw uchwałodawczych, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji tych inicjatyw oraz formalne wymogi, które powinny spełniać składane projekty uchwał.

[wyroznik] UCHWAŁA NR XVI.115.2019 RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ z dnia 24 października 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej[/wyroznik]