[start]Czas trwania konsultacji: 4 - 9 grudnia 2019 roku[koniec]

Załączniki:

Zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych
Konsultowany projekt uchwały