Okręg wyborczy nr 3Szymon Klimczak

KW Prawo i Sprawiedliwość

 

 

Pracuje w komisjach:

  • Komisja Budżetu i Skarbu - Przewodniczący Komisji
  • Komisja Polityki Gospodarczej i Bezrobocia
  • Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego

 

Kontakt:
tel. 727 923 879