[start]Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz § 37 ust.3 i § 48 ust. 2 Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój[koniec]