Każdemu mieszkańcowi Jastrzębia-Zdroju przysługuje prawo inicjatywy uchwałodawczej. Przygotowany przez grupę jastrzębian projekt uchwały, który spełnia wymogi formalne stanie się przedmiotem obrad Rady Miasta.

Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców została określona w Uchwale nr XVI.115.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 października 2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw uchwałodawczych, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji tych inicjatyw oraz formalne wymogi, które powinny spełniać składane projekty uchwał.UCHWAŁA NR XVI.115.2019 RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ z dnia 24 października 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej